2912 – VEČERNJA

BOŽIĆNA OSMINA
5. DAN BOŽIĆNE OSMINE – SRIJEDA
29. prosinac ili: Sv. Toma Becket, biskup i mučenik

VEČERNJA

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

O Isuse, o Spase naš,
kog prije svake svjetlosti
Božanstvom sebi jednaka
Nebeski Otac porodi.

Ti sjajno svjetlo Očevo
Ti nado roda ljudskoga,
Čuj molbe što se uzdižu
Iz grudi tvojim slugama!

O, Stvorče svijet, sjeti se
Da rađajuć se nekada
Ti naše tijelo obuče
U tijelu čiste Djevice.

Svjedoči to nam ovaj dan,
Što sviće svake godine,
Od Oca da si došao,
otkupitelj nam jedini.

Sve zvijezde, zemlja, mora sva
I svaki stvor ga pozdravlja
U novoj pjesmi kao dan,
Kad počne novo spasenje.

A i mi, koje umio
Val blažen krvi presvete,
O danu tvojeg rođenja
Svim srcem hvalu pjevamo

Sva slava tebi, Isuse,
Kog rodi Djeva Marija
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Spreman je tvoj narod u svetim odorama,
iz krila prije zore rodih te.

PSALAM 110 (109), 1 – 5.7

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

1^ Antifona
Spreman je tvoj narod u svetim odorama,
iz krila prije zore rodih te.

2^ Antifona
U Gospodina je milosrđe
i obilno je u njega otkupljenje.

PSALAM 130 (129)

Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: *
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje *
na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao, *
Gospodine, tko će opstati?
Al’ u tebe je praštanje, *
da bismo ti služili.
U Gospodina ja se uzdam, *
duša se moja u njegovu uzda riječ.

Duša moja čeka Gospodina *
više no zoru straža noćna;
više no zoru straža noćna *
nek Izrael čeka Gospodina.

Jer je u Gospodina milosrđe *
i obilno je u njega otkupljenje:
on će otkupiti Izraela *
od svih grijeha njegovih.

2^ Antifona
U Gospodina je milosrđe
i obilno je u njega otkupljenje.

3^ Antifona
U početku, prije svih vjekova, Bog bijaše Riječ.
I danas se rodio kao spasitelj svijeta.

HVALOSPJEV (Kol 1, 3. 12 – 20)

S radošću zahvaljujmo Ocu †
koji nas osposobi *
za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame *
i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno †
na nebesima i na zemlji, *
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:

sve je po njemu i za njega stvoreno:
on je prije svega, *
i sve stoji u njemu.

On je Glava Tijela, Crkve; †
on je Početak, *
Prvorođenac od mrtvih,
da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo se Bogu *
u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu †
–  uspostavivši mir krvlju križa njegova – *
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
U početku, prije svih vjekova, Bog bijaše Riječ.
I danas se rodio kao spasitelj svijeta.

KRATKO ČITANJE  1 Iv 1, 1 – 3
Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Riječi, Životu – da, Život se očitova, i vidjeli smo i svjedočimo, i navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše kod oca i očitovao se nama – što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama da i vi imate zajedništvo s nama. A naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom. I to vam pišemo da radost naša bude potpuna.

KRATKI OTPJEV
R. Riječ je tijelom postala, * aleluja, aleluja.
Riječ je tijelom postala,  aleluja, aleluja.
O. I nastanila se među nama. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Riječ je tijelom postala,  aleluja, aleluja.

Antifona uz Veliča
Kralj se nebeski udostojao roditi od Djevice
da pala čovjeka opet pozove u nebesko kraljevstvo.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Veliča
Kralj se nebeski udostojao roditi od Djevice
da pala čovjeka opet pozove u nebesko kraljevstvo.

PROŠNJE
Molbu upravimo milosrdnom Bogu Ocu, koji je svog Sina pomazao Duhom Svetim za blagovjesnika siromasima:

Milosrdni Gospodine, smiluj nam se!

Milosrdni i vjekovječni Bože, ti hoćeš da se svi ljudi spase i dođu do spoznaje istine, tebi hvalu iskazujemo što si svijetu svoga Jedinca darovao:
– svu zemlju obraduj zbog njegova rođenja!
Njega si poslao za blagovjesnika siromasima, da zatočenima navijesti oslobođenje i proglasi vrijeme milosti:
– udijeli ljudima slobodu i mir!
K njemu si upravio mudrace naroda da mu se poklone:
– primi izraz naše vjere i odanu nam molitvu!
A nakon njih sve ljude pozivaš iz tame u divno svjetlo da se imenu Isusovu svako koljeno pokloni:
– daj da budemo svjedoci tog evanđelja.
Krista, u Betlehemu rođena, učinio si svjetlom na prosvjetljenje naroda:
– objavi slavu svoga lica braći koja preminuše.

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući nevidljivi Bože, dolaskom svoje svjetlosti raspršio si tmine ovoga svijeta. Pogledaj nas vedra lica da dostojno slavimo uzvišeno rođenje tvojega Sina. Koji s tobom.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Advertisement