28. NKG – VEČERNJA – e

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
28. NKG – Svagdan ili Sv. Kalist I., papa i mučenik

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

O Bože, moći najviša,
Ti bića vodom rođena
Ili njoj u krilu ostavljaš,
Ili u visine uzdižeš.

Vodena u vir uranjaš,
A zračna k nebu uznosiš,
Da razna mjesta napune
Od iste loze potječu.

Pomozi svojim slugama,
Što tvoja krv ih oprala,
Da grijesima se uklone
I gorkoj smrti izmaknu.

O neka grijeh ne poništi,
Nit oholost uznese nas,
Duh potišten da ne klone,
Uznesen da ne surva se.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

1^ Antifona
On je ljubav moja i zaštita moja:
u njega se uzdam.

PSALAM 144 (143)  1 – 8 (I) Himna za pobjedu i mir
Ruke su njegove ratu navikle, kad je svijet pobijedio:  »Ja, naime, reče, svijet pobijedih.« (Usp. Iv 16, 33)(sv. Hilarije). .

Blagoslovljen Gospodin, hridina moja: *
ruke mi uči boju a prste ratu.
On je ljubav moja i tvrđava moja, *
zaštita moja, izbavitelj moj,
štit moj za koji se sklanjam; *
on mi narode stavlja pod noge!

Što je čovjek, Gospodine, da ga poznaješ, *
što li čedo ljudsko da ga se spominješ?
Poput daška je čovjek, *
dani njegovi kao sjena nestaju.

Gospodine, nagni svoja nebesa i siđi, *
takni bregove: i zadimit će se!
Sijevni munjom i rasprši dušmane, *
odapni strijele i rasprši ih!

Ruku pruži iz visina, †
istrgni me i spasi iz voda beskrajnih, *
iz šaka sinova tuđinskih;
laži govore usta njihova, *
a desnica krivo priseže.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

1^ Antifona
On je ljubav moja i zaštita moja:
u njega se uzdam.

2^ Antifona
Blago narodu kojem je Gospodin Bog.

PSALAM 144 (143)  9 – 15 (II) Himna za pobjedu i mir
Zajedno nas s Kristom uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu: da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje.(Ef 2, 6. 7). 

Pjevati ću ti, Bože, pjesmu novu, *
na harfi od deset žica svirati ću.
Ti daješ pobjedu kraljevima, *
ti koji si spasio Davida, slugu svojega,
od pogubna mača spasi mene, *
oslobodi me iz ruke tuđinske;
laži govore usta njihova, *
a desnica krivo priseže.

Daj da nam sinovi budu kao biljke *
što rastu od mladosti svoje;
a kćeri naše kao stupovi ugaoni, *
krasne poput hramskog stupovlja;
da nam žitnice budu pune svakog obilja, *
s plodovima svakojakim u izobilju;
ovce naše plodile se na tisuće, †
plodile se beskrajno na našim poljima; *
stoka naša neka bude tovna!
U zidinama nam ne bilo proboja ni ropstva, *
ni plača na ulicama našim!

Blago narodu kojem je tako, *
blago narodu kojem je Gospodin Bog!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

2^ Antifona
Blago narodu kojem je Gospodin Bog.

3^ Antifona
Sada nasta spasenje
i kraljevstvo Boga našega.

HVALOSPJEV  (Otk 11, 17 – 18; 12, 10b – 12a)  Božji sud

Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože Svevladaru,
koji jesi i koji bijaše *
zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
i zakraljio se!

Gnjeviše se narodi,
ali dođe srdžba tvoja *
i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama,
tvojim prorocima i svetima *
i svima koji se boje imena tvoga,
malima i velikima.

Sada nasta spasenje i snaga †
i kraljevstvo Boga našega *
i vlast Pomazanika njegova!
Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
koji ih dan i noć optuživaše
pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom
i riječju svoga svjedočanstva: *
nisu ljubili života svoga −  sve do smrti.
Zato, veselite se, nebesa, *
i svi nebesnici!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

3^ Antifona
Sada nasta spasenje
i kraljevstvo Boga našega.

KRATKO ČITANJE Usp. Kol 1, 23
Ostanite u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evanđelja koje čuste, koje se propovijeda svakom stvorenju pod nebom.

KRATKI OTPJEV
R. Gospodin je pastir moj * ni u čem ja ne oskudijevam.
 Gospodin je pastir moj  ni u čem ja ne oskudijevam.
O. Na poljanama zelenim on mi daje odmora.Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
 Gospodin je pastir moj  ni u čem ja ne oskudijevam.

Antifona uz Veliča
Gospodin gladne pravdom siti
i napunja dobrima.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Gospodin gladne pravdom siti
i napunja dobrima.

PROŠNJE
Pobožno se pomolimo Kristu, svjetlu naroda i radosti svega živoga:

          Gospodine, daj nam svjetlost, mir i spasenje.

Gospodine, svjetlo nepomućeno i Riječi Očeva, došao si sve ljude spasiti:
−  upravljaj katekumenima svoje Crkve da u tebi nađu svjetlost.
Gospodine, ne gledaj na naše grijehe,
−  jer u tebe je milosrđe.
Ti hoćeš da ljudi svojim umom istražuju tajne prirode kako bi svijetom zagospodarili:
−  daj da znanost i tehnika služe tebi na slavu i na dobrobit svih ljudi.
Štiti sve one koji u svijetu služe braći ljudima:
−  daj da svoju službu vrše slobodno i bez ikakve zapreke i štete.
Gospodine, nitko ne zatvara što ti otvaraš:
−  privedi svome svjetlu pokojne koji preminuše u nadi uskrsnuća.

Oče naš…

MOLITVA
Čuj, Gospodine, naše večernje prošnje i daj da idući stopama tvoga Sina u strpljivosti donesemo plod dobrih djela. Po Gospodinu .

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.