2212 – JUTARNJA – d

IV. TJEDAN DOŠAŠĆA – SRIJEDA
04. DOŠ – 22. prosinac

JUTARNJA

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja se kad neposredno prethodi POZIVNIK

HIMAN

Čuj silnim glasom proroci
Navještaju nam spasenje,
I otkupljenja milosti,
I Kristov slavni dolazak.

Sva jutra otud blistaju,
I srca svima žare se,
Jer vjerni glas odjekuje
Kao glasnik slave buduće.

To prvi bješe dolazak,
Ne svijet da kaznom udari,
Već rane svima očisti
Spašavajući što propade.

Na Drugi on opominje,
Jer Krist je već pred vratima
Da vjernim nebo otvori
I krune svetim podjeli.

Spasonosna već zvijezda sja,
Nebeskim svjetlom odsijeva,
I zora dana zove nas
U nebesnika radosti.

Za tvojim licem čeznemo,
O Kriste, Kralju, Bože naš,
Da pjesmu tebi pjevamo
U blaženome gledanju. Amen.

1^ Antifona
Sa Siona doći će Gospodin svemogući
da spasi narod svoj.

PSALAM 108 (107)  Zahvalnica Gospodinu i usrdna molba za pomoć
Sin Božji je uzvišen nad nebesa i njegova se slava propovijeda po svoj zemlji
(Arnobije).

Moje je srce sigurno, Bože, †
sigurno je srce moje:*
† pjevati ću i svirati.
Probudi se, dušo moja! †
Probudi se, harfo i citro!*
Probudit ću zoru jutarnju.

Hvalit ću te, Gospodine, među narodima,*
među pucima tebi ću pjevati,
jer do neba je dobrota tvoja,*
do oblaka tvoja vjernost.
Uzvisi se, Bože, nad nebesa,*
slava tvoja neka je nad svom zemljom!
Da ti se ljubimci izbave,*
desnicom pomozi, usliši nas!

Bog reče u svom Svetištu: †
»Šekem ću razdijelit kličući,*
dolinu ću Sukot izmjeriti.
Moj je Gilead, moj Manaše,*
Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje!
Moab je sud iz kojeg se umivam,†
na Edom ću baciti obuću,*
nad Filistejcem slaviti pobjedu!«

Tko će me dovesti do utvrđena grada,*
tko će me dovesti do Edoma?
Zar nećeš ti, o Bože, što nas odbaci? *
Zar nećeš više, Bože, sa četama našim?
Pomozi nam protiv dušmana, *
jer je ljudska pomoć ništavna!
S Božjom pomoću hrabro ćemo se boriti,*
Bog će zgaziti naše dušmane.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Sa Siona doći će Gospodin svemogući
da spasi narod svoj.

2^ Antifona
Sionu za ljubav neću šutjeti
dok ne iziđe ko svjetlost Pravednik njegov.

HVALOSPJEV (Iz 61,10 – 62,5) Radosna prorokova popijevka o novom Jeruzalemu
I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh, opremljen je kao zaručnica nakičena za
svoga muža (Otk 21,2).

Radošću silnom u Gospodinu se radujem,*
duša moja kliče u Bogu mojemu,
jer me odjenu haljinom spasenja,*
zaogrnu plaštem pravednosti,
kao ženik kad sebi vijenac stavi*
il nevjesta kad se uresi nakitom.

Kao što zemlja tjera svoje klice,*
kao što u vrtu niče sjemenje,
učinit će Gospodin da iznikne pravda*
i hvala pred svim narodima.

Sionu za ljubav neću šutjeti, *
Jeruzalema radi neću mirovati,
dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost, *
dok njegovo spasenje ne plane kao zublja.

I puci će vidjet tvoju pravednost, *
i tvoju slavu svi kraljevi;
prozvat će te novim imenom *
što će ga odrediti usta Gospodnja.
U Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna *
i kraljevski vijenac na dlanu Boga svoga.

Neće te više zvati Ostavljenom, *
ni zemlju tvoju Opustošenom,
nego će te zvati Moja milina, *
a zemlju tvoju Udata,
jer ti si milje Gospodnje, *
i zemlja će tvoja imat supruga.

Kao što se mladić ženi djevicom, *
tvoj će se graditelj tobom oženiti;
i kao što se ženik raduje nevjesti, *
tvoj će se Bog tebi radovati.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Sionu za ljubav neću šutjeti
dok ne iziđe kao svjetlost Pravednik njegov.

3^ Antifona
Duh Gospodnji na meni je,
za blagovjesnika siromaha posla me.

PSALAM 146 (145)  Blaženi koji se uzdaju u Gospodina.
 Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli:Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju,siromasima se navješćuje evanđelje (Mt 11. 4-5).

Hvali, dušo moja, Gospodina! †
Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg, *
dok me bude, Bogu svom ću pjevati.

Ne uzdajte se u knezove, *
u čovjeka od kog nema spasenja!
Iziđe li duh iz njega, †
u zemlju svoju on se vraća, *
i toga trena propadaju sve misli njegove.

Blago onom kome je pomoćnik Bog Jakovljev, *
kome je ufanje u Gospodinu, Bogu njegovu,
koji stvori nebo i zemlju, *
more i sve što je u njima;
koji ostaje vjeran dovijeka, †
potlačenima vraća pravicu, *
a gladnima kruh daje.

Gospodin oslobađa sužnje, *
Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute, *
Gospodin ljubi pravedne.
Gospodin štiti pridošlice, †
sirote i udovice podupire, *
a grešnicima mrsi putove.

Gospodin će kraljevati dovijeka, *
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

3^ Antifona
Duh Gospodnji na meni je,
za blagovjesnika siromaha posla me.

KRATKO ČITANJE Iz 45, 8
Rosite nebesa, odozgor, i oblaci, daždite pravednošću! Neka se rastvori zemlja da procvjeta spasenje, da proklija izbavljenje!

KRATKI OTPJEV
R. Nad tobom, Jeruzaleme, * zablistat će Gospodin.
Nad tobom, Jeruzaleme,  zablistat će Gospodin.
O. I obasjat će te slava njegova.. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Nad tobom, Jeruzaleme,  zablistat će Gospodin.

Antifona uz Hvalospjev
Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega,
zaigra mi od radosti čedo u utrobi, aleluja.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega,
zaigra mi od radosti čedo u utrobi, aleluja.

MOLBENICA
Draga braćo i sestre, molitvom se utecimo Kristu Otkupitelju, koji je došao da nas opravda milošću svoga dolaska, i kličući mu zavapijmo ponovno:

Dođi, Gospodine Isuse!

Proroci su nekoć prorekli da ćeš se, Kriste, u tijelu roditi:
– ojačaj u nama klice kreposti!
Tvoje spasenje ob;manjujemo:
– daj nam da u tebi postignemo spasenje.
Došao si iscijeliti skršena srca:
– ozdravi slabosti svoga naroda.
Svoj im si dolaskom svij et sa sobom pomirio:
– kada dođeš kao sudac, oslobodi nas od svih kazni!

Oče naš…

MOLITVA
Bože, kad je čovjek pao u ropstvo smrti, ti si ga otkupio dolaskom svoga Sina. Mi ovom službom smjerno ispovijedamo vjeru u njegovo utjelovljenje. Molimo te: daj nam dioništvo u vječnom otkupljenju. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.