VRIJEME KROZ GODINU

VRIJEME KROZ GODINU
Vrijeme molitve časova, vrijeme je duha, vrijeme vjere, vrijeme života s Kristom i s Crkvom. Zato je nužno da se u dnevnoj molitvi časoslova razvija smisao za nutarnje sudjelovanje. To je bitno. Jer, u Kristovo otajstvo spasenja, odnosno u vrijeme Krista i Crkve, uvodi nas nadasve taj “nutarnji” put molitve časova. Stoga, molitvu časova valja učiniti što više nutarnjom molitvom, u širem smislu kontemplativnom, tj. meditativnom, da bi tako poruka časoslova prešla u život moliteljeve svakidašnjice. No, to nipošto ne znači da vanjsko izražavanje molitve časova – recitiranje, pjevanje – nije važno. Naprotiv, neka se nutarnji put složi s vanjskom izražajnošću, kako bi u molitelja odzvanjao “glas Duha Svetoga” (OULČ, br. 202), tako u raspoloženju duha obavljajmo s molitvom Časoslova “kroz godinu”.