2112 – VEČERNJA – c

IV. TJEDAN DOŠAŠĆA – UTORAK
04. DOŠ – 21. prosinac

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Riječ spasenja proizlazi
iz usta , evo, Očevih.
U krilo svoje primi ga,
O čista djevo Marijo!

S nebesa tebe rasvijetli
Sad milost Duha plodnoga
Da nosiš Krista Gospoda,
Nebeskom Ocu jednaka.

Ti, Vrata Hrama svetoga,
Tajanstven Dom zapečaćen,
Što jedino se otvaraš
Da stanom budeš Previšnjeg.

On, rođen prije Danice,
Po prorocima obećan,
I od Anđela naviješten:
Gospodar zemlji dolazi.

Neka anđeli se raduju,
Neka pjevaju svi narodi,
Jer višnji skromno dolazi
Da spasi što je propalo.

Neka bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Kao tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Gospodin će sići iz svetoga mjesta svojega
i doći će da spasi narod svoj

PSALAM 137 (136) 1 – 6 Prognanikova pjesma
Sve dok smo naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina. Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju. (2 Kor 5, 6. 7).

Na obali rijeka babilonskih
sjeđasmo i plakasmo *
spominjući se Siona;
o vrbe naokolo *
harfe svoje bijasmo povješali.

I tada porobljivači naši *
zaiskaše od nas da pjevamo,
naši mučitelji da se veselimo: *
“Pjevajte nam pjesmu sionsku!”

Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo *
u zemlji tuđinskoj!
Neka se osuši desnica moja, *
Jeruzaleme, ako tebe zaboravim!
Neka mi se jezik za nepce prilijepi *
ako spomen tvoj smetnem ja ikada,
ako ne stavim Jeruzalem *
vrh svake radosti svoje!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Gospodin će sići iz svetoga mjesta svojega
i doći će da spasi narod svoj

2^ Antifona
Tvoj grad Sion, mi imamo. Spasitelj mu je zid i predziđe.
Otvorite vrata jer Bog je s nama, aleluja.

PSALAM 138 (137)  1 – 6 Pjesma zahvalnica
Kraljevi zemaljski donijet će svoju slavu u sveti grad (usp. Otk 21, 24).

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca *
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđela pjevam tebi, *
bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu.
Zahvaljujem imenu tvojem *
za tvoju dobrotu i vjernost,
jer si nada sve uzveličao *
obećanje svoje.

Kad sam te zazvao, uslišio si me, *
dušu si moju pokrijepio.
Neka ti zahvaljuju, Gospodine,
svi kraljevi zemlje *
kad čuju riječi usta tvojih,
neka pjevaju putove Gospodnje: *
»Zaista, velika je slava Gospodnja!«
Zaista, uzvišen je Gospodin,
ali gleda na ponizna, *
a oholicu izdaleka poznaje.

Kročim li kroz nevolje, ti mi život čuvaš, +
pružaš ruku proti gnjevu mojih dušmana; *
tvoja me desnica spašava!
Gospodine će dovršiti što započe za me +
Gospodine, vječna je ljubav tvoja: *
djelo ruku svojih ne zapusti!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Tvoj grad Sion, mi imamo. Spasitelj mu je zid i predziđe.
Otvorite vrata jer Bog je s nama, aleluja.

3^ Antifona
Daj da bi sva zemlja, Gospodine,
upoznala putove tvoje, svi puci tvoje spasenje.

HVALOSPJEV (Otk 4, 11; 5, 9. 10. 12) Hvalospjev otkupljenih

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
primiti slavu i čast i moć!
Jer ti si sve stvorio, *
i tvojom voljom sve postade
i bi stvoreno!

Dostojan si uzeti knjigu *
i otvoriti pečate njezine.
Jer si bio zaklan +
i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
ljude iz svakog plemena i jezika,
puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu kraljevstvom i svećenicima, *
i kraljevat će na zemlji.

Dostojan je zaklani Jaganjac *
primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
i čast i slavu i blagoslov!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Daj da bi sva zemlja, Gospodine,
upoznala putove tvoje, svi puci tvoje spasenje..

KRATKO ČITANJE                   1 Kor 4, 5
Ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. I tada će svatko primiti pohvalu od Boga.

KRATKI OTPJEV
R. Dođi i oslobodi nas, Gospodine, * Bože svemogući.
Dođi i oslobodi nas, Gospodine, Bože svemogući.
O. Pokaži nam svoje lice i bit ćemo spašeni. Bože svemogući.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Dođi i oslobodi nas, Gospodine, Bože svemogući.

Antifona uz Veliča
O Istoče, o sjaju svet u svjetlosti vjekovitoj,
ti Sunce pravde istinske: ograni bijedi čovječjoj,
što tumara po tminama.
Prosvijetli sve što gube se u smrtnoj sjeni nemiloj!

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Veliča
O Istoče, o sjaju svet u svjetlosti vjekovitoj,
ti Sunce pravde istinske: ograni bijedi čovječjoj,
što tumara po tminama.
Prosvijetli sve što gube se u smrtnoj sjeni nemiloj!

PROŠNJE
Draga braćo i sestre, smjerno se pomolimo Isusu Kristu, koji nas otkupi od tame grijeha, i s pouzdanjem njemu zavapijmo:

Dođi, Gospodine Isuse!

Gospodine, saberi narode s cijelog svijeta
– i s njima vječni savez sklopi!
Jaganjče Božji, ti si došao da oduzmeš grijeh svijeta:
– odagnaj od nas svaku gnjusobu opačina!
Došao si spasiti što bijaše izgubljeno :
– kad ponovno dođeš, nemoj kazniti ono što si otkupio.
Vjerom uz tebe prianjamo:
– daj nam vječnu radost kada dođeš.
Ti ćeš suditi žive i mrtve :
– dobrostivo u anđeoske zborove primi i našu pokojnu braću!

Oče naš…

MOLITVA
Gospodine radujemo se dolasku tvoga Sina u našem tijelu. Usliši nam molbu i nagradi nas vječnim životom kad dođe on u svojoj slavi, Isus Krist. Koji s tobom.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.