Molitve za nedjelje i svagdane

MOLITVE ZA NEDJELJE I SVAGDANE

Nedjeljama kroz godinu u svim časovima Časoslova vlastitog vremena uzima se molitva koja odgovara broju nedjelje. Svagdanima kroz godinu uzima se kao završna molitva Službe čitanja vlastita molitva prethodne nedjelje ili bilo koja molitva iz slijedećeg niza.

I
Gospodine! Usliši molitve svoga naroda : da spoznamo svoje poslanje u današnjem svijetu i tvojom ga snagom izvršimo. Po Gospodinu.


II
Svemogući vječni Bože, u tvoj oj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi : usliši molitve svoga naroda i udijeli mir našem vremenu. Po Gospodinu.


III
Svemogući vječni Bože, ravnaj našim životom da vršimo tvoju volju : da u ime tvoga ljubljenoga Sina obilujemo dobrim djelima . Po Gospodinu.


IV
Gospodine, Bože naš, daj da te štujemo svom dušom te u tvom Duhu ljubimo i prihvaćamo sve ljude. Po Gospodinu.

V
Gospodine, tvoja nam je milost jedina nada a tvoja zaštita jedina sigurnost. Molimo te : snaži svoju obitelj neprestanim dobročinstvima. Po Gospodinu.

VI
Bože, rekao si da boraviš u pravednu i iskrenu srcu. Daj da mi budemo takvi te se traj no nastaniš u nama.Po Gospodinu.

VII
Svemogući Bože, daj da budno osluškujemo poticaje tvoga Duha: da ti čujemo glas te ga riječju i životom slijedimo . Po Gospodinu.

VIII
Gospodine, ravnaj tijekom svjetskih zbivanja;. da živimo u miru te radosno i slobodno tebi služimo. Po Gospodinu.

IX
Tvoj se promisao, Gospodine, u odlukama ne vara : ukloni što nam je štetno, u dijeli što pomaže za vremeniti i vječni život. Po Gospodinu .

X
Bože, sve što je dobro od tebe dolazi. Udijeli nam darcsvoga Duha da mislimo što je pravo i to u djelo provodimo. Po Gospodinu.

XI
Bože, jakosti onih što se u te ufaju, snago slabih i smrtnih, koji su bez tebe nemoćni : pomozi nam svojom milošću da vršimo tvoje zapovijedi i voljom ti i djelom omilimo . Po Gospodinu.

XII
Daj , Gospodine, da ti uvijek služimo sa strahopoštovanjem i ljubavlju. Ti nikad ne kratiš svoga vodstva vjernima, koje si utemeljio u svoj oj ljubavi. Po Gospodinu.

XIII
Bože, po krštenju smo postali sinovi svjetla. Molimo te da nas nikad ne obavije tama zablude, već da uvijek svijetlimo istinom. Po Gospodinu.

XIV
Bože, ti si poniženjem svoga Sina podigao pali svijet. Udijeli svome narodu svetu radost. Oslobodio si ga ropstva grijeha, privedi ga uživanju vječnoga veselja.
Po Gospodinu.

XV
Bože, ti zalutalima pokazuješ svjetlo istine da se na pravi put vrate. Daj svim ‘kršćanima da odbace što je kršćanstva nedostoj no, a traže što mu priliči. Po Gospodinu.

XVI
Molimo te, Gospodine, budi nam milostiv i darežljiv. Produbi nam nadu, vjeru i ljubav da ustrajemo u budnosti i vršenju tvoga zakona. Po Gospodinu.

XVII
Bože, zaštita i uzdanje naše, bez tebe ništa nije valjano, ništa sveto. Umnoži nad nama svoje milosrđe da se po tvom promislu i vodstvu tako služimo zemaljskim dobrima te srcem prionemo za nebeska. Po Gospodinu.

XVIII
Gospodine, vođo i stvoritelju naš, mi se tobom ponosimo. Nek nad nama bude tvoja dobrota. Obnovi u nama što je tebi drago i sačuvaj što si obnovio. Po Gospodinu.

XIX
Svemogući vječni Bože, smijemo te zvati svojim ocem.Daj da nam u srcu poraste duh sinovstva te uđemo u obećanu baštinu. Po Gospodinu.

XX
Bože, onima koji te ljube pripravio si nevidljiva dobra. Daj nam smisao za pravu ljubav da tebe u svemu i nada sve volimo te postignemo tvoja obećanja, koja nadilaze svaku želju. Po Gospodinu.

XXI
Bože, ti ujedinjuješ srca vjernih da isto hoće i za istim teže. Daj narodu svome da ljubi što ti zapovijedaš i želivšto ti obećavaš te u nestalnosti zemaljskog života onamo smjera naše srce gdje su prave radosti. Po Gospodinu.

XXII
Silni Bože, što god je dobro, od tebe je. Usadi nam u srce ljubav prema tebi, umnoži nam vjeru, odgoji u nama što je dobro i budnim okom čuvaj što si odgojio. Po Gospodinu.

XXIII
Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Kristu vjeruju. Udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu.

XXIV
Bože, stvoritelju i svedržitelju, daj da ti služimo svim srcem te iskusimo darove tvoje ljubavi. Po Gospodinu.

XXV
Bože, sav si svoj zakon sveo na ljubav prema tebi i bližnjemu. Daj da vršimo tvoje zapovijedi i postignemo vječni život. Po Gospodinu.

XXVI
Bože, ti svoju svemoć očituješ najviše praštanjem i milosrđem. Budi nam uvijek milostiv da težimo za obećanim dobrima i uđemo u vječno zajedništvo s tobom. Po Gospodinu.

XXVII
Svemogući vječni Bože, bolji si nego što zaslužujemo i želimo. Budi nam milosrdan : otpusti grijehe kojih se savjest plaši a daruji ono što ne umijemo moliti. Po Gospodinu.

XXVIII
Gospodine, nek nas tvoja milost uvijek nadahnjuje i prati te budemo sveudilj usmjereni na dobro. Po Gospodinu.

XXIX
Svemogući vječni Bože, daj da ti uvijek budemo odani i tvome veličanstvu služimo iskrena srca. Po Gospodinu.

XXX
Svemogući vječni Bože, daj da rastemo u vjeri, nadi i ljubavi : da hoćemo što zapovijedaš i postignemo što obećavaš. Po Gospodinu.

XXXI
Svemogući, milosrdni Bože, tvoja je milost da ti dostojno i uzorno služimo. Daj da bez zapreke težimo za obećanim dobrima. Po Gospodinu.

XXXII
Svemogući , milosrdni Bože, ukloni sve protivštine duha i tijela da ti služimo slobodna i radosna srca. Po Gospodinu .

XXXIII
Gospodine, Bože naš, daj da naša vjernost tebi bude i naša radost, jer duboka je i trajna sreća postojano služiti tebi, stvoritelju svega dobra. Po Gospodinu.

XXXIV
Gospodine, potakni svoje vjernike na hrabrost da predanije surađuju u djelu spasenja i zasluže nove darove tvoje dobrote. Po Gospodinu.