POČETAK I ZAVRŠETAK ČASOVA

POČETAK PRVOGA ČASA DANA

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Slijedi Pozivnik s antifonom.

POČETAK OSTALIH  ČASOVA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

Aleluja se izostavlja u korizmi. Slijedi himan.

ZAVRŠETAK JUTARNJE I VEČERNJE

Nakon molitve, ako predvodi svećenik ili đakon otpusti narod riječima:

Gospodin s vama.
O . l s duhom tvojim.
Blagoslovio vas svemogući Bog,
Otac i Sin i Duh Sveti.
O. Amen.
Zatim kaže:
Idite u miru.
O. Bogu hvala..

Kod pojedinačnog moljenja ili ako nije nazočan svećenik ili đakon :

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

ZAVRŠETAK SLUŽBE ČITANJA l SREDNJEG ČASA

Nakon zaključne molitve doda se, barem kod zajedničkog moljenja:
O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

ZAVRŠETAK POVEČERJA

Nakon zaključne molitve izgovori se blagoslov:

O. Mirnu noć i sretan svršetak udijelio nam svemogući Gospodin.
O. Amen
I doda se antifona B. D . Marije.