28. NKG – SREDNJI ČAS – f

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
28. NKG –
Sv. Terezija Avilska, djevica i crkvena naučiteljica, Spomendan

SREDNJI ČAS

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMNI ZA SREDNJI ČAS

1^ Antifona
Gospodine, koji tvoj Zakon ljube,
velik mir uživaju.

PSALAM 119 (118)  161 – 168  XXI. (Sin)

Mogućnici me progone  nizašto *
ali samo pred tvojim riječima srce mi dršće.
Radujem se besjedama tvojim *
kao onaj koji se domogao velika plijena.

Mrzim na laž, grsti mi se ona *
a ljubim tvoj Zakon.
Sedam puta na dan tebe hvalim *
zbog pravednih sudova tvojih.

Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju *
ni o što se oni ne spotiču.
Pomoć tvoju čekam, Gospodine, *
tvoje zapovijedi izvršavam.

Moja duša čuva propise tvoje *
i ljubi ih veoma.
Čuvam tvoje naredbe i svjedočanstvo tvoje, *
jer svi su putovi moji pred tobom.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona  
Gospodine, koji tvoj Zakon ljube,
velik mir uživaju.

2^ Antifona  
U mnoštvu onih što prigrliše vjeru
bijaše jedno srce i jedna duša.

PSALAM 133 (132)  Bratska sloga
U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša (Dj 4,32).

Gle, kako je dobro i kako je milo *
kao braća zajedno živjeti:
kao na glavi ulje dragocjeno, †
što slazi na bradu, bradu Aronovu, *
što slazi na skute haljina njegovih;
kao rosa s Hermona *
što slazi na brdo Sion.
Ondje Gospodin daje svoj blagoslov *
i život dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona  
U mnoštvu onih što prigrliše vjeru
bijaše jedno srce i jedna duša.

3^ Antifona 
Spasi me od ruku zlotvora,
spasitelju silni moj.

PSALAM 140 (139) 1 – 9.13 – 14  Molitva za izbavljenje 
Sin Čovječji predaje se u ruke grešničke (Mt 26, 45).

Izbavi me, Gospodine, od čovjeka zlobna, *
zaštiti me od čovjeka nasilna:
od onih koji pakosti u srcu smišljaju, *
i čitav dan začinju kavge.
Kao zmije bruse jezike svoje, *
pod usnama im je otrov ljutičin.

Spasi me, Gospodine, od ruku zlotvora, †
čuvaj me od čovjeka nasilna *
koji hoće da mi noga posrne.
Oholice mi potajno nastavljaju zamku, †
užetima mrežu pletu, *
kraj puta klopke mi stavljaju.

Zavapih Gospodinu: »Ti si Bog moj! *
Poslušaj, Gospodine, krik mojih molitava!
Gospodine, Gospodaru moj, spasitelju silni moj, *
u dan boja zakloni mi glavu!«

Ne daj da se ispune želje zlotvora, *
ne daj da svoje on izvrši namjere!
Znam da će Gospodin dati pravo ubogu *
i pravicu siromasima.
Zaista, pravedni će tvoje ime slaviti, *
pred tvojim će licem boraviti čestiti.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona 
Spasi me od ruku zlotvora,
spasitelju silni moj.

DOPUNSKA PSALMODIJA ZA TREĆI, ŠESTI I DEVETI ČAS

Treći čas
KRATKO ČITANJE Rim 12,17a. 19b – 21
Nikome zlo za zlo ne vraćajte! Ta pisano je: Moja je odmazda, ja ću je vratit, veli Gospodin. Naprotiv: Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga, i ako je žedan, napoji ga! Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo.

R. Ljubav Gospodnja vječna je.
O. I pravda njegova nad onima što njegov Savez čuvaju.

MOLITVA
Gospodine Isuse Kriste, o trećem si času odveden na mučilo križa za spas svijeta. Molimo te: oprosti nam vazda naše prošle prijestupe i trajno nas čuvaj od budućih zala. Koji živiš.

Šesti čas
KRATKO ČITANJE 1 Iv 3,16
Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću.

R. Slavite Gospodina jer je dobar.
O. Jer vječna je ljubav njegova.

MOLITVA
Gospodine Isuse Kriste, o šestom si času, dok je tama sav svijet prekrivala, radi našega spasenja uzišao nevin na drvo križa. Podjeljuj nam trajnu svjetlost koja će nas voditi u život vječni. Koji živiš.

Deveti čas
KRATKO ČITANJE  1 Iv 7, 9 – 11
U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu.

R. Pogledaj, štite naš, Bože.
O. Pogledaj lice pomazanika svoga.

MOLITVA
Gospodine Isuse Kriste, raskajanom si razbojniku dao da s mučila križa prijeđe u tvoje kraljevstvo. I mi ti priznajemo svoje grijehe i pouzdano te molimo: daj nam da nakon smrti radosni uđemo u rajski život. Koji živiš.

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.