28. NKG – SLUŽBA ČITANJA – e – SV. KALIST

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
28. NKG – Sv. Kalist I., papa i mučenik 

SLUŽBA ČITANJA

SVETI KALIST I., PAPA I MUČENIK
Postoji predaja da je bio rob. Zadobivši slobodu, papa ga Zefirin učini đakonom te ga je naslijedio na Petrovoj stolici. Borio se protiv krivovjeraca adopcionista i modalista. Mučeničkim je vijencem ovjenčan godine 222. i pokopan na Aurelijevoj cesti.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Antifona
Dođite, poklonimo se Gospodinu,
Kralju mučenika.

PSALAM

HIMAN

O mučeniče blaženi,
Tvoj pobjedni dan slavimo
Kad Krist te nebom usreći
Za tvoju krv prolivenu.

Pobijedio si krvnika
I krutog suca zemaljskog,
A Krist ti, Sudac preblagi,
Nebesku radost dosudi.

Sa anđelima kraljuješ,
U svijetloj blistaš odjeći
Što smrt je tvoja ubijeli
U krvi Krista Jaganjca.

Zagovaraj nas molitvom,
Izmoli Kristov blagoslov:
Da savjest teret odbaci,
Proštenja milost osjeti.

Pohiti nama u pomoć,
Kod Krista za nas posreduj:
Da molitve nam usliši
I sve nam grijehe oprosti.

Sa Sinom Ocu slava sva
Ko Tješitelju presvetom
Što neuvelim vijencem te
Za ljubav vjernu okruni.
Amen.

1^ Antifona
Mišica im njihova ne donese pobjedu,
već desnica tvoja i tvoja mišica.

PSALAM 44 (43) Vapaj naroda Božjega
U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi (Rim 8, 37).

(I) 2 – 9

Bože, ušima svojim slušasmo, *
očevi nam pripovijedahu naši,
o djelu koje si izveo u danima njihovim − *
u danima davnim.

Rukom si svojom izagnao pogane, a njih posadio, *
i iskorijenio narode, a njih raširio. —
Mačem svojim oni zemlju ne zauzeše, *
niti im mišica njihova donese pobjedu,
već desnica tvoja i tvoja mišica, *
i lice tvoje milosno, jer si ih ljubio.

Ti, o moj Kralju i Bože moj, *
ti si dao pobjede Jakovu.
Po tebi dušmane svoje odbismo, †
u tvome imenu zgazismo one *
koji se na nas digoše.

U svoj se luk nisam pouzdavao, *
nit me mač moj spasavao.
Nego ti, ti si nas spasio od dušmana, *
ti si postidio one koji nas mrze.
Dičili smo se Bogom u svako doba *
i tvoje ime slavili svagda.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova

1^ Antifona
Mišica im njihova ne donese pobjedu,
već desnica tvoja i tvoja mišica.

2^ Antifona
Gospodin neće odvratiti lice od vas
ako se vi obratite njemu.

(II) 10 – 17

A sad si nas odbacio i posramio nas, *
i više ne izlaziš, Bože, sa četama našim.
Pustio si da pred dušmanima uzmaknemo, *
i opljačkaše nas mrzitelji naši.

Dao si nas kao ovce na klanje, *
i rasuo nas među neznabošce.
U bescjenje si puk svoj prodao *
i obogatio se nisi prodajom.

Učinio si nas ruglom susjedima našim, *
na podsmijeh i igračku onima oko nas.
Na porugu smo neznabošcima, *
narodi kimaju glavom nad nama.

Svagda mi je sramota moja pred očima, *
i stid mi lice pokriva
zbog pogrdne graje podrugljivaca, *
zbog osvetljiva dušmana.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova

2^ Antifona
Gospodin neće odvratiti lice od vas
ako se vi obratite njemu.

3^ Antifona
Probudi se, Gospodine,
ne odbacuj nas dovijeka!

(III) 18 – 27

Sve nas to snađe iako te nismo zaboravili *
niti povrijedili Saveza tvoga,
niti nam se srce odmetnulo od tebe, *
niti nam je noga s tvoje skrenula staze,
kad si nas smrvio u boravištu šakalskom *
i smrtnim nas zavio mrakom.

