28. NKG – SLUŽBA ČITANJA – f – SV. TEREZIJA AVILSKA

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
28. NKG –
Sv. Terezija Avilska, djevica i crkvena naučiteljica, Spomendan

SLUŽBA ČITANJA

SVETA TEREZIJA AVILSKA, djevica i crkvena naučiteljica: Rodila se u Avili u Španjolskoj godine 1515. Stupila je u Karmelski red, gdje je koračala velikim koracima k savršenstvu i imala mistične objave. Trudila se oko obnove Reda, podnijela velike nevolje, ali je sve svladavala nepobjedivim duhom. Napisala je knjige krcate najdubljim i najuzvišenijim naucima, koje je potvrdila vlastitim iskustvom. Umrla je u Albi godine 1582.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Antifona
Dođite, poklonimo se Gospodinu,
izvoru svake mudrosti.

PSALAM

HIMAN

O Bože, sunce vječito,
Sve stvorove obasjavaš.
Ti svjetlo si nam duhovno,
Svim srcem tebe slavimo.

Ti Duhom Svetim pališ nam
Vijek nova, živa svjetlila,
I po njima, kroz vjekove
Spasenja staze otvaraš.

Nebeska riječ spasonosna
I umnost ljudske pameti
Po ovim tvojim slugama
Nas novim svjetlom obasja.

Žena ova što ja slavimo,
Što naukom svetim odskače,
U zboru svetih blista se
Nebeskom slavom ovjenčna.

O Bože, mi te molimo
Po zagovoru njeznu:
Daj nama spoznat istinu
I sretno k tebi prispjeti.

Udijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

1^ Antifona
Bože moj, ne krij se molbi mojoj što ti je upravljam 
dok me grešnici tlače.

PSALAM 55 (54)  Molitva nakon izdajstva prijateljeva
Juda, poljupcem Sina Čovječjeg predaješ? (Lk 22,48).

I (2 – 9)

Čuj, Bože, molitvu moju, †
ne krij se molbi mojoj: *
obazri se na me i usliši me!
Mučim se u svojoj tjeskobi, †
zbuni me vika dušmanska *
i tlačenje grešničko.

Navališe na me nesrećom, *
bijesno me progone.
Srce mi je ustreptalo, *
i strah me samrtni spopade.
Užas me i trepet hvata, *
groza me obuze.

Zavapih: »O, da su mi krila golubinja, *
odletio bih da otpočinem!
Daleko, daleko bih letio, *
u pustinji se nastanio;
brzo bih potražio sklonište *
od bijesne oluje i vihora.«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

1^ Antifona
Bože moj, ne krij se molbi mojoj što ti je upravljam 
dok me grešnici tlače.

2^ Antifona
Gospodin nas izbavlja
iz ruku neprijatelja i tlačitelja.

II (10 – 15)

Smeti ih, Gospodine, podvoji im jezike, *
jer nasilje i svađu vidim u gradu;
danju i noću zidinama kruže; *
bezakonja su i nevolje u njemu.

Usred njega zasjede, *
s ulica mu tlačenje i podlost ne odlaze.
Da me pogrdio dušmanin, *
bio bih podnio;
da se digao na me koji me mrzi, *
pred njim bih se sakrio.

Ali ti, ti si to bio, meni jednak, *
prijatelj moj, moj pouzdanik
s kojim sam slatko drugovao, *
i složno hodismo u Domu Božjemu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

2^ Antifona
Gospodin nas izbavlja
iz ruku neprijatelja i tlačitelja.

3^ Antifona
Povjeri Gospodinu svoju brigu
 i on će te pokrijepiti.

III (17 – 24)

A ja ću Boga prizvati, *
i Gospodin će me spasiti.
Večerom, jutrom i o podne tužan ću jecati, *
i on će čuti vapaj moj.

Dat će mi mira od onih koji me progone: *
jer mnogi su protiv mene.
Bog će čuti i njih poniziti, *
onaj koji kraljuje odvijeka.

