2212 – VEČERNJA – d

IV. TJEDAN DOŠAŠĆA – SRIJEDA
04. DOŠ – 22. prosinac

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja

HIMAN

Riječ spasenja proizlazi
iz usta , evo, Očevih.
U krilo svoje primi ga,
O čista djevo Marijo!

S nebesa tebe rasvijetli
Sad milost Duha plodnoga
Da nosiš Krista Gospoda,
Nebeskom Ocu jednaka.

Ti, Vrata Hrama svetoga,
Tajanstven Dom zapečaćen,
Što jedino se otvaraš
Da stanom budeš Previšnjeg.

On, rođen prije Danice,
Po prorocima obećan,
I od Anđela naviješten:
Gospodar zemlji dolazi.

Neka anđeli se raduju,
Neka pjevaju svi narodi,
Jer višnji skromno dolazi
Da spasi što je propalo.

Neka bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Kao tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Sa Siona doći će Gospodin svemogući
da spasi narod svoj.

PSALAM 139 (138) 1 – 12  Pohvala Sveznajućega
Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom? (Rim 11, 34).

Gospodine, proničeš me svega i poznaješ, †
ti znaš kada sjednem i kada ustanem, *
izdaleka ti već misli moje poznaješ.
Hodam li ili ležim, sve ti vidiš, *
znani su ti svi moji putovi.
Riječ mi još nije na jezik došla, *
a ti, Gospodine, sve već znadeš.
S leđa i s lica ti me obuhvaćaš, *
na mene si ruku svoju stavio.
Znanje to odveć mi je čudesno, *
previsoko da bih ga dokučio.

Kamo da idem od duha tvojega, *
i kamo da od tvog lica pobjegnem?
Ako se na nebo popnem, ondje si, *
ako u Podzemlje legnem, i ondje si.
Uzmem li krila zorina *
pa se naselim moru na kraj
i ondje bi me ruka tvoja vodila, *
desnica bi me tvoja držala.
Reknem li: »Nek me barem tmine zakriju, *
i nek me noć umjesto svjetla okruži!«
ni tmina tebi neće biti tamna: †
noć sjaji kao dan *
i tama kao svjetlost.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Sa Siona doći će Gospodin svemogući
da spasi narod svoj.

2^ Antifona
Sionu za ljubav neću šutjeti
dok ne iziđe ko svjetlost Pravednik njegov.

PSALAM 139 (138)  13 – 18. 23 – 24 Pohvala Sveznajućega
Bog nije daleko ni od koga od nas. … u njemu doista živimo, mičemo se i jesmo (Dj 17, 27. 28).

Jer ti si moje stvorio bubrege, *
satkao me u krilu majčinu.
Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, *
što su djela tvoja predivna.

Dušu moju do dna si poznavao, *
kosti moje ne bjehu ti sakrite
dok nastajah u tajnosti, *
otkan u dubini zemlje.
Oči tvoje već tada gledahu djela moja, †
sve već bješe zapisano u knjizi tvojoj: *
dani su mi određeni dok još ne bješe ni jednoga.
Kako su mi, Bože, naumi tvoji nedokučivi, *
kako li je neprocjenjiv zbroj njihov.
Da ih brojim? Više ih je nego pijeska! *
Dođem li im do kraja, ti mi preostaješ!

Pronikni me svega i, Bože, srce mi upoznaj, *
iskušaj me i upoznaj misli moje:
pogledaj, ne idem li putem pogubnim, *
i povedi me putem vječnim!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Sionu za ljubav neću šutjeti
dok ne iziđe ko svjetlost Pravednik njegov.

3^ Antifona
Duh Gospodnji na meni je,
za blagovjesnika siromaha posla me.

HVALOSPJEV (Kol 1, 12 – 20) . Krist Prvorođenac, prije svakog stvorenja, i Prvorođenac od mrtvih.

S radošću zahvaljujmo Ocu †
koji nas osposobi *
za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame *
i prenese u kraljevstvo Sina,ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno †
na nebesima i na zemlji, *
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti –

sve je po njemu i za njega stvoreno: †
on je prije svega, *
i sve stoji u njemu.

On je Glava Tijela, Crkve; †
on je Početak, *
Prvorođenac od mrtvih,
da u svemu bude Prvak.
Jer svidjelo se Bogu *
u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu †
– uspostavivši mir krvlju križa njegova – *
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Duh Gospodnji na meni je,
za blagovjesnika siromaha posla me.

KRATKO ČITANJE  Jak 5, 7 – 8. 9b
Strpite se, braćo, do Dolaska Gospodnjega! Evo: ratar iščekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu. Strpite se i vi, očvrsnite srca jer se Dolazak Gospodnji približio! Evo: sudac stoji pred vratima!

KRATKI OTPJEV
R. Dođi, oslobodi nas, * Gospodine, Bože silni!
Dođi, oslobodi nas, Gospodine, Bože silni!
O. Razvedri lice svoje i spasi nas! Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Dođi, oslobodi nas, Gospodine, Bože silni!

Antifona uz Veliča
O Kralju sviju naroda, kog srdačni im žudi plam,
od ugla silni kamene, što rajski dom i zemski hram u jedno spajaš:
dođi već i čovjeka, svoj zemljan stvor, iz crnog jada spasi sam!

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
O Kralju sviju naroda, kog srdačni im žudi plam,
od ugla silni kamene, što rajski dom i zemski hram u jedno spajaš:
dođi već i čovjeka, svoj zemljan stvor, iz crnog jada spasi sam!

PROŠNJE
Zazovimo, draga braćo i sestre, Krista Gospodina, koji se poradi nas ponizio, i radosno mu zavapijmo:

Dođi Gospodine Isuse!

Gospodine Isuse, svojim si se dolaskom udostojao svijetu u pomoć priteći:
– očisti od opačine naše duše i naša tjelesa!
Otajstvom svoga otkupljenja nisi se sustezao braćom nas nazvati:
– ne dopusti da se ikada od tebe udaljimo.
Otkupljenjem nas svojim obdari
– da na sudu ne budemo kažnjeni.
Kriste, svekoliko je vrijeme ispunjeno bogatstvom tvoj e dobrote i ljubavi:
– daj nam primiti neuveli vijenac – slavu.
Tebi, Gospodine, preporučujemo duše onih koji s ovoga svijeta prijeđoše:
– umrli svijetu, nek tebi navijeke žive.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, kad je čovjek pao u ropstvo smrti, ti si ga otkupio dolaskom svoga Sina. Mi ovom službom smjerno ispovijedamo vjeru u njegovo utjelovljenje. Molimo te: daj nam dioništvo u vječnom otkupljenju! Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljamo Gospodina.
O. Bogu hvala.