08. NKG – PETAK – VEČERNJA – SV. JUSTIN

VIII. TJEDAN KROZ GODINU  – PETAK
SV. JUSTIN,  Spomendan 

VEČERNJA

SVETI JUSTIN, mučenik: Justin, filozof i mučenik, ro­đen je u Samariji početkom 2. st. Postavši kršćaninom, pisao je mnogo u obranu vjere a u Rimu je otvorio školu i držao javne rasprave. Mučeništvo je podnio za Marka Aurelija oko 165. godine.

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

HIMAN

O Bože, kruno, nagrado
I srećo svojih boraca,
Krv svjedočku mi slavimo:
Od poroka nas izbavi.

Ispovijedio ustima
Što srcem cijelim vjerova,
Za Kristom smjelo idući
Do dara krvi prolite.

Sve čari svijeta zamamnog,
Sve prijevare zavodljive
I rane ljute, navalne
Pun vjere on je odbio.

Sve muke hrabro izdrža,
Sve patnje mučki podnije,
I krv je za te prilo:
Sad vječna dobra uživa.

O ovom slavlju njegovu
O, Bože, blagi molimo,
Krv mučeničku pogledaj
I prosti grijehe slugama.

Po mučeničkoj molitvi
Udijeli, Boiže, i nama
Uživat društvo njihovo,
Radovati se u tebi.

Sa Ocem Sinu višnjemu
I Tješitelju svetomu
Nek b ude slava, hvala, čast
U viječne vjeke vjekova. Amen. Nastavi čitati

Oglasi

08. NKG – PETAK – SREDNJI ČAS – SV. JUSTIN

VIII. TJEDAN KROZ GODINU  – PETAK
08. NKG – SV. JUSTIN,  Spomendan 

SREDNJI ČAS

SVETI JUSTIN, mučenik: Justin, filozof i mučenik, ro­eđen je u Samariji početkom 2. st. Postavši kršćaninom, pisao je mnogo u obranu vjere a u Rimu je otvorio školu i držao javne rasprave. Mučeništvo je podnio za Marka Aurelija oko 165. godine.

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

TREĆI ČAS HIMAN

O Duše, koji s Ocem si
I Sinom Gospod jedini,
Nastani blag se u nama
I duše naše napuni!

Naš um i srce, jezik nam
Nek svom te moći uzdiže,
Nek plamti ljubav ognjena
I žar nam bližnje užiže.

Daj Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen. Nastavi čitati

08. NKG – PETAK – JUTARNJA – SV. JUSTIN

VIII. TJEDAN KROZ GODINU  – PETAK
SV. JUSTIN,  Spomendan 

JUTARNJA

SVETI JUSTIN, mučenik: Justin, filozof i mučenik, ro­eđen je u Samariji početkom 2. st. Postavši kršćaninom, pisao je mnogo u obranu vjere a u Rimu je otvorio školu i držao javne rasprave. Mučeništvo je podnio za Marka Aurelija oko 165. godine.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

PSALAM 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju mučenika.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Antifona Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju mučenika.

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Antifona Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju mučenika.

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

Antifona Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju mučenika.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Antifona Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju mučenika.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Antifona Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju mučenika.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Antifona Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju mučenika.

HIMAN

O junače neslomljivi,
U vojsci Sina Božjega
Nadvladao si dušmane
I rajsku krunu dobio.

Pomozi nama molitvom,
Od ljage grijeha peri nas,
Od zloće tako i ti nas
Odijeli Božjom milosti.

Smrt mučenička tebe je
Od tijela tvog odijelila:
Od zloće tako i ti nas
Odijeli Božjom milosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona Srce čisto stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni.

PSALAM 51 (50). Smiluj mi se, Bože
Obnavljajte se duhom svoje pameti i obucite novog čovjeka (Ef 4, 23− 24).

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
po velikom smilovanju
izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice, *
od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem, *
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
i učinio što je zlo pred tobom:
pravedan da budeš prema svojim riječima *
i bez prijekora kada te sudili budu.

Evo, grešan sam već rođen, *
u grijehu me zače majka moja.
Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
u dubini duše učiš me mudrosti.

Poškropi me izopom da se očistim, *
operi me, i bit ću bjelji od snijega!
Objavi mi radost i veselje, *
nek se obraduju kosti satrvene!

Odvrati lice od grijeha mojih, *
izbriši svu moju krivicu!
Čisto srce stvori mi, Bože, *
i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega *
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
Vrati mi radost svoga spasenja *
i učvrsti me duhom spremnim!

Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
i grešnici tebi će se obraćati.
Oslobodi me od krvi prolivene, †
Bože, Bože spasitelju moj! *
Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

Otvori, Gospodine, usne moje, *
i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Žrtve ti se ne mile, *
kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
Žrtva Bogu duh je raskajan, *
srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
i opet sagradi jeruzalemske zidine!
Tada će ti biti mile žrtve pravedne, †
prinosi i paljenice, *
i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona Srce čisto stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni.

