0812 – 2. VEČERNJA – BEZGREŠNO ZAČEĆE BDM

BEZGRJEŠNO ZAČEĆE BL. DJEVICE MARIJE
Svetkovina

II. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

O zaštitnice djevica,
Sva čista Majko Božija,
Sto nada si i rajska dver,
Veselje vječnih dvorova.

Od trnja ovit ljiljane,
Golubice s krasotom svom,
I mladice, što korijen ti
Lijek daje svijetu ranjenom.

Sotoni strašna tvrđavo
I zvijezdo lađi nasjeloj,
Od zasjeda nas očuvaj,
Prosvjetljuj, vodi narod svoj!

Rasprši tamne zablude,
Odmakni skriven greben ljut,
Na burnom moru siguran
Zalutalima kaži put!

Ti jedina si prečista
Sred roda našeg grešnoga.
Vještinu zmije zlobnice
Odagnaj od nas preblaga!

Sva slava Ocu višnjemu
I Sinu s Duhom Presvetim,
Jedinstvenom što milosti
Obdariše te bezgrešnu. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona 
Sva si lijepa o Marijo,
i istočne ljage nema na tebi.

PSALAM 122 (121)

Obradovah se kad mi rekoše: *
»Hajdemo u Dom Gospodnji!« †
Eto, noge nam već stoje *
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani *
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja, †
po Zakonu Izraelovu, *
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice, *
stolice doma Davidova.

Molite za mir Jeruzalemov! *
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim *
i pokoj u tvojim palačama!

Radi braće i prijatelja svojih *
klicat ću:  »Mir tebi! «
Radi Doma Gospodina, Boga našega, *
za sreću tvoju ja ću moliti.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona 
Sva si lijepa o Marijo,
i istočne ljage nema na tebi.

2^ Antifona 
Ti si slava Jeruzalema, ti si najviši ponos Izraela,
ti si uzvišena dika roda našega.

PSALAM 127 (126)

Ako Gospodin kuće ne gradi, *
uzalud se muče graditelji.
Ako Gospodin grada ne čuva, *
uzalud stražar bdi.

Uzalud vam je ustat prije zore *
i dugo u noć sjediti,
vi što jedete kruh muke: *
miljenicima svojim u snu on daje.

Evo: sinovi su Gospodnji dar, *
plod utrobe njegova je nagrada.
Strelica u ruci ratnika – *
to su sinovi mladosti.

Blago čovjeku koji njima napuni tobolac, †
neće se postidjeti *
kad se preo bude s dušmanom na vratima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.Amen.

2^ Antifona 
Ti si slava Jeruzalema, ti si najviši ponos Izraela,
ti si uzvišena dika roda našega.

3^ Antifona 
Odjeća ti je bijela kao snijeg,
a lice ti je kao sunce.

HVALOSPJEV (Ef 1, 3 – 10)

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona 
Odjeća ti je bijela kao snijeg,
a lice ti je kao sunce.

KRATKO ČITANJE  Rim  5, 20 – 21
Gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobilova milost:
kao što grijeh zakraljeva smrću, da tako i milost kraljuje pravednošću za život po Isusu Kristu
Gospodinu našemu.

KRATKI OTPJEV
R. Po tome ću znati* da sam mila tebi.
Po tome ću znati da sam mila tebi.
O. Što se dušmanin moj neće veseliti nada mnom *.  Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Po tome ću znati da sam mila tebi.

Antifona uz Veliča
Zdravo, Marijo, milosti puna;
Gospodin s tobom;
blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod
utrobe tvoje, aleluja.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Zdravo, Marijo, milosti puna ;
Gospodin s tobom;
blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod
utrobe tvoje, aleluja.

PROŠNJE
Boga Oca svemogućega hvalom velikom uzveličajmo, jer je on htio da Mariju, majku Sina njegova, sva pokoljenja slave i ponizno ga zamolimo:

Nek milosti puna nas zagovara.

Bože, izvoditelju čudesnih djela, ti si bezgrešnu Djevicu mariju tijelom i dušom učinio sudionicom Kristove slave:
upravi toj slavi i srca svojih vjernika.
Mariju si nam za majku dao; pa daj da njezin zagovor iscijeli naše boli, utješi žalosne, oprosti grešnicima
a svima nama daj spasenje i mir.
Mariju si milošću ispunio:
daj da svi budemo radosni što nam ti obilje milosti dade.
Nek Crkva tvoja u ljubavi bude jedno srce i jedna duša:
a vjernici nek ustraju jednodušni u molitvi s Marijom, Isusovom majkom.
Mariju si na nebu okrunio za kraljicu:
daj da se pokojni u kraljevstvu tvome zauvijek raduju sa svetima tvojim.

MOLITVA
Bože, ti si po zaslugama smrti svoga Sina unaprijed oslobodio od svake ljage grijeha začeće Djevice Marije i tako pripravio dostojan stan svome Sinu. Po njezinu zagovoru daj nam da čista srca dođemo k tebi. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.