0812 – JUTARNJA – BEZGREŠNO ZAČEĆE BDM

BEZGRJEŠNO ZAČEĆE BL. DJEVICE MARIJE
Svetkovina

JUTARNJA

BEZGREŠNO ZAČEĆE BLAŽENE DJEVICE MARIJE: Oci II. vatikanskog sabora uče nas: »Urešena već od prvog časa svog začeća sjajem sasvim osobite svetosti, nazaretska je Djevica po Božjoj zapovijedi bila pozdravljena od anđela navještenja kao milosti puna…« Izražavajući vjeru Crkve još iz vremena svetih Otaca, papa Pio IX. proglasio je dogmu o Bezgrešnom Začeću 8. prosinca 1854. godine. Zaštiti Bezgrešne povjerena je sarajevska (vrhbosanska) nadbiskupija.

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja se kad neposredno prethodi POZIVNIK.

HIMAN

Početak svijeta boljega
u ovaj dan se začinje
Jer poče Djevica,
Božanske Riječi Rodilja.

Ti, Kćeri višnje Svjetlosti,
Ti, Diko roda ljudskoga,
Tvoj Sin te, evo, sačuva
Od ljage grijeha istočnog.

Grijeh iskonski sve zarazi
I u zlo svijet sunovrati,
A s Kristom ti si jedina
Od svakog grijeha slobodna.

Ti zgazi glavu Zmijinu
Božanskim svojim porodom,
Ko David ti si srkršila
Đavolski bijes i oholost.

Golubice ti ponizna,
Sva čista, sveta, nevina,
Ti budi blagovijesnica
Svem svijetu mira Božjega.

Sva slava Ocu višnjemu
I sinu s Duhom Presvetim,
Jedinstvenom što milosti
Obdariše te bezgrešnu. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
O čiste li Majke, koja nikakve
ne upozna ljage i Boga je zaslužila nositi!

PSALAM 63 (62) 2 – 9 Čežnja za Bogom
Crkva žeđa za svojim Spasiteljem, žudeći da ugasi žeđ na izvoru žive vode koja teče za vječni život (usp Kasiodor)

O Bože, ti si Bog moj: *
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, *
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
U Svetištu sam tebe motrio *
gledajući ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života, *
moje će te usne slaviti.

Tako ću te slaviti za života, *
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, *
hvalit ću te kliktavim ustima.
Na postelji se tebe spominjem, *
u bdijenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć, *
kličem u sjeni krila tvojih.

Duša se moja k tebi privija, *
desnica me tvoja drži.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
O čiste li Majke, koja nikakve
ne upozna ljage i Boga je zaslužila nositi!

2^ Antifona
Blagoslovljena si od Gospodina, Boga višnjega,
Djevo Marijo, nad sve žene na zemlji!

HVALOSPJEV (Dn 3,57 – 88.56)  Slavospjev stvorenja Bogu
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove (Otk 19, 5).

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: *
neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!
Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Izvori, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:*
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:*
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Izraele, blagoslivljaj Gospoda: *
hvali i uzvisuj ga dovijeka!
Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, *
hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka!
Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom, *
hvaljen i slavljen dovijeka!

(Na kraju ovog hvalospjeva NE govori se Slava Ocu.)

2^ Antifona
Blagoslovljena si od Gospodina, Boga višnjega,
Djevo Marijo, nad sve žene na zemlji!

3^ Antifona
Bezgrešna Djevice, povuci nas za sobom,
Trčat ćemo u mirisu tvojih pomasti.

PSALAM 149  Pobjednička pjesma svetaca
Kralju svome, Kristu, neka klikću sinovi Crkve, sinovi naroda  (Hezihije)

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Neka se raduje Izrael Stvoritelju svojem! *
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!
Neka u kolu hvale ime njegovo *
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj, *
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi, *
neka kliču s ležaja svojih!
Neka im pohvale Božje budu na ustima, *
mačevi dvosjekli u rukama,
da nad pucima izvrše odmazdu, *
i kaznu nad narodima:
da im kraljeve bace u lance, *
a odličnike u okove gvozdene;
da na njima izvrše sud davno napisan: *
neka bude na čast svim pobožnicima njegovim!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Bezgrešna Djevice, povuci nas za sobom,
Trčat ćemo u mirisu tvojih pomasti.

KRATKO ČITANJE          Iz 43, 1
Sada ovako govori Gospodin, koji te stvorio, Jakove, koji te sazdao, Izraele: “Ne boj se jer ja sam te otkupio; imenom sam te zazvao ti si moj!”

KRATKI OTPJEV
R. Svemogući me Bog * snagom opasuje.
Svemogući me Bog * snagom opasuje.
O. Stere mi put besprijekoran. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Svemogući me Bog *snagom opasuje.

Antifona uz Hvalospjev
Gospodin Bog reče zmiji:
Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i Žene,
između roda tvojeg i Roda njezina:
ona će ti glavu satirati, aleluja.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča.
.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Gospodin Bog reče zmiji:
Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i Žene,
između roda tvojeg i Roda njezina:
ona će ti glavu satirati, aleluja.

MOLBENICA
Proslavimo Spasitelja našega, koji se udostojao roditi iz Djevice Marije, i molbu mu upravimo riječima:

Gospodine, nek nam Majka tvoja bude zagovornicom!

O Sunce pravde, komu je poput Danice bezgrešna Djevica bila prethodnicom,
− daj da u svijetlu tvoga pohoda vazda hodimo.
Spasitelju svijeta, koji si svojom otkupiteljskom snagom očuvao svoju Majku od svake ljage grijeha,
− sačuvaj i nas od svakoga grijeha!
Otkupitelju naš, ti si učinio da bezgrešna Djevica Marija bude tvoje prečisto prebivalište i svetište Duha Svetoga
− učini da i mi uvijek budemo hram Duha Svetoga
Kralju kraljeva, htio si da tvoja Majka bude dušom i tijelom uznesena k tebi na nebo:
− daj da uvijek čeznemo za onim što je gore.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, ti si po zaslugama smrti svoga Sina unaprijed oslobodio od svake ljage grijeha začeće Djevice Marije i tako pripravio dostojan stan svome Sinu. Po njezinu zagovoru daj nam da čista srca dođemo k tebi. Po Gospodinu.

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.