02. DOŠ – VEČERNJA – e

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – ČETVRTAK
02. DOŠ – Svagdan ili: Sv. Juan Diego Cuauhtlatoatzin

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

HIMAN

Nebesa Stvorče zvjezdanih,
Svog puka vječna svjetlosti,
O Spasitelju ljudi svih:
Usliši naše molitve.

Kad imao svijet je propasti
Od prijevara sotoninih,
Ti sam si, dirnut ljubavlju,
Lijek postô bolesnicima.

Da grijeh nam opći okaješ,
Izišao na križ gorki si
Iz Djevičina svetišta
Kao bijelo janje žrtveno.

Pred tvojom moći preslavnom,
Pred samim tvojim imenom
I Nebo kao i Podzemlje
Od strave drščuć klanja se.

Čuj molbu našu, Gospode,
Ti Suče suda strašnoga:
Dušmani ljuti nasrću,
Oružaj puk svoj milošću!

Gospodstvo, slava, hvala, čast
Sa Ocem Sinu višnjemu
I s njima Duhu Svetomu
Neka bude u sve vjekove. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Postavih te za svjetlost narodima
da spas moj do nakraj zemlje doneseš.

PSALAM 72 (71) 1 – 11  (I) Mesijino kraljevstvo
Otvoriše svoje blago i prinesoše mu darove: zlato, tamjan i smirnu (Mt 2, 11).

Bože, sud svoj daj kralju *
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Neka puku tvojem sudi pravedno, *
siromasima po pravici!

Neka bregovi narodu urode mirom, *
a brežuljci pravdom.
Dosudit će pravo ubogim pučanima, †
djeci siromaha donijet će spasenje, *
a tlačitelja on će smrviti.
I živjet će dugo kao sunce *
i kao mjesec u sva pokoljenja.

Sići će kao dažd na travu, *
kao kiša što natapa zemlju!
U danima njegovim cvjetati će pravda *
i mir velik − sve dok bude mjeseca.
I vladati će od mora do mora, *
i od Rijeke do granica svijeta.

Dušmani će njegovi preda nj kleknuti, *
i protivnici lizati prašinu.
Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare, *
vladari Šabe i Sebe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari, *
svi će mu narodi služiti.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

1^ Antifona
Postavih te za svjetlost narodima
da spas moj do nakraj zemlje doneseš.

2^ Antifona
Gospodin će djeci siromaha donijeti spasenje,
njihov će život osloboditi od tlačenja.

PSALAM 72 (71) 12 – 19 (II) Mesijino kraljevstvo
Idite po cijelom svijetu da propovijedate evanđelje (Mk 16,15).

On će spasiti siromaha koji uzdiše, *
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu *
i spasit će život nevoljniku:
oslobodit će ih nepravde i nasilja, *
jer je dragocjena u njegovim očima krv njihova.

Stoga neka živi! Neka ga daruju zlatom iz Arabije, †
neka mole za njega svagda *
i vazda ga blagoslivljaju!
Neka bude izobilja žita u zemlji, *
po vrhuncima klasje neka šušti kao Libanon!
I cvjetali stanovnici gradova *
kao trava na livadi.

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka! *
Dok je sunca, živjelo mu ime!
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje, *
svi narodi nazivali ga blaženim!
Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
koji jedini tvori čudesa!

I blagoslovljeno njegovo slavno ime dovijeka! †
Sva se zemlja napunila slave njegove! *
Tako neka bude. Amen!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

2^ Antifona
Gospodin će djeci siromaha donijeti spasenje,
njihov će život osloboditi od tlačenja.

3^ Antifona
Sada nasta spasenje
 i kraljevstvo Boga našega.

HVALOSPJEV (Otk 11, 17 – 18; 12. 10b – 12a) Božji sud

Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože, Svevladaru, †
koji jesi i koji bijaše *
zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
i zakraljio se!

Gnjeviše se narodi,
ali dođe srdžba tvoja, *
i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama
tvojim prorocima i svetima *
i svima koji se boje imena tvoga,
malima i velikima.

Sada nasta spasenje i snaga †
i kraljevstvo Boga našega *
i vlast Pomazanika njegova!
Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
koji ih dan i noć optuživaše
pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom †
i riječju svoga svjedočanstva: *
nisu ljubili života svoga
− sve do smrti.
Zato, veselite se, nebesa *
i svi nebesnici!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

3^ Antifona
Sada nasta spasenje
 i kraljevstvo Boga našega.

KRATKO ČITANJE Jak 5, 7 – 8. 9b
Strpite se, braćo, do Dolaska Gospodnjega! Evo: ratar iščekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu. Strpite se i vi, očvrsnite srca jer se Dolazak Gospodnji približio. Evo: sudac stoji pred vratima!

KRATKI OTPJEV
R. Dođi i oslobodi nas, Gospodine, * Bože svemogući.
Dođi i oslobodi nas, Gospodine, Bože svemogući.
O. Pokaži nam svoje lice i bit ćemo spašeni. Bože svemogući.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Dođi i oslobodi nas, Gospodine, Bože svemogući.

Antifona uz Veliča
Onaj koji za mnom dolazi bijaše prije mene:
ja mu nisam dostojan odriješiti remenje na obući.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Onaj koji za mnom dolazi bijaše prije mene:
ja mu nisam dostojan odriješiti remenje na obući.

PROŠNJE
Zazovimo, draga braćo i sestre, Krista Gospodina, koji se poradi nas ponizio, i radosno mu zavapijmo:

Dođi, Gospodine Isuse!

Gospodine Isuse, svojim si se dolaskom udostojao svijetu u pomoć priteći:
– očisti od opačine naše duše i naša tjelesa!
Otajstvom svog otkupljenja nisi se sustezao braćom nas nazvati:
– ne dopusti da se ikada od tebe udaljimo.
Otkupljenjem nas svojim obaspi
– da na sudu ne budemo kažnjeni.
Kriste, svekoliko je vrijeme ispunjeno bogatstvom tvoje dobrote i ljubavi:
– daj nam primiti neuveli vijenac – slavu.
Tebi, Gospodine, preporučujemo duše onih koji s ovoga svijeta prijeđoše:
– umrli svijetu, nek tebi navijeke žive.

Oče naš…

MOLITVA
Potakni nam, Gospodine, srce da pripravi put tvom Jedincu: njegovim nas dolaskom očisti da ti služimo obnovljena duha. Po Gospodinu.

O. Amen.
Blagoslivljamo Gospodina.
O. Bogu hvala.