Da smo i zaboravili ime Boga našega, *
da smo ruke k tuđem bogu podigli:
zar Bog toga ne bi saznao? *
Ta on poznaje tajne srdaca!

Ali zbog tebe ubijaju nas dan za danom, *
i mi smo im ko ovce za klanje.
Preni se! Što spavaš, Gospodine? *
Probudi se! Ne odbacuj nas dovijeka!

Zašto lice svoje sakrivaš, *
zaboravljaš bijedu i nevolju našu?
Jer duša nam se u prah raspala, *
trbuh nam se uza zemlju prilijepio.
Ustani, u pomoć nam priteci, *
izbavi nas radi ljubavi svoje!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova

3^ Antifona
Probudi se, Gospodine,
ne odbacuj nas dovijeka!

R. Licem svojim obasjaj, Gospodine, slugu svoga.
O. I nauči me pravilima svojim.

PRVO ČITANJE: 
Iz Knjige proroka Zaharije
8, 1 – 17, 20 – 23

Obećanje spasenja na Sionu

Dođe mi riječ Gospodnja: »Ovako govori Gospodin nad Vojskama: Ljubavlju ljubomornom za Sion izgaram, i gnjevom velikim plamtim za nj! Vraćam se u Sion, prebivati hoću sred Jeruzalema. Ovako govori Gospodin nad Vojskama: Jeruzalem će se zvati Gradom vjernosti i Gorom Gospodina nad Vojskama, Gorom svetosti.
Ovako govori Gospodin nad Vojskama: Starci i starice opet će posjedati po trgovima jeruzalemskim, svatko sa štapom u ruci zbog starosti prevelike. A gradski će se trgovi ispuniti dječacima i djevojčicama koji će se igrati na njegovim trgovima.
Ovako govori Gospodin nad Vojskama: Ako to bude čudo u očima Ostatka u dane one, zar će to biti čudo i u mojim očima — riječ je Gospodina nad Vojskama. Ovako govori Gospodin nad Vojskama: Evo spasit ću svoj narod iz zemlje istočne i iz zemlje sunčanog zapada. Ja ću ih dovesti da se nastane usred Jeruzalema. I bit će mi narod a ja ću im biti Bog u vjernosti i pravdi. Ovako govori Gospodin nad Vojskama: Neka ojačaju ruke vama koji ovih dana slušate riječi ove iz usta proroka koji prorokuje od dana kada bjehu položeni temelji domu Gospodina nad Vojskama da bi se opet sagradilo Svetište. Jer, prije ovih dana ne bijaše nadnice za čovjeka niti nadnice za živinče; niti bijaše mira od neprijatelja onome koji je izlazio ni onome koji je dolazio; puštao sam ljude jedne protiv drugih. Ali sada neću biti prema Ostatku ovog naroda kao minulih dana — riječ je Gospodina nad Vojskama — nego ću posijati mir: loza će roditi grožđem, zemlja će davati usjeve, a nebo će davati rosu svoju. Sve ću to dati Ostatku ovoga naroda. I kao što bijaste prokletstvo među narodima, dome Judin i dome Izraelov, tako ću vas spasiti da budete blagoslovom! Ne bojte se, nek vam jake budu ruke!
Jer ovako govori Gospodin nad Vojskama: Kao što bijah namislio unesrećiti vas kada su me razgnjevili oci vaši — govori Gospodin nad Vojskama — i nisam se pokajao, tako, promijenivši naum, u ove dane mislim usrećiti Jeruzalem i dom Judin. Ne bojte se! A ovo vam je činiti: Govorite istinu jedan drugom; sudite istinito i miroljubivo na vratima gradskim! Ne snujte jedan drugome zlo u srcu; ne ljubite lažnu kletvu. Jer sve to ja mrzim — riječ je Gospodnja! Ovako govori Gospodin nad Vojskama! Još će dolaziti narodi i stanovnici mnogih gradova. Stanovnici jednoga grada ići će u drugi govoreći: Hajde da idemo moliti lice Gospodnje i tražiti Gospodina nad Vojskama! Ići ću i ja! I doći će mnogi puk i moćni će narodi tražiti Gospodina nad Vojskama u Jeruzalemu i moliti lice Gospodnje.
Ovako govori Gospodin nad Vojskama! U one će dane deset ljudi od naroda svih jezika hvatati jednog Židova za skut govoreći: ‘Idemo s vama, jer čusmo da je s vama Bog.’«

