1812 – JUTARNJA – g

III. TJEDAN DOŠAŠĆA – SUBOTA
03. DOŠ – 18. prosinac

JUTARNJA

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja se kad neposredno prethodi POZIVNIK

HIMAN

Čuj silnim glasom proroci
Navještaju nam spasenje,
I otkupljenja milosti,
I Kristov slavni dolazak.

Sva jutra otud blistaju,
I srca svima žare se,
Jer vjerni glas odjekuje
Kao glasnik slave buduće.

To prvi bješe dolazak,
Ne svijet da kaznom udari,
Već rane svima očisti
Spašavajući što propade.

Na Drugi on opominje,
Jer Krist je već pred vratima
Da vjernim nebo otvori
I krune svetim podjeli.

Spasonosna već zvijezda sja,
Nebeskim svjetlom odsijeva,
I zora dana zove nas
U nebesnika radosti.

Za tvojim licem čeznemo,
O Kriste, Kralju, Bože naš,
Da pjesmu tebi pjevamo
U blaženome gledanju. Amen.

1^ Antifona
Bog će doći s Libanona,
sjaj mu je kao svjetlo.

PSALAM 119 (118), 145−152. XIX. (Kof)

Iz sveg srca vapijem, Gospodine, usliši me: *
tvoja ću pravila čuvati.
K tebi vapijem, spasi me, *
tvojeg ću se držat svjedočanstva.

Pretječem zoru i molim za pomoć, *
u tvoje se riječi uzdam.
Oči moje straže noćne pretječu *
da razmišljam o besjedi tvojoj.

Po svojoj dobroti, Gospodine,
glas mi poslušaj, *
i po svojoj odluci poživi me.
Primiču se koji me podlo progone, *
daleko su oni od Zakona tvojega.

A ti si blizu, Gospodine, *
i vjerne su sve zapovijedi tvoje.
Odavno znam za tvoje propise, *
da si ih sazdao zasvagda.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Bog će doći s Libanona,
sjaj mu je kao svjetlo.

2^ Antifona
Rosite, nebesa, odozgor, i oblaci, daždite Pravednika!
Neka se rastvori zemlja da procvjeta Spasiteljem.

HVALOSPJEV (Mudr 9, 1 -6. 9-1 1). Molitva za mudrost
Dat ću vam usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti svi vaši protivnici (Lk 21,15).

Bože otaca naših i Gospodine milosrđa, *
ti koji si riječju svojom stvorio svemir,
i koji si sazdao čovjeka mudrošću svojom, *
da vlada nad stvorovima tvojim,
i da svijetom upravlja u svetosti i pravednosti, *
i da sud sudi dušom pravičnom:
daj mi mudrost, prisjednicu svoga prijestolja, *
i ne odbaci me između djece tvoje.
Jer sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje, †
čovjek slab i malovjek, *
nesposoban shvatiti pravdu i zakone.
Jer ako bi tko od sinova ljudskih bio i savršen, †
ali bez mudrosti koja od tebe dolazi, *
opet ne bi ničemu vrijedio.

S tobom je mudrost, koja zna djela tvoja, *
koja je bila nazočna kad si stvarao svijet;
ona zna što je milo tvojim očima, *
i što je pravo po tvojim zapovijedima.

Pošalji je s nebesa svetih, *
i otpravi je od svoga slavnog prijestola,
da uza me bude i potrudi se sa mnom, *
i da spoznam što je tebi milo.
Jer ona sve zna i razumije, †
ona će me razborito voditi u pothvatima mojim, *
i štititi svojom moći.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Rosite, nebesa, odozgor, i oblaci, daždite Pravednika!
Neka se rastvori zemlja da procvjeta Spasiteljem.

3^ Antifona
Pripravan budi, Izraele,
kada dođe Gospodin,
da mu pohrliš u susret.

PSALAM 117 (116). Poziv na hvalu
Velim… da pogani za milosrđe proslave Boga (Rim 15, 8. 9).

Hvalite Gospodina, svi puci, *
slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova, *
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Pripravan budi, Izraele,
kada dođe Gospodin,
da mu pohrliš u susret.

KRATKO ČITANJE  Rim 13, 11-12
Vrijeme je već da se od sna prenemo jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerotlvasmo. Noć poodmače, dan se približi! Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjeosti.

KRATKI OTPJEV
R. Nad tobom, Jeruzaleme, * zablistat će Gospodin.
Nad tobom, Jeruzaleme,  zablistat će Gospodin.
O. I obasjat će te slava njegova.. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Nad tobom, Jeruzaleme,  zablistat će Gospodin.

Antifona uz Hvalospjev
Budite budna duha,
blizu je Gospodin, Bog naš.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV   Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Budite budna duha,
blizu je Gospodin, Bog naš.

MOLBENICA
Draga braćo i sestre, Krist Gospodin je sudac živih i mrtvih. Njemu se pomolimo i usrdno mu zavapijmo:

Dođi, Gospodine Isuse!

Kriste Gospodine, došao si grešnike spasiti:
– obrani nas od svake navale napasti!
Vjerujemo da ćeš doći kao sudac:
– pokaži na nama moć svoga spasenja.
Daj nam da snagom Duha čuvamo tvoje zapovijedi
– da uzmognemo u ljubavi dočekati tvoj dolazak.
Ti, blagoslovljeni za sve vjekove,
– daj nam po svom milosrđu pobožno i razborito živjeti u ovom svijetu iščekujući blaženu nadu i dolazak slave tvoje.

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući Bože, nas još tišti jaram staroga grijeha. Molimo te da nas oslobodi novo rođenje tvoga Sina, koje ovih dana očekujemo. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.