14. NKG – ČETVRTAK – SLUŽBA ČITANJA

XIV. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
14. NKG – Svagdan

SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

PSALAM 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Antifona Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama.

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Antifona Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama.

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

Antifona Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Antifona Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Antifona Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama.

HIMAN

(ako se slavi rano ujutro)

U noći tone zemlja sva
I bezbroj šara njezinih,
Mi tebe slaveć molimo,
O strogi Suče srdaca.

Odnesi breme krivnje s nas,
Operi ljage duševne,
Daj milost, Kriste, puku svom
Da tebe više ne vrijeđa.

Gle trom je duh nam opaki,
Al grešna savjest grize ga,
Pa tmini on se otimlje
I traži tebe, Spasa svog.

Iz naših grudi, Isuse,
Ti pomrčinu otjeraj
I u svom svjetlu blaženom
Veselje sveto nama daj!

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove! Amen.

(ili po danu)

Razbudi naše ufanje,
Proštenja svakog Izvore,
Ti umij srca prljava,
Operi ruke kaljave.

Ko tuđi svijetom lutamo,
Ko prognanici stupamo,
Za domovinom vapijuć.
O Vodo naš i Pastiru!

O Istino, o Ljubavi,
O Vrelo svake radosti!
O blago oku sretnomu
Što tebe motri u nebu!

U poslu našem dnevnome
Ti srca k sebi uzdigni,
Da s tobom svi jednodušni
Za dobro spremni budemo.

Gospodstvo, slava,
Sa Ocem Sinu višnjem
I s njima Duhu Svetom
Nek bude sad i uvijek. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona Ti si nas, Gospodine, spasio i tvoje ćemo ime slaviti svagda.

PSALAM 44 (43) 2-9 (I) Vapaj naroda Božjega
U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi (Rim 8, 37).

Bože, ušima svojim slušasmo, *
očevi nam pripovijedahu naši,
o djelu koje si izveo u danima njihovim *
u danima davnim.
Rukom si svojom izagnao pogane, a njih posadio, *
iskorijenio narode, a njih raširio.
Mačem svojim oni zemlju ne zauzeše *
niti im mišica njihova donese pobjedu,
već desnica tvoja i tvoja mišica *
i lice tvoje milosno, jer si ih ljubio.
Ti, o moj Kralju i Bože moj, *
ti si dao pobjede Jakovu.
Po tebi dušmane svoje odbismo, †
u tvome imenu zgazismo one *
koji se na nas digoše.

U svoj se luk nisam pouzdavao, *
nit me mač moj spasavao.
Nego ti, ti si nas spasio od dušmana, *
ti si postidio one koji nas mrze.
Dičili smo se Bogom u svako doba *
i tvoje ime slavili svagda.

1^ Antifona Ti si nas, Gospodine, spasio i tvoje ćemo ime slaviti svagda.

2^ Antifona Smiluj nam se, Gospodine, i ne prepusti baštine svoje sramoti.

PSALAM 44 (43) 10-17 (II) Vapaj naroda Božjega
U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi (Rim 8, 37).

A sad si nas odbacio i posramio nas *
i više ne izlaziš, Bože, sa četama našim.
Pustio si da pred dušmanima uzmaknemo, *
i opljačkaše nas mrzitelji naši.
Dao si nas ko ovce na klanje *
i rasuo nas među neznabošce.

U bescjenje si puk svoj prodao *
i obogatio se nisi prodajom.
Učinio si nas ruglom susjedima našim, *
na podsmijeh i igračku onima oko nas.
Na porugu smo neznabošcima, *
narodi kimaju glavom nad nama.

Svagda mi je sramota moja pred očima *
i stid mi lice pokriva
zbog pogrdne graje podrugljivaca, *
zbog osvetljiva dušmana.

2^ Antifona Smiluj nam se, Gospodine, i ne prepusti baštine svoje sramoti.

3^ Antifona Ustani, Gospodine, i izbavi nas radi ljubavi svoje.