OtTPJEV  Zah 8, 7.9; Dj 3,25
R. Ovako govori Gospodin: Evo spasit ću svoj narod iz zemlje istočne i iz zemlje sunčanog zapada. * Neka ojačaju ruke vama koji ovih dana slušate riječi ove iz usta proroka.
O. Vi ste sinovi proroka i Saveza koji sklopi Bog s ocima vašim. * Neka.

DRUGO ČITANJE
Iz Rasprave svetoga Ciprijana, biskupa i mučenika, Fortunatu
(Pogl. 13, CCL 3, 346 – 347)

U miru se okrunjuje savjest

Sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Tko, dakle, da na sve načine ne radi da takvu postigne slavu, da postane Božjim prijateljem, da se odmah s Kristom raduje, da nakon muka i nevolja zemaljskih bude dionikom božanskih nagrada? Ako je slava za vojnike ovoga svijeta da se nakon pobjede nad neprijateljem slavodobitno vrate u domovinu, koliko će veća i bolja biti slava nakon pobjede nad đavlom slavodobitno se vratiti u raj , odakle je Adam istjeran zbog svog grijeha, natrag uzeti pobjedonosne trofeje onome koji ih je prijevarom uzeo, prinijeti Gospodinu veoma ugodan dar, nepokvarenu vjeru, nepokolebljivu snagu duha, sjajnu hvalu za njegovu velikodušnost, pratiti ga kad počne dolaziti da osvetu donese neprijateljima, biti kraj njega kad sjedne suditi, postati subaštinik Kristov, izjednačiti se s anđelima, radovati se s patrijarsima, apostolima i prorocima s posjedovanja nebeskog kraljevstva? Kakvo progonstvo može nadvladati te misli, koje ih muke mogu nadjačati?
Pamet koja je učvršćena u promatranju vjere ostaje snažna i postojana ; i protiv svakog đavolskog zastrašivanjai prijetnji ovoga svijeta ustraje duh koga jača sigurna i čvrsta vjera u budućnost. U progonstvima se zatvara zemlja, ali se otvara nebo; prijeti antikrist, ali Krist zaštićuje; nanosi se smrt, ali nadolazi besmrtnost. Kakva li dostojanstva i kakve li sigurnosti izići odavle radostan, izići slavan iz tjeskoba i nevolja, u jednom trenutku zatvoriti oči koje su gledale ljude i svijet i odmah ih otvoriti da gledaju Boga i Krista. Kakve li hitrosti ako tako sretno netko otputuje! Brzo ćeš biti otrgnut od zemlje da budeš smješten u kraljevstvo nebesko.
O tome se trebamo mišlju i pameću baviti, o tome nam treba danju i noću razmišljati. Ako progonstvo snađe takva Božjeg vojnika, neće moći biti svladana snaga duha koja je za boj spremna. Ili ako se prije dogodi da dođemo pred sud, neće ostati bez nagrade vjera koja je bila pripravna za mučeništvo; Bog sudac nagrađuje ne gledajući na vrijeme; u progonstvu se okrunjuje spremnost za borbu, a u miru savjest.

OTPJEV  Usp. Dj 20, 28; 1 Kor 4, 2
R. Pazite na sve stado u kojem vas Duh Sveti postavi nadglednicima * da pasete Crkvu Božju, koju Bog steče krvlju svoga Sina.
O. A od upravitelja iziskuje se napokon da budu vjerni. * Da pasete Crkvu Božju, koju Bog steče krvlju svoga Sina.

MOLITVA
Gospodine, čuj molitve svog naroda : danas se s radošću spominjemo mučeništva svetoga Kalista ; daj da nam pomognu njegove zasluge. Po Gospodinu.

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.