1812 – 1. VEČERNJA – A

IV. TJEDAN DOŠAŠĆA – NEDJELJA
04. DOŠ – 18. prosinac

I. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

HIMAN

Riječ spasenja proizlazi
iz usta, evo, Očevih.
U krilo svoje primi ga,
O čista djevo Marijo!

S nebesa tebe rasvijetli
Sad milost Duha plodnoga
Da nosiš Krista Gospoda,
Nebeskom Ocu jednaka.

Ti, Vrata Hrama svetoga,
Tajanstven Dom zapečaćen,
Što jedino se otvaraš
Da stanom budeš Previšnjeg.

On, rođen prije Danice,
Po prorocima obećan,
I od Anđela naviješten:
Gospodar zemlji dolazi.

Neka anđeli se raduju,
Neka pjevaju svi narodi,
Jer višnji skromno dolazi
Da spasi što je propalo.

Neka bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Kao tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.

1^ Antifona
Evo, Željkovani doći će svim narodima
i slavom će se ispuniti Dom Gospodnji.

PSALAM 122 (121)  Pozdrav Jeruzalemu
Vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom (Heb 12, 22).

Obradovah se kad mi rekoše: *
»Hajdemo u Dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje *
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani *
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja, †
po Zakonu Izraelovu, *
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice, *
stolice doma Davidova.

Molite za mir Jeruzalemov! *
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim *
i pokoj u tvojim palačama!

Radi braće i prijatelja svojih *
klicat ću: »Mir tebi! «
Radi Doma Gospodina, Boga našega, *
za sreću tvoju ja ću moliti.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.  Amen.

1^ Antifona
Evo, Željkovani doći će svim narodima
i slavom će se ispuniti Dom Gospodnji.

2^ Antifona
Dođi, Gospodine, ne kasni;
otpusti zloće puka svoga!

PSALAM 130 (129) Pouzdanje u Boga
On će spasiti narod svoj od grijeha njegovih (Mt 1, 21).

Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: *
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje *
na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao, *
Gospodine, tko će opstati?
Ali u tebe je praštanje, *
da bismo ti služili.
U Gospodina ja se uzdam, *
duša se moja u njegovu uzda riječ.

Duša moja čeka Gospodina *
više no zoru straža noćna;
više no zoru straža noćna *
neka Izrael čeka Gospodina.

Jer je u Gospodina milosrđe *
i obilno je u njega otkupljenje:
on će otkupiti Izraela *

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Dođi, Gospodine, ne kasni;
otpusti zloće puka svoga!

3^ Antifona
Evo nadošla je punina vremena
i Bog odasla Sina svoga na zemlju.

HVALOSPJEV (Fil 2, 6 – 11)  Vazmeno otajstvo

Isus Krist, trajni lik Božji, *
nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe »oplijeni «
uzevši lik sluge, †
postavši ljudima sličan: *
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe, †
poslušan do smrti, *
smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi †
i darova mu ime, *
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno *
nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ,
i svaki će jezik priznati: *
»Isus Krist jest Gospodin!« −
na slavu Boga Oca.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Evo nadošla je punina vremena
i Bog odasla Sina svoga na zemlju.

KRATKO ČITANJE  1 Sol 5, 23 – 24
Sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš i duša i tijelo – neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Onaj tko vas poziva: on će to i učiniti.

KRATKI OTPJEV
R. Pokaži nam, Gospodine, * milosrđe svoje!
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje!
O. I daj nam svoje spasenje! Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Pokaži nam, Gospodine,  milosrđe svoje!

Antifona uz Veliča
O Adonaju, Gospode, što Izraelov vodiš dom,
što Mojsiju ukaza se odjeven plamnom kupinom,
i dade zakon sinajski:
pohiti da nas izbaviš božanskom svojom desnicom!

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Veliča
O Adonaju, Gospode, što Izraelov vodiš dom,
što Mojsiju ukaza se odjeven plamnom kupinom,
i dade zakon sinajski:
pohiti da nas izbaviš božanskom svojom desnicom!

PROŠNJE
Draga braćo i sestre, pomolimo se Kristu Otkupitelju, koji je došao spasiti ljude; njemu pouzdano zavapijmo:

Dođi, Gospodine Isuse.

Kriste Gospodine, ti si po otajstvu primljenog tijela svijetu objavio slavu svoga božanstva :
– oživi nas svojim dolaskom!
Ti si primio naše slabosti :
– udijeli nam svoje milosrđe!
Ti si prvim svojim skromnim dolaskom otkupio svijet od zloće;
– drugim svojim dolaskom opravdaj svaku našu krivnju!
Ti živiš navijeke i svime gospoduješ :
– daj da tvojom dobrotom uđemo u vječnu baštinu.
Ti zdesna Ocu sjediš :
– svjetlom svoga lica razveseli duše pokojnika!

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući Bože, nas još tišti jaram staroga grijeha. Molimo te da nas oslobodi novo rođenje tvoga Sina, koje ovih dana očekujemo. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.