1912 – 2. VEČERNJA – A

IV. TJEDAN DOŠAŠĆA – NEDJELJA
04. DOŠ –  19. prosinac

II. VEČERNJA

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Riječ spasenja proizlazi
iz usta, evo, Očevih.
U krilo svoje primi ga,
O čista djevo Marijo!

S nebesa tebe rasvijetli
Sad milost Duha plodnoga
Da nosiš Krista Gospoda,
Nebeskom Ocu jednaka.

Ti, Vrata Hrama svetoga,
Tajanstven Dom zapečaćen,
Što jedino se otvaraš
Da stanom budeš Previšnjeg.

On, rođen prije Danice,
Po prorocima obećan,
I od Anđela naviješten:
Gospodar zemlji dolazi.

Neka anđeli se raduju,
Neka pjevaju svi narodi,
Jer višnji skromno dolazi
Da spasi što je propalo.

Neka bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Kao tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.

1^ Antifona
Pogledaj te kako li je slavan ovaj
što hrli da spasi narode.

PSALAM 110 (109) 1 – 5.7  Mesija – kralj, svećenik, pobjednik.
On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje (1 Kor 15, 25).

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Pogledaj te kako li je slavan ovaj
što hrli da spasi narode.

2^ Antifona
Što je neravno, poravnit će se,
i strmine postat će ravnice.
Dođi, Gospodine, ne kasni, aleluja.

PSALAM 112 (111)  Blaženstvo pravednika
Kao djeca svjetlosti hodite! Plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina (Ef 5, 8-9).

Blago čovjeku koji se boji Gospodina *
i koji uživa u naredbama njegovim;
moćno će mu biti na zemlji potomstvo, *
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, *
njegova pravednost ostaje dovijeka.

Čestitima sviće kao svjetlost u tami: *
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
Dobro je čovjeku koji je milostiv
i daje u zajam, *
koji poslove svoje obavlja pravedno.
Do vijeka neće on posrnuti: *
u vječnome će spomenu biti pravednik.

Žalosne se vijesti neće bojati, †
stalno je njegovo srce *
uzdajući se u Gospodina.
Postojano mu je srce, ničeg se ne boji, *
neprijatelje svoje prezire.
On rasipno dijeli, daje sirotinji: †
pravednost njegova ostaje dovijeka, *
njegovo će se čelo slavno uzdići.

Ljutito će to gledati bezbožnik, †
škrgutati će zubima i venuti, *
propast će želja opakih.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Što je neravno, poravnit će se,
i strmine postat će ravnice.
Dođi, Gospodine, ne kasni, aleluja.

3^ Antifona
Nadaleko vlast će mu se sterati
i miru neće biti kraja, aleluja.

HVALOSPJEV (usp. Otk 19, 1 – 7)  Svadba Jaganjčeva

Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar, *
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
Opremila se Zaručnica njegova! Aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Nadaleko vlast će mu se sterati
i miru neće biti kraja, aleluja.

KRATKO ČITANJE Fil 4, 4 – 5
Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!  Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu!

KRATKI OTPJEV
R. Pokaži nam, Gospodine, * milosrđe svoje!
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje!
O. I daj nam svoje spasenje! Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Pokaži nam, Gospodine,  milosrđe svoje!

Antifona uz Veliča
O slavni Jesin korijene, što naroda si barjak svih,
pred kojim tih će postati i glas sa usta kraljevskih,
kog molit svi će narodi:
ne kasni, dođi, izbavi iz nevolja
nas premnogih!

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
O slavni Jesin korijene, što naroda si barjak svih,
pred kojim tih će postati i glas sa usta kraljevskih,
kog molit svi će narodi:
ne kasni, dođi, izbavi iz nevolja
nas premnogih!

PROŠNJE
Molbom se, draga braćo i sestre, utecimo Kristu Gospodinu, sucu živih i mrtvih, te mu pouzdano zavapijmo:

Dođi, Gospodine Isuse!

Daj, Gospodine, da svijet upozna tvoju pravednost koju nebesa navješćuju,
– te slava tvoja boravi na našoj zemlji.
Ti si se radi nas kao čovj ek podvrgao slabosti :
– daj brani ljude zaštitom svoga božanstva.
Dođi i sjajem svoga znanja prosvijetli
– sve koj i borave u tami nepoznavanja tebe – svoga Boga!
Ti si se ponizio i naše si opačine odstranio :
– kao slavni Gospodin, udijeli nam nagradu blaženstva!
Doći ćeš i objaviti se kao sudac :
privedi našu pokoj nu braću u nebesko kralj evstvo!

Oče naš…

MOLITVA
Bože, ti si porođajem svete Djevice svijetu objavio sjaj svoje slave. Molimo te da neizrecivo otajstvo utjelovljenja slavimo odanim služenjem. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljamo Gospodina.
O. Bogu hvala.