Psalam 44 (43) 18-27 (III) Vapaj naroda Božjega
U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi (Rim 8, 37).

Sve nas to snađe iako te nismo zaboravili *
niti povrijedili Saveza tvoga,
niti nam se srce odmetnulo od tebe, *
niti nam je noga s tvoje skrenula staze,
kad si nas smrvio u boravištu šakalskom *
i smrtnim nas zavio mrakom.

Da smo i zaboravili ime Boga našega, *
da smo ruke k tuđem bogu podigli:
zar Bog toga ne bi saznao? *
Ta on poznaje tajne srdaca!
Ali zbog tebe ubijaju nas dan za danom, *
i mi smo im ko ovce za klanje.

Preni se! Što spavaš, Gospode? *
Probudi se! Ne odbacuj nas dovijeka!
Zašto lice svoje sakrivaš, *
zaboravljaš bijedu i nevolju našu?

Jer duša nam se u prah raspala, *
trbuh nam se uza zemlju prilijepio.
Ustani, u pomoć nam priteci, *
izbavi nas radi ljubavi svoje!

3^ Antifona Ustani, Gospodine, i izbavi nas radi ljubavi svoje.

R. Gospodine, kome da idemo?
O. Ti imaš riječi života vječnoga.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Prve knjige Ljetopisa
(22,5-19)

Davidove pripreme za gradnju hrama

U one dane David mišljaše: »Moj je sin Salomon mlad i nježan, a Dom koji treba graditi Gospodinu mora biti veličanstven, na slavu i čast po svim zemljama. Hajde da mu sve pripravim.« I David je pripravio mnogo toga prije svoje smrti. Potom dozva sina Salomona i zapovjedi mu da sagradi Dom Gospodinu, Bogu Izraelovu.
Još David reče Salomonu: »Sine! Bio sam nakanio u srcu da sagradim Dom imenu Gospodina, svoga Boga.
Ali mi je došla Gospodnja riječ: ‘Mnogo si krvi prolio i velike si ratove vodio; nećeš ti graditi Doma mome imenu, jer si mnogo krvi prolio na zemlju preda mnom. Gle, rodit će ti se sin; on će biti miroljubac, i dat ću mu mir od svih njegovih neprijatelja odasvud unaokolo; ime će mu biti Salomon. Mir i pokoj dat ću Izraelu za njegova vremena. On će sagraditi Dom mome imenu, on će mi biti sin, a ja ću njemu biti otac, i utvrdit ću njegovo kraljevsko prijestolje nad Izraelom zauvijek.’
Sada, moj sine, neka bude Gospodin s tobom da izvršiš i sagradiš Dom Gospodina, svoga Boga, kao što je rekao za te. Samo neka ti Gospodin poda razum i mudrost kad te postavi nad Izraelom zato da se držiš Zakona Gospodina, svoga Boga! Bit ćeš sretan budeš li brižno vršio uredbe i zakone koje je Gospodin preko Mojsija dao Izraelu. Budi junak i hrabar, ne boj se i ne plaši se! Ja sam, evo, svojim trudom pripravio za Dom Gospodnji sto tisuća zlatnih talenata, i milijun srebrnih talenata, a tuča i željeza bez mjere, jer ga je tako mnogo. Pripravio sam i drva i kamenja, a i ti dodaj nešto k tomu. Imaš mnogo valjanih radnika, klesara, zidara, tesara i svakovrsnih vještaka u svakom umijeću; zlatu, srebru, tuču i željezu nema mjere; idi dakle, i gradi, i neka Gospodin bude s tobom!« Tada David zapovjedi svim izraelskim knezovima da pomažu njegovu sinu Salomonu: »Nije li s vama Gospodin, Bog vaš, koji vam je dao mir odasvud unaokolo, jer je predao u moje ruke stanovnike ove zemlje, i zemlja je pokorena pred Gospodinom i pred njegovim narodom. Sada, dakle, pregnite svojim srcem i svojom dušom da tražite Gospodina, svoga Boga; idite i gradite svetište Bogu Gospodinu, unesite Kovčeg saveza Gospodnjega i Božje sveto posuđe u Dom koji će se sagraditi Gospodnjem imenu!«

OTPJEV (1 Ljet 22,19; Ps 132, 7; Iz 56, 7)

R. Pregnite svojim srcem i svojom dušom, idite i gradite svetište Gospodinu Bogu! * Uđimo u šator njegov, pred noge mu padnimo!
O. Gospodin veli: Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode. * Uđimo.