Jer se ne popravljaju, Boga se ne boje, †
podižu ruke na prijatelje, *
savez svoj oskvrnjuju.
Usta su im glada od maslaca, *
a srce ratoborno;
riječi blaže od ulja, *
a oni — isukani mačevi.

Povjeri Gospodinu svu svoju brigu †
i on će te pokrijepiti: *
neće dati da ikada posrne pravednik.
A njih ti, o Bože, strmoglavi *
u jamu grobnu!
Krvoloci i varalice ni polovicu dana neće doživjeti! *
A ja se u tebe uzdam.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

3^ Antifona
Povjeri Gospodinu svoju brigu
 i on će te pokrijepiti.

R. Sine moj, čuj moju mudrost.
O. I prigni uho mojoj razboritosti.

PRVO ČITANJE: 
Početak knjige proroka Malahije
1,1 – 14; 2,13 – 16

Proroštvo o nemarnim svećenicima i o odbijanju Proroštva.

Riječ Gospodnja Izraelu po Malahiji: »Ljubio sam vas — govori Gospodin, a vi pitate: “Po čemu si nas ljubio?” Ne bijaše li Ezav brat Jakovljev? — riječ je Gospodnja — ali Jakova sam zavolio, a Ezav mi omrznu: gradove mu u pustoš pretvorih, a baštinu njegovu dadoh pustinjskim šakalima. Jer, rekne li Edom: “Bili smo smrvljeni, ali ćemo opet podići ruševine!” ovako kaže Gospodin nad Vojskama: Neka grade oni, a ja ću razgraditi! Zvat će ih zemljom bezbožničkom i narodom na koji se Gospodin srdi dovijeka! Vaše će oči vidjeti i reći ćete: “Velik je Gospodin preko granica zemlje izraelske.”
Sin časti oca, a sluga gospodara. Ali, ako sam ja otac, gdje je čast moja? Ako sam gospodar, gdje je strah od mene? To govori Gospodin nad Vojskama vama, svećenici, koji moje ime prezirete, a pitate: “Čime smo prezreli ime tvoje?” Oskvrnjen kruh na mome prinosite žrtveniku i još pitate: “Čime te oskvrnismo?” Time što kažete “Stol je Gospodnji stvar nevažna!” A kada za žrtvu slijepu stoku prinosite, zar to nije zlo? I kad prinosite hromo i bolesno, zar to nije zlo? Donesi takvo što svome namjesniku, hoće li biti zadovoljan i dobro te primiti? — govori Gospodin nad Vojskama.
Sada umilostivite lice Božje da nam se smiluje. To donose ruke vaše, hoće li vas dobro primiti? — govori Gospodin nad Vojskama. O kada bi tko od vas zatvorio vrata da mi zaludu ne palite ognja na žrtveniku! Niste mi mili — govori Gospodin nad Vojskama — i ne primam žrtve iz ruke vaše. Jer od istoka do zapada veliko je ime moje među narodima, i na svakom mjestu prinosi se kad i žrtva čista Imenu mojemu, jer veliko je Ime moje među narodima — govori Gospodin nad Vojskama.
Ali vi ga skvrnite kada govorite: “Stol je Gospodnji okaljan i hrana na njemu ni za što nije!” Kažete još: “Gle, šteta truda!” i prezirete ga — govori Gospodin nad Vojskama. Kada dovodite stoku otetu, hromu i bolesnu, te je prinosite kao dar žrtveni, zar da to iz vaše ruke milostivo primim? — govori Gospodin nad Vojskama. Proklet bio varalica koji u stadu ima ovna što mi ga je zavjetovao, a žrtvuje mi ovcu jalovicu. Jer ja sam velik kralj — govori Gospodin nad Vojskama — i strašno je Ime moje medu narodima.
I ovo još vi činite: zalijevate suzama Gospodnji žrtvenik tužeći i ridajući, jer on više neće da se žrtvi prikloni, iz ruke mu vaše ona nije ugodna. I vi pitate: “Zašto?”
Zato što je Gospodin bio svjedok između tebe i žene mladosti tvoje kojoj si nevjeran premda ti drugarica bijaše i žena tvoga saveza. Nije li On načinio jedno jedino biće dahom životnim obdareno? A što to jedino biće traži? Božanski naraštaj! Poštuj dakle život svoj i ne budi nevjeran ženi svoje mladosti. Jer ja mrzim otpuštanje žena — govori Gospodin Bog Izraelov — i onog koji nevjerom haljine svoje kalja — govori Gospodin nad Vojskama! “Poštujte dakle život svoj, ne budite nevjerni!”

