2312 – JUTARNJA – e

IV. TJEDAN DOŠAŠĆA – ČETVRTAK
04. DOŠ – 23. prosinac

JUTARNJA

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja se kad neposredno prethodi POZIVNIK

HIMAN

Čuj silnim glasom proroci
Navještaju nam spasenje,
I otkupljenja milosti,
I Kristov slavni dolazak.

Sva jutra otud blistaju,
I srca svima žare se,
Jer vjerni glas odjekuje
Kao glasnik slave buduće.

To prvi bješe dolazak,
Ne svijet da kaznom udari,
Već rane svima očisti
Spašavajući što propade.

Na Drugi on opominje,
Jer Krist je već pred vratima
Da vjernim nebo otvori
I krune svetim podjeli.

Spasonosna već zvijezda sja,
Nebeskim svjetlom odsijeva,
I zora dana zove nas
U nebesnika radosti.

Za tvojim licem čeznemo,
O Kriste, Kralju, Bože naš,
Da pjesmu tebi pjevamo
U blaženome gledanju. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Tebi, Gospodine, podižem dušu svoju;
dođi, izbavi me, Gospodine, jer se tebi utječem.

PSALAM 143 (142)  1 – 11  Molitva u nevolji
Čovjek se ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista (Gal 2, 16).

Gospodine, usliši moju molitvu, †
u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima, *
u pravednosti me svojoj usliši!
Ne idi na sud sa slugom svojim, *
jer nitko živ nije pravedan pred tobom!

Jer, dušmanin mi dušu progoni, *
o zemlju pritisnu život moj;
u tmine me baci da stanujem *
kao oni koji su davno umrli.
Duh moj već zamire u meni, *
srce mi trne u grudima.
Spominjem se dana minulih, †
mislim o svim djelima tvojim, *
o djelima ruku tvojih razmišljam.
Ruke svoje za tobom pružam, *
duša moja kao suha zemlja za tobom žeđa.

Usliši me brzo, Gospodine, *
dah moj već je na izmaku!
Lica svojeg preda mnom ne skrivaj, *
da ne postanem kao oni koji u grob silaze!
Objavi mi jutrom dobrotu svoju, *
jer se uzdam u tebe.

Put mi kaži kojim ću krenuti, *
jer k tebi dušu uzdižem.
Izbavi me, Gospodine, od mojih dušmana, *
tebi ja se utječem.
Nauči me da vršim volju tvoju, *
jer ti si Bog moj.
Duh tvoj dobri *
neka me po ravnu putu vodi!

Zbog imena svog, Gospodine, poživi me, *
zbog svoje pravednosti
dušu mi izvedi iz tjeskobe!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Tebi, Gospodine, podižem dušu svoju;
dođi, izbavi me, Gospodine, jer se tebi utječem.

2^ Antifona
Nagradi, Gospodine, one koji se u te uzdaju
da se proroci tvoji pokažu istiniti.

HVALOSPJEV (Iz 66, 10 – 14a) Utjeha i radost u svetome gradu
Onaj Jeruzalem gore slobodan je; on je majka naša (Gal 4, 26).

Veselite se s Jeruzalemom, *
kličite zbog njega, svi koji ga ljubite!
Radujte se, radujte se s njime, *
svi koji ste nad njim tugovali!
Nadojite se i nasitite *
na dojkama utjehe njegove,
da se nasišete i nasladite *
na grudima krepčine njegove.

Jer, ovako govori Gospodin: †
Evo, mir ću na njih kao rijeku svratiti, *
kao potok nabujali bogatstvo naroda.
Dojenčad ću njegovu na rukama nositi *
i milovati na koljenima.
Kao što mati tješi sina, †
tako ću i ja vas utješiti – *
utješit ćete se u Jeruzalemu.

Kad to vidite, srce će vam se radovati, *
i procvast će vam kosti ko mlada trava.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Nagradi, Gospodine, one koji se u te uzdaju
da se proroci tvoji pokažu istiniti.

3^ Antifona
Svrati se malo, Gospodine,
ne oklijevaj pohoditi sluge svoje!

PSALAM 147 (146)  Božja moć i dobrota
Tebe Boga hvalimo, tebe Gospodinom priznajemo.

Hvalite Gospodina, jer je dobar, †
pjevajte Bogu našem, jer je sladak; *
svake hvale on je dostojan!

Gospodin gradi Jeruzalem, *
sabire raspršene Izraelce.
On liječi one koji su srca skršena *
povija rane njihove.
On određuje broj zvijezda, *
svaku njezinim imenom naziva.
Velik je naš Gospodin i svesilan, *
nema mjere mudrosti njegovoj.
Gospodin pridiže ponizne, *
zlotvore do zemlje snizuje.

Pjevajte Gospodinu pjesmu zahvalnu, *
svirajte na citari Bogu našem!
Oblacima on prekriva nebesa *
i zemlji kišu sprema;
daje da po bregovima raste trava *
i bilje na službu čovjeku.
On stoci hranu daje *
i mladim gavranima kada grakću.
Za konjsku snagu on ne mari, *
nit mu se mile bedra čovječja.
Mili su Gospodinu oni koji se njega boje, *
koji se uzdaju u dobrotu njegovu

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Svrati se malo, Gospodine,
ne oklijevaj pohoditi sluge svoje!

KRATKO ČITANJE  Jr 30, 21.22
Ovako govori Gospodin: »Glavar njihov iz Jakova će niknuti, vladar njihov isred njega će izaći. Pustit ću ga k sebi da mi se približi. I vi ćete biti moj narod, a ja vaš Bog.«

KRATKI OTPJEV
R. Nad tobom, Jeruzaleme, * zablistat će Gospodin.
Nad tobom, Jeruzaleme,  zablistat će Gospodin.
O. I obasjat će te slava njegova.. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Nad tobom, Jeruzaleme,  zablistat će Gospodin.

Antifona uz Hvalospjev
Evo, sve se izvršilo
što je Anđeo rekao o Djevici
Mariji.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Evo, sve se izvršilo
što je Anđeo rekao o Djevici
Mariji.

MOLBENICA
Pomolimo se, draga braćo i sestre, Bogu Ocu, koji posla svoga Sina da spasi ljude, i smjerno mu zavapijmo:

Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje!

Puni vjere, blagi Oče, ustima ispovijedamo tvoga Krista;
– nek i naš život djelom za nj posvjedoči.
Sina si svoga poslao da nas spasi:
– odagnaj s lica zemlje i od ovog mjesta svaku bol!
Nek zemlja naša, radošću prožeta s dolaska tvoga Sina,
– iskusi puninu tvoje radosti.
Daj da po tvom milosrđu pobožno i razumno živimo na ovome svijetu
– očekuj ući blaženu nadu i slavni Kristov dolazak.

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući vječni Bože, približila se svetkovina rođenja tvoga Sina. On je uzeo tijelo od Djevice Marije i vezao se zauvijek s nama ljudima. Molimo, nek iskaže tvoje milosrđe nama nedostojnim v ernima svojim – Isus Krist. Koji s tobom.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.