DRUGO ČITANJE: Iz Tumačenja psalma svetog Ambrozija, biskupa
(Br. 12.13-14: csel 62,258-259)

Svet je Božji hram, a to ste vi

Ja i Otac ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tvoja vrata nek su otvorena onome koji dolazi, otvori dušu svoju, raširi plašt pameti svoje da vidi bogatstvo jednostavnosti, blago mira, milje milosti. Raširi srce svoje, potrči u susret suncu vječnoga svjetla koje prosvjetljuje svakoga čovjeka. A ovo svjetlo istinito svima svijetli; no, ako tko zatvori svoje prozore, sam će sebe lišiti vječnoga svjetla. Ako ti zatvoriš vrata svoga srca, i Krist je isključen. Premda on može ući, ne želi nasilno provaliti, ne želi protiv volje nikoga siliti.
Rodivši se od Djevice, izišao je iz utrobe obasjavajući čitav svijet, da bi svijetlio svima. Shvaćaju oni koji žude jasnoću vječnoga sjaja što ga nikakva noć ne može izopačiti. Nakon ovoga sunca što ga svakodnevno promatramo dolazi tamna noć; međutim, sunce pravde nikad ne zapada jer iza mudrosti ne ide opačina.
Blažen dakle onaj kome na vrata Krist pokuca. Naša su vrata vjera koja čitavu kuću utvrđuje, samo ako je tvrda. Kroz ta vrata ulazi Krist. Zato i govori Crkva u Pjesmi nad pjesmama: Odjednom glas! Dragi moj mi pokuca. Čuj onoga koji kuca, počuj kako žudi ući: Otvori mi, sestro moja, prijateljice moja, golubice moja, savršena moja, glava mi je puna rose a kosa noćnih kapi.
Budi pažljiv kad na tvoja vrata snažno zakuca Bog Riječ, dok je njegova glava puna noćne rose. Mukama naime i kušnjama izvrgnute posjećuje da tko ne bi možda podlegao izmučen nevoljama. Kad je tijelo njegovo u mukama, glava se njegova napunja rosom, odnosno kapljama. Zato treba bdjeti kako Zaručnik, kad dođe, ne bi otišao odbijen. No ako ti spavaš i ako tvoje srce ne bdije, odstupit će i prije negoli pokuca; ako je budno tvoje srce, pokucat će i zaiskati da mu se otvore vrata.
Imamo dakle ulaz u svoju dušu, imamo i vrata o kojima je rečeno: Podignite, vrata, nadvratnike svoje, dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave. Ako podigneš ta vrata svoje vjere, ući će k tebi Kralj slave, noseći sa sobom slavlje svoje muke. Ima također i pravda svoja vrata. Čitamo kako je i o njima napisano kad Gospodin Isus kaže po svom Proroku: Otvorite mi vrata pravde. Ima duša s ulazom, ima duša s vratima. K tome ulazu prilazi Krist i kuca, kuca na vrata. Otvori mu dakle: ući želi i naći Zaručnicu kako bdije.

OTPJEV (Otk 3,20; Mt 24,46)

R. Evo na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, * unići ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom.
O. Blago onome sluzi koga gospodar, kada dođe, nađe da tako radi. * Unići ću.

MOLITVA

Bože, ti si poniženjem svoga Sina podigao pali svijet. Udijeli svome narodu svetu radost. Oslobodio si ga ropstva grijeha, privedi ga uživanju vječnoga veselja. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.