PETAK – POVEČERJE (vazmeno vrijeme)

PETAK – POVEČERJE (vazmeno vrijeme)

POČETAK

R. Bože, u pomoć mi priteci.

O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

Ispit savjesti ili razmišljanje o proteklom danu. Kod zajedničkog moljenja može se obaviti pokajnički čin kao u misnom slavlju.

HIMAN

Otkupitelju svijeta blag,
Božanski Spase, Isuse,
Ti vječna Riječi Očeva,
I vjernih sviju Čuvaru !

Ti Vladar sveg si stvorenog,
Vremena Rasporeditelj:
Sad tijelu našem umornom
Udijeli smiren počinak.

Ti Pobjedniče svakog zla,
Od Zloga nas oslobađaj,
Od njegovih nas zasjeda
Obrani, blag, i očuvaj.

Odmori snom nam udove,
Za dobra djela spremi nas.
Da budno tebe čekamo
O drugom tvome Dolasku.

Gospodinu Trojedinom
Nek bude slava vječita
Da svet i blažen počinak,
U vječnosti nam udijeli. Amen Nastavi čitati

Oglasi

NEDJELJA – POVEČERJE (vazmeno vrijeme)

NEDJELJA – POVEČERJE (vazmeno vrijeme)

POČETAK

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

Ispit savjesti ili razmišljanje o proteklom danu. Kod zajedničkog moljenja može se obaviti pokajnički čin kao u misnom slavlju.

HIMAN

Otkupitelju svijeta blag,
Božanski Spase, Isuse,
Ti vječna Riječi Očeva,
I vjernih sviju Čuvaru !

Ti Vladar sveg si stvorenog,
Vremena Rasporeditelj:
Sad tijelu našem umornom
Udijeli smiren počinak. Nastavi čitati

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEGA – Bdjenje

 

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEGA – Bdjenje

Prvo čitanje: Iz Knjige Izlaska (14,15 – 15,1a)
Izraelci iđahu posred mora po suhu

U one dane reče Gospodin Mojsiju: »Zašto vičeš k meni? Reci Izraelcima da krenu na put. A ti podigni svoj štap, ispruži ruku nad morem i razdijeli ga nadvoje, da Izraelci mogu proći posred mora po suhu. Ja ću otvrdnuti srce Egipćana, i oni će poći za njima, a ja ću se onda proslaviti nad faraonom i njegovim ratnicima, njegovim kolima i konjanicima. Neka znaju Egipćani da sam ja Gospod, kad se proslavim nad faraonom, njegovim kolima i njegovim konjanicima.«

Anđeo Božji, koji je išao na čelu izraelskih četa, promijeni mjesto i stupi im iza leđa. A i stup od oblaka pomakne se ispred njih i stade im iza leđa. Smjesti se između vojske egipatske i vojske izraelske, i postade onima oblak taman, a ovima rasvjetljivaše noć, tako te nemogoše jedni drugima prići cijele noći.

Mojsije je držao ruku ispruženu nad morem, dok je Gospodin svu noć na stranu valjao vode jakim istočnim vjetrom i more posušio. Kad su se vode razdvojile, Izraelci iđahu posred mora po suhu, a vode im kao bedem zdesna i slijeva. Egipćani, svi faraonovi konji, kola i konjanici, nagnu za njima u more, u potjeru. Za jutarnje straže pogleda Gospodin iz stupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku. Zakoči točkove njihovih kola da su se jedva naprijed micali. »Bježimo od Izraelaca! – poviču Egipćani – jer Gospodin se za njih bori protiv Egipćana!«

Tada će Gospodin Mojsiju: »Pruži ruku nad more, da se vode vrate na Egipćane, na njihova kola i konjanike.« Mojsije pruži ruku nad more, i u cik zore more se vrati u svoje korito. Kako su Egipćani, bježeći, jurili prema moru, Gospodin ih strmoglavi usred voda. Tako vode, slijevajući se natrag, potope kola, konjanike, i svu vojsku faraonovu koja bijaše pošla u potjeru za Izraelcima u more. I ne ostade od njih ni jedan jedini. Izraelci pak hodahu posred mora po suhu, a vode im kao bedem zdesna i slijeva.