OTPJEV  Mal 2,5. 6; Ps 110, 4
R. Moj Savez je bio sa svećenikom života i mira, dao sam mu strah i on me se bojao. * Zakon istine bijaše u njegovim ustima, i pakost mu ne kaljaše usana.
O. Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu! * Zakon.

DRUGO ČITANJE: 
Iz Djela svete Terezije Avilske, djevice
 Djelce O knjizi života, pogl. 22,6 – 7.14

Sjećajmo se uvijek Kristove ljubavi

Tko ima uza se Isusa kao prijatelja i plemenita vojskovođu, sve može podnijeti. On nam pomaže i jača nas. Nikada nas ne ostavlja. On je pravi i iskreni prijatelj. Vidim jasno: ako želimo ugoditi Bogu i postići velike milosti od njega, Bog hoće da to bude po presvetom čovještvu Krista koji je omilio Božjemu veličanstvu.

Mnogo i premnogo puta vidjeh to s iskustvom, a reče mi i Gospodin. Očito vidjeh da nam je unići na ta vrata hoćemo li da nam vrhovno Božje veličanstvo otkrije svoja otajstva i tajne. Stoga ne tražite drugoga puta, pa sve da stojite na vrhuncu motrenja. Ovim se putem ide sigurno. Po ovome našem Gospodinu dolaze sva dobra. On će nas poučiti. Budemo li motrili njegov život, nećemo naći boljega i savršenijega primjera za nasljedovanje.

Što da više želimo nego da imamo uza se tako dobrog prijatelja koji nas neće ostaviti u tegobama i nevoljama, kako to rade svjetski prijatelji? Blago onome tko ga uistinu ljubi i vaza ima uza se! Pogledajmo slavnoga apostola Pavla koji kao da nije mogao Isusa zadržati na ustima jer ga je vazda imao uklesana i utisnuta u srcu! Otkad sam to upoznala, pozorno sam promatrala više čudesnih svetaca-motrilaca i naučila da su oni išli upravo ovim putem. Takvi su bili Franjo, Antun Padovanski, Bernardo, Katarina Sijenska. Sa svom slobodom valja ići tim putem, posve se predajući u Božje ruke. Hoće li nas on ubrojiti i uzdići za svoje komornike i tajnike, rado prihvatimo.

A kad god mislimo o Kristu, uvijek se sjećajmo njegove ljubavi kojom nam je iskazao tolike milosti i dobročinstva, te kako nam je veliku ljubav iskazao Bog kad nam je dao takav zalog svoje ljubavi. Ljubav budi ljubav. Stoga se trudimo oko toga da to imamo vazda pred očima te se potičemo na ljubav. Jer kad nam Gospodin jednom iskaže milost da nam se njegova ljubav duboko utisne u srce, bit će nam sve lako, pa ćemo u najkraće vrijeme i s malo truda vrlo mnogo postići.

OTPJEV  Ps 73, 27. 28; 1 Kor 6, 17
R. Doista, propast će oni koji se udaljuju od tebe, Gospodine. * A meni je milina biti u Božjoj blizini, imati sklonište svoje u Gospodinu.
O. A tko prione uz Gospodina, jedan je duh. * A meni je milina biti u Božjoj blizini, imati sklonište svoje u Gospodinu.

MOLITVA
Bože, ti si svojim duhom potakao svetu Tereziju iz Avile da u Crkvi zacrta novi put savršenstva. Daj da u njezinoj nauci nalazimo duhovnu hranu i iskreno težimo za pravom svetošću. Po Gospodinu.

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.