2^ Antifona Raduj se, Jeruzaleme, jer će se po tebi svi skupiti kod Gospodina.

Hvalospjev (Tob 13, 9− 13, 15− 17). Zahvalnica za oslobođenje naroda
Pokaza mi Sveti grad, Jeruzalem… sa slavom Božjom u njemu (Otk 21, 10− 11).

Boga svoga ja uznosim, †
i duša moja hvali kralja nebeskoga, *
i radosno klikće veličini njegovoj:
tako neka kazuju svi *
i hvale ga u Jeruzalemu!

Jeruzaleme, grade sveti! †
On će te kazniti zbog djela sinova tvojih, *
ali će se opet smilovati sinovima pravednih.
Podaj hvalu Gospodinu zanosno †
i blagoslivljaj kralja vjekova, *
da ti njegov šator
ponovno bude podignut uz veselje;
da bi se u tebi obradovali prognani, *
i da bi u tebi ljubav našli siromasi
za sva pokoljenja.

Narodi će dolaziti izdaleka *
k imenu Gospodina Boga
donoseći u rukama darove, †
darove za kralja nebeskoga: *
pokoljenja upravljat će ti radosne hvale.

Veseli se i raduj se zbog sinova pravednih, †
jer će biti sakupljeni *
i blagoslivljat će Gospodina pravednih.
Blaženi oni koji te ljube! *

Veselit će se zbog tvoga mira!
Blaženi su svi koji se rastužiše zbog tvojih nesreća, †
jer će se radovati kad vide svu tvoju slavu, *
i radovat će se u vijeke.
Duša moja neka hvali Boga, kralja velikoga, *
jer će Jeruzalem biti obnovljen.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona Raduj se, Jeruzaleme, jer će se po tebi svi skupiti kod Gospodina.

3^ Antifona Hvali Boga svoga, Sione, on besjedu svoju šalje na zemlju.

PSALAM 147. Obnova Jeruzalema
Dođi da ti pokažem Zaručnicu, Ženu Jaganjčevu (Otk 21, 9)

Slavi Gospodina, Jeruzaleme, *
hvali Boga svoga, Sione!
On učvrsti zasune vrata tvojih, *
blagoslovi u tebi tvoje sinove.
On dade mir granicama tvojim, *
pšenicom te hrani najboljom.

Besjedu svoju šalje na zemlju, *
brzo trči riječ njegova.
Kao vunu snijeg razbacuje, *
prosipa mraz poput pepela.

On sipa gràd kao zalogaje, *
voda mrzne od njegove studeni.
Riječ svoju pošalje, i vode se tope; *
dunu vjetrom i vode otječu.

Riječ svoju on objavi Jakovu, *
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu: *
nijednom naredbe svoje ne objavi!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona Hvali Boga svoga, Sione, on besjedu svoju šalje na zemlju.

KRATKO ČITANJE (2 Kor 1, 3-5)

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe. On nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog. Jer kao što su obilate patnje Kristove u nama, tako je po Kristu obilata i utjeha naša.

 R. Gospodin je moja snaga * i pjesma moja.
 Gospodin je moja snaga  i pjesma moja.

O. On mi je spasitelj i pjesma moja.Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
 Gospodin je moja snaga  i pjesma moja.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV (Lk 1, 68-79) Mesija i njegov preteča

Antifona  U svim prinosima hvalimo Stvoritelja svega stvorenja po njegovu Sinu Isusu Kristu i Duhu Svetome..

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

.Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona  U svim prinosima hvalimo Stvoritelja svega stvorenja po njegovu Sinu Isusu Kristu i Duhu Svetome.

MOLBENICA

Braćo, slavu iskažimo Spasitelju svome, vjernome svjedoku, po mučenicima koji su svoj život dali radi riječi Božje, te mu uskliknimo:

Krvlju si nas svojom otkupio za Boga.

Po svojim mučenicima koji su smrt dragovoljno prihvatili kao svjedočanstvo vjere:
– daj nam Gospodine, pravu slobodu duha.
Po mučenicima svojim koji su svoju vjeru zapečatili krvlju svjedočanskom:
– daj, nam Gospodine, čistu i postojanu vjeru.
Po mučenicima svojim koji su podnijeli mučeništvo i tako tvojim stopama pošli:
– daj nam Gospodine, izdržati u nevoljama i gorčinama života
Po svojim mučenicima koji su haljine svoje oprali u krvi Janjetovoj:
– daj, nam Gospodine, nadvladati sve navale tijela i svijeta.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti si svetog Justina po ludosti križa naučio najizvrsnije znanje, Isusa Krista. Daj da se i mi, njegovim zagovorom, odupremo svim zabludama i postignemo čvrstoću vjere! Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.