Tako Gospodin u onaj dan izbavi Izraela iz šaka egipatskih, i vidje Izrael Egipćane pomorene na morskome žalu. Osvjedoči se Izrael o silnoj moći koju Gospodin pokaza nad Egipćanima. Narod se poboja Gospodina i povjerova Gospodinu i njegovu sluzi Mojsiju.

Tada Mojsije sa sinovima Izraelovim zapjeva ovu pjesmu Gospodinu:

Hvalospjev (Izl 15,1-6.17-18)

Ant. Zapjevat ću Gospodinu jer se slavom proslavio! †
Zapjevat ću Gospodinu *
jer se slavom proslavio!
† Konja i konjanika *
u more on je vrgao!
Moja je snaga, moja pjesma – Gospodin, *
jer je mojim postao izbaviteljem.
On je Bog moj, njega ću slaviti; *
on je Bog oca moga, njega ću veličati.

Gospodin je ratnik, *
Jahve je ime njegovo.
Kola faraonova i vojsku mu u more baci; *
cvijet njegovih štitonoša potonu
u moru Crvenom.
Valovi ih prekriše, *
poput kamena u morske potonuše dubine.
Desnica tvoja, Gospodine, snagom se prodiči, *
desnica tvoja, Gospodine,
raskomada dušmana.

Dovest ćeš ih i posaditi na gori svoje baštine, *
na mjestu koje ti, Gospodine,
svojim učini Boravištem,
Svetištem, Gospodine,
tvojom rukom sazidanim. *
Vazda i dovijeka Gospodin će kraljevati.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Zapjevat ću Gospodinu jer se slavom proslavio!

Molitva

Bože, u svjetlu Novoga zavjeta vidimo smisao tvojih davnih čudesa: Crveno more predstavlja krsnu vodu, a narod židovski, oslobođen od ropstva, predoznačuje kršćanski narod. Daj da po vjeri svi narodi svijeta postanu odabrani narod i preporode se na nov život darom tvoga Duha. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

DRUGO ČITANJE Iz Knjige proroka Ezekiela (36,16-28)

Poškropit ću vas vodom čistom i dat ću vam novo srce.

Dođe mi riječ Gospodnja: »Sine čovječji, kada dom Izraelov još življaše u svojoj zemlji, oskvrnu je svojim nedjelima i svojim putovima. I zato na njih izlih gnjev svoj zbog kumira kojima je oskvrnuše. Rasijah ih među narode, i raspršiše se po zemljama. Sudio sam im prema putevima i nedjelima njihovim. Ali među svim narodima u koje dospiješe oskvrnjivahu moje sveto ime, jer o njima se govorilo: ‘To je Gospodnji narod, a morade izići iz zemlje Gospodnje.’ I meni se sažali moje sveto ime što ga dom Izraelov obeščasti u narodima među koje dođe.

Reci zato domu Izraelovu: Ovako govori Gospodin Bog: Što činim, ne činim radi vas, dome Izraelov, nego radi svetoga imena svojega, koje vi oskvrnuste među narodima u koje dođoste. Ja ću posvetiti ime svoje veliko, oskvrnuto među narodima, vi ga oskvrnuste posred njih! I znat će narodi da sam ja Gospodin – riječ je Gospodina Boga – kad na vama, njima naočigled, pokažem svetost svoju.

Tada ću va sabrati iz svih naroda, i skupiti iz svih zemalja i dovesti vas u vašu zemlju. Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših. Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe. I nastanit ćete se u zemlji koju dadoh vašim ocima, i bit ćete moj narod, a ja ću biti vaš Bog.

Ant. Kao što košuta žudi za izvor-vodom, tako duša moja čezne, Bože, za tobom! †

Ps 42 (41), 2-3. 5bcd; 43 (42),3-4
Kao što košuta žudi za izvor-vodom, *
tako duša moja čezne, Bože, za tobom!
† Žedna mi je duša Boga, Boga živoga: *
o kada ću doći i lice Božje gledati?

