01. TJEDAN PSALTIRA (NKG) – 2. VEČERNJA – A

NEDJELJA  – VRIJEME KROZ GODINU – 1. TJEDAN PSALTIRA

II. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

O dobri Stvorče svjetlosti,
Što daješ svjetlo svagdanje,
Što stvarat svijet započinješ
Stvorenjem svjetla prvoga.

I danom zoveš časove
Što vežu jutro s večerom:
Već pada tama večernja,
Čuj molbe naše, čuj nam plač!

Ne pusti da nam porok ljut
U duši život uduši,
Da tebe s uma smetnuvši
U grijehe ona utone.

Na molitvu je potiči,
Daj život joj zadobiti;
Daj bježati od prijestupa
I okajat bezakonja.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

1^ Antifona
Žezlo tvoje moći protegnut će Gospodin sa Siona
i vladat će dovijeka, aleluja.

PSALAM 110 (109) 1 – 5.7 Mesija − kralj, svećenik, pobjednik.
On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje (1 Kor 15, 25).

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Žezlo tvoje moći protegnut će Gospodin sa Siona
i vladat će dovijeka, aleluja.

2^ Antifona
Pred licem Gospodnjim
zemlja se pokrenu, aleluja.

PSALAM 114 (113) Bog oslobađa Izrael iz Egipta.
I vi koji se odrekoste ovog svijeta, znajte, iz Egipta iziđoste (Sv. Augustin).

Kad izađe Izrael iz Egipta, *
i kuća Jakovljeva iz naroda barbarskog,
Judin mu dom posta svetište, *
a Izrael kraljevstvo njegovo.

Vidje more i uzmače, *
a Jordan ustuknu.
Bregovi skakahu poput ovnova, *
i brežuljci poput jaganjaca.

Što ti je, more, da uzmičeš? *
Jordane, zašto natrag okrećeš?
Bregovi, zašto skačete poput ovnova, *
i vi, brežuljci, poput jaganjaca?

Dršći, zemljo, pred licem Gospodnjim, *
pred licem Boga Jakovljeva.
On hrid pretvara u slap vodeni *
i stijenu u izvor vode.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Pred licem Gospodnjim
zemlja se pokrenu, aleluja.

3^ Antifona
Zakraljeva Gospodin,
Bog naš, Svevladar, aleluja.

HVALOSPJEV (1 Pt 2, 21 – 24)  Dragovoljna patnja Krista – sluge Božjega

Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer *
da idete stopama njegovim;

on koji grijeha ne učini, *
nit mu usta prijevaru izustiše;
on koji na uvredu nije uvredom uzvraćao †
i mučen nije prijetio, *
prepuštajući to sucu pravednom;

on koji u tijelu svom *
grijehe naše ponese na drvo
da, umrijevši grijesima, pravednosti živimo, *
on čijom se modricom izliječiste.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Zakraljeva Gospodin,
Bog naš, Svevladar, aleluja.

KRATKO ČITANJE 2 Kor 1, 3 – 4
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe! On nas tješi u svakoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog.

KRATKI OTPJEV
R. Blagoslovljen budi, Gospodine, * na svodu nebeskom.
Blagoslovljen budi, Gospodine,  na svodu nebeskom.
O. Hvaljen i slavljen dovijeka, na svodu nebeskom. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Blagoslovljen budi, Gospodine,  na svodu nebeskom.

Antifona uz Veliča
Godina A
XXXX

Godina B
XXXX

Godina C
XXXX

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Veliča
Godina A
XXXX

Godina B
XXXX

Godina C
XXXX

PROŠNJE
Krist Gospodin je glava naša a mi smo udovi njegovi. Poklonimo se njemu i radosno mu uskliknimo:

    Dođi kraljevstvo tvoje, Gospodine.

Spasitelju naš, daj da Crkva tvoja postane sve očitijim sakramentom jedinstva ljudskog roda
− i sve djelotvornijim otajstvom spasenja svim ljudima.
Bliz budi uvijek biskupskom zboru s papom našim I.,
− složi ih u jedinstvu, ljubavi i miru.
Daj da se s tobom, božanskom glavom, tješnje združe svi kršćani
− i svjedočanstvom života tvoje kraljevstvo obznanjuju.
Podaj svijetu mir
− da posvuda cvate siguran i miran život.
Pokojnima daj da uskrsnu na život vječni
− a nama daj da budemo dionicima njihova blaženstva.

Oče naš…

Molitva u Vlastitom vremenu.

MOLITVA
BXXXXXXXX

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.