UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – VEČERNJA

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO -VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

O spase roda ljudskoga,
Miline puni Isuse,
Ti Stvorče svijeta novoga
I svjetlo svih što ljube te!

Što milosna te nagnalo,
Da grijehe naše preuzmeš
I smrt podneseš nedužan,
Od smrti nas izbaviš?

U paklen bezdan prodireš
I skidaš lance sužnjima,
U slavlju kao pobjednik
Uz desnu sjediš Očevu.

Dobrota neka gane te,
Da naše krivde popraviš
I blaženstvom nas nadariš,
Da lice tvoje gledamo.

Ti vođ si i put u nebo
Ti budi živa želja nam,
Ti radost naša kroz suze
I slatka naša nagrada.

Sva slava tebi, Isuse,
Koj povrati se u nebo,
Sa Ocem, s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona Uzašao je na nebesa i sjeo zdesna Ocu, aleluja.

PSALAM 110 (109), 1-5.7. Mesija – kralj, svećenik, pobjednik.
On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje  (1 Kor 15, 25).

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

1^ Antifona Uzašao je na nebesa i sjeo zdesna Ocu, aleluja.

2^ Antifona Uzlazi Bog uz klicanje i Gospodin uza zvuke trublje, aleluja.

PSALAM 130 (129). Pouzdanje u Boga
On će spasiti narod svoj od grijeha njegovih (Mt 1, 21).

Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: *
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje *
na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao, *
Gospodine, tko će opstati?
Al’ u tebe je praštanje, *
da bismo ti služili.
U Gospodina ja se uzdam, *
duša se moja u njegovu uzda riječ.

Duša moja čeka Gospodina *
više no zoru straža noćna;
više no zoru straža noćna *
nek Izrael čeka Gospodina.

Jer je u Gospodina milosrđe *
i obilno je u njega otkupljenje:
on će otkupiti Izraela *
od svih grijeha njegovih.

2^ Antifona Uzlazi Bog uz klicanje i Gospodin uza zvuke trublje, aleluja.

3^ Antifona Sada je proslavljen Sin Čovječji! I Bog je proslavljen u njemu, aleluja.

Hvalospjev (Kol 1, 12-20). Krist Prvorođenac, prije svakog stvorenja, i Prvorođenac od mrtvih.

S radošću zahvaljujmo Ocu †
koji nas osposobi *
za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame *
i prenese u kraljevstvo Sina,ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno †
na nebesima i na zemlji, *
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti –

sve je po njemu i za njega stvoreno: †
on je prije svega, *
i sve stoji u njemu.

On je Glava Tijela, Crkve; †
on je Početak, *
Prvorođenac od mrtvih,
da u svemu bude Prvak.
Jer svidjelo se Bogu *
u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu †
– uspostavivši mir krvlju križa njegova – *
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

3^ Antifona Sada je proslavljen Sin Čovječji! I Bog je proslavljen u njemu, aleluja.

KRATKO ČITANJE (1 Pt 3, 18. 22)

Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. On, koji je zdesna Bogu, uništi smrt, da budemo baštinici vječnoga života, uzašavši na nebo pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.

KRATKI OTPJEV

R. Uzlazim Ocu svome i Ocu vašemu, * aleluja, aleluja. Uzlazim.
O. Bogu svome i Bogu vašemu. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Uzlazim.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV (Lk 1, 46-55) Kliktaj duše u Gospodinu

Antifona  O Kralju Slave, Gospodine nad Vojskama, ti danas kao Slavodobitnik uziđe nad sva nebesa. Ne ostavi nas sirotama, već nam pošalji Očevo obećanje, Duha istine, aleluja.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona  O Kralju Slave, Gospodine nad Vojskama, ti danas kao Slavodobitnik uziđe nad sva nebesa. Ne ostavi nas sirotama, već nam pošalji Očevo obećanje, Duha istine, aleluja.

PROŠNJE

Radosna srca uskliknimo Kristu koji sjedi zdesna Ocu:

Ti Kralju slave, Kriste.

Kralju Slave, ti si sa sobom uzeo na nebesa slabost našeg tijela da je proslaviš;
− odagnaj od nas opačine starih grijeha i vrati nam dostojanstvo prvobitnog života.
Ti si iz ljubavi prema nama sišao na zemlju;
− daj da i mi putem ljubavi uziđemo k tebi.
Ti si obećao da ćeš ponovno doći i sve privući k sebi;
− ne daj da itko od nas bude istrgnut iz tvog Tijela.
Onamo kamo si proslavljen uzišao
− daj da sada i mi s tobom – prethodnikom – pameću i srcem idemo.
Sada te očekujemo kao pravoga Boga i Suca;
− daj da te jednom s pokojnima i mi promatramo milosrdna u tvome veličanstvu.

Oče naš…
MOLITVA

Svemogući Bože, obdari nas svetom radošću i zahvalom: Kristovo uzašašće i naše uzignuće je, jer smo u nadi pozvani na slavu, kamo je pred nama ušao Krist, naša Glava. Koji s tobom.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – JUTARNJA

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO
JUTARNJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

PSALAM 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona Aleluja, dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji uzlazi na nebo, aleluja.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama! 

Antifona Aleluja, dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji uzlazi na nebo, aleluja.

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Antifona Aleluja, dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji uzlazi na nebo, aleluja.

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

Antifona Aleluja, dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji uzlazi na nebo, aleluja.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Antifona Aleluja, dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji uzlazi na nebo, aleluja..

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Antifona Aleluja, dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji uzlazi na nebo, aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona Aleluja, dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji uzlazi na nebo, aleluja. Nastavi čitati