Duša moja gine kad se spomenem *
kako koračah u mnoštvu
predvodeć ga k Domu Božjemu.

Pošalji svjetlost svoju i vjernost: nek me vode, *
nek me dovedu na tvoju svetu goru,
u šatore tvoje!

I pristupit ću Božjem žrtveniku, *
Bogu, radosti svojoj.
Citrom ću slaviti tebe, *
Bože, o Bože moj!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Kao što košuta žudi za izvor-vodom, tako duša moja čezne, Bože, za tobom!

Molitva

Bože, jakosti nepromijenjena i svjetlo bez zalaza, pogledaj na otajstvo cijele Crkve; ostvari što si odvijeka naumio i u miru izvrši djelo ljudskog spasenja. Nek cijeli svijet iskusi i vidi: što je palo, ti pridižeš; što je staro, pomlađuješ, a rasuto vraćaš u cjelinu po Kristu koji je početak svemu. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

TREĆE ČITANJE Iz Poslanice Rimljanima (6, 3-12)

Krist uskrsnuvši od mrtvih više ne umire.

Braćo! Koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo, dakle, zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.

Ako smo, doista, s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću. Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet, da onemoća ovo grešno tijelo, te više ne robujemo grijehu. Ta tko umre, opravdan je od grijeha.

Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist, uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

Ps 118 (117),1-2.16ab-17.22-23
Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, *
jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov. *
»Vječna je ljubav njegova!«

Gospodnja me uzdignu desnica, *
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti, *
i kazivat ću djela Gospodnja.

Kamen koji odbaciše graditelji, *
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo: *
kakvo čudo u očima našim!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

ČETVRTO ČITANJE – Evanđelje

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (28,1-10)

Uskrsnu od mrtvih i ide pred vama u Galileju.

Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. I gle, nastade žestok potres, jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj. Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg. Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe.

A anđeo progovori ženama: »Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao, pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekoh vam.«

One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: »Zdravo!« One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: »Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!«
HIMAN

TEBE BOGA HVALIMO
Tebe Boga hvalimo * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi anđeli, * tebi nebesa i sve vlasti.
Tebi kerubi i serafi * kliču bez prestanka:
Svet, svet, svet * Gospodin Bog Sabaot.
Puna su nebesa i zemlja * veličanstva slave tvoje.

Tebe hvali * slavni apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa,
Tebe mučenika * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva.
Oca * neizmjernog veličanstva,
Časnoga tvojeg istinitog * i jedinoga Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti, da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti, svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima kraljevstvo nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle, molimo pomozi svojim slugama, *
koje si otkupio dragocjenom krvlju.
U vječnoj slavi daj, *da se ubrojimo među svete tvoje.

Spasi puk svoj, Gospodine, *
i blagoslovi baštinu svoju.
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke.
Iz dana u dan * blagoslivljamo tebe.
I hvalimo ime tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha.
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama.
Nek bude milosrđe tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u tebe.
U tebe se, Gospodine, ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka
MOLITVA

Bože, ti si danas po svojem Jedinorođencu pobijedio smrt i nama otvorio pristup vječnom životu. Zato slavimo blagdan njegova uskrsnuća: obnovi nas, molimo, svojim Duhom i daj da i mi uskrsnemo u svjetlo života. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

Blagoslivljajmo Gospodina!
O. Bogu hvala.

 

PS: SLUŽBA ČITANJA – Službu čitanja ne mole oni koji su sudjelovali na misi Bdijenja velike subote.

SUBOTA – POVEČERJE (korizmeno vrijeme)

SUBOTA – POVEČERJE (korizmeno vrijeme)

UVOD

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

Ispit savjesti ili razmišljanje o proteklom danu. Kod zajedničkog ali i pojedinačnog moljenja može se obaviti pokajnički čin jednim od slijedećih obrazaca:

Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju,
riječju, djelom i propustom:
moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh.
Zato molim blaženu Mariju vazda Djevicu,
sve anđele i svete, i vas, braćo,
da se molite za me Gospodinu, Bogu našemu. Nastavi čitati