2312 – VEČERNJA – e

IV. TJEDAN DOŠAŠĆA – ČETVRTAK
04. DOŠ – 23. prosinac

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja

HIMAN

Riječ spasenja proizlazi
iz usta , evo, Očevih.
U krilo svoje primi ga,
O čista djevo Marijo!

S nebesa tebe rasvijetli
Sad milost Duha plodnoga
Da nosiš Krista Gospoda,
Nebeskom Ocu jednaka.

Ti, Vrata Hrama svetoga,
Tajanstven Dom zapečaćen,
Što jedino se otvaraš
Da stanom budeš Previšnjeg.

On, rođen prije Danice,
Po prorocima obećan,
I od Anđela naviješten:
Gospodar zemlji dolazi.

Neka anđeli se raduju,
Neka pjevaju svi narodi,
Jer višnji skromno dolazi
Da spasi što je propalo.

Neka bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Kao tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Tebi, Gospodine, podižem dušu svoju;
dođi, izbavi me, Gospodine, jer se tebi utječem.

PSALAM 144 (143)  1 – 8 (I) Himna za pobjedu i mir
Ruke su njegove ratu navikle, kad je svijet pobijedio:  »Ja, naime, reče, svijet pobijedih.« (Usp. Iv 16, 33)(sv. Hilarije). .

Blagoslovljen Gospodin, hridina moja: *
ruke mi uči boju a prste ratu.
On je ljubav moja i tvrđava moja, *
zaštita moja, izbavitelj moj,
štit moj za koji se sklanjam; *
on mi narode stavlja pod noge!

Što je čovjek, Gospodine, da ga poznaješ, *
što li čedo ljudsko da ga se spominješ?
Poput daška je čovjek, *
dani njegovi kao sjena nestaju.

Gospodine, nagni svoja nebesa i siđi, *
takni bregove: i zadimit će se!
Sijevni munjom i rasprši dušmane, *
odapni strijele i rasprši ih!

Ruku pruži iz visina, †
istrgni me i spasi iz voda beskrajnih, *
iz šaka sinova tuđinskih;
laži govore usta njihova, *
a desnica krivo priseže.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

1^ Antifona
Tebi, Gospodine, podižem dušu svoju;
dođi, izbavi me, Gospodine, jer se tebi utječem.

2^ Antifona
Nagradi, Gospodine, one koji se u te uzdaju
da se proroci tvoji pokažu istiniti.

PSALAM 144 (143)  9 – 15 (II) Himna za pobjedu i mir
Zajedno nas s Kristom uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu: da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje.(Ef 2, 6. 7). 

Pjevati ću ti, Bože, pjesmu novu, *
na harfi od deset žica svirati ću.
Ti daješ pobjedu kraljevima, *
ti koji si spasio Davida, slugu svojega,
od pogubna mača spasi mene, *
oslobodi me iz ruke tuđinske;
laži govore usta njihova, *
a desnica krivo priseže.

Daj da nam sinovi budu kao biljke *
što rastu od mladosti svoje;
a kćeri naše kao stupovi ugaoni, *
krasne poput hramskog stupovlja;
da nam žitnice budu pune svakog obilja, *
s plodovima svakojakim u izobilju;
ovce naše plodile se na tisuće, †
plodile se beskrajno na našim poljima; *
stoka naša neka bude tovna!
U zidinama nam ne bilo proboja ni ropstva, *
ni plača na ulicama našim!

Blago narodu kojem je tako, *
blago narodu kojem je Gospodin Bog!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

2^ Antifona
Nagradi, Gospodine, one koji se u te uzdaju
da se proroci tvoji pokažu istiniti.

3^ Antifona
Svrati se malo, Gospodine,
ne oklijevaj pohoditi sluge svoje!

HVALOSPJEV  (Otk 11, 17 – 18; 12, 10b – 12a)  Božji sud

Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože Svevladaru,
koji jesi i koji bijaše *
zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
i zakraljio se!

Gnjeviše se narodi,
ali dođe srdžba tvoja *
i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama,
tvojim prorocima i svetima *
i svima koji se boje imena tvoga,
malima i velikima.

Sada nasta spasenje i snaga †
i kraljevstvo Boga našega *
i vlast Pomazanika njegova!
Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
koji ih dan i noć optuživaše
pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom
i riječju svoga svjedočanstva: *
nisu ljubili života svoga −  sve do smrti.
Zato, veselite se, nebesa, *
i svi nebesnici!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

KRATKO ČITANJE            2 Pt 3, 8b – 9
Jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju.

KRATKI OTPJEV
R. Dođi, oslobodi nas, * Gospodine, Bože silni!
Dođi, oslobodi nas,  Gospodine, Bože silni!
O. Razvedri lice svoje i spasi nas! * Gospodine, Bože silni! Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Dođi, oslobodi nas,  Gospodine, Bože silni!

Antifona uz Veliča
Emanuele, Spase blag, Zakonošo i Kralju naš,
ti nado sviju naroda, što milostiv ih izbavljaš:
o dođi, dođi sa nebesa, Gospodine i Bože naš,
da spasenje nam vječno daš!

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Emanuele, Spase blag, Zakonošo i Kralju naš,
ti nado sviju naroda, što milostiv ih izbavljaš:
o dođi, dođi sa nebesa, Gospodine i Bože naš,
da spasenje nam vječno daš!

PROŠNJE
Srdačno se pomolimo Otkupitelju svome, koji je došao za blagovjesnika siromasima, i recimo mu:

Nek svi tvoju slavu ugledaju!

Objavi se svima koji te ne poznaju
− da vide spasenje tvoje.
Nek se ime tvoje razglašuje sve do nakraj zemlje
− da svi nađu tvoje staze.
Došao si prvi put na svijet da ga otkupiš;
− kad ponovno dođeš, ne daj da budemo postiđeni zbog svojih djela mi koji u tebe vjerujemo.
Slobodu koju si svojim otkupljenjem dao otkupljenima
− brani i sada svojim otkupiteljskim djelovanjem.
Nekoć si došao tjelesnim rođenjem i ponovno ćeš doći kao sudac:
− kada dođeš, pokojnima vječnu nagradu udijeli!

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući vječni Bože, približila se svetkovina rođenja tvoga Sina. On je uzeo tijelo od Djevice Marije i vezao se zauvijek s nama ljudima. Molimo, nek iskaže tvoje milosrđe nama nedostojnim vjernima svojim – Isus Krist. Koji s tobom.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.