3012 – VEČERNJA

BOŽIĆNA OSMINA
6. DAN BOŽIĆNE OSMINE – ČETVRTAK
30. prosinac

VEČERNJA

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

O Isuse, o Spase naš,
kog prije svake svjetlosti
Božanstvom sebi jednaka
Nebeski Otac porodi.

Ti sjajno svjetlo Očevo
Ti nado roda ljudskoga,
Čuj molbe što se uzdižu
Iz grudi tvojim slugama!

O, Stvorče svijet, sjeti se
Da rađajuć se nekada
Ti naše tijelo obuče
U tijelu čiste Djevice.

Svjedoči to nam ovaj dan,
Što sviće svake godine,
Od Oca da si došao,
otkupitelj nam jedini.

Sve zvijezde, zemlja, mora sva
I svaki stvor ga pozdravlja
U novoj pjesmi kao dan,
Kad počne novo spasenje.

A i mi, koje umio
Val blažen krvi presvete,
O danu tvojeg rođenja
Svim srcem hvalu pjevamo

Sva slava tebi, Isuse,
Kog rodi Djeva Marija
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Spreman je tvoj narod u svetim odorama,
iz krila prije zore rodih te.

PSALAM 110 (109) 1 – 5.7

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

1^ Antifona
Spreman je tvoj narod u svetim odorama,
iz krila prije zore rodih te.

2^ Antifona
U Gospodina je milosrđe
i obilno je u njega otkupljenje.

PSALAM 130 (129).

Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: *
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje *
na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao, *
Gospodine, tko će opstati?
Ali u tebe je praštanje, *
da bismo ti služili.
U Gospodina ja se uzdam, *
duša se moja u njegovu uzda riječ.

Duša moja čeka Gospodina *
više no zoru straža noćna;
više no zoru straža noćna *
nek Izrael čeka Gospodina.

Jer je u Gospodina milosrđe *
i obilno je u njega otkupljenje:
on će otkupiti Izraela *
od svih grijeha njegovih.

2^ Antifona
U Gospodina je milosrđe
i obilno je u njega otkupljenje.

3^ Antifona
U početku, prije svih vjekova, Bog bijaše Riječ.
I danas se rodio kao spasitelj svijeta.

HVALOSPJEV (Kol 1, 3. 12 – 20)

S radošću zahvaljujmo Ocu †
koji nas osposobi *
za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame *
i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno †
na nebesima i na zemlji, *
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:

sve je po njemu i za njega stvoreno:
on je prije svega, *
i sve stoji u njemu.

On je Glava Tijela, Crkve; †
on je Početak, *
Prvorođenac od mrtvih,
da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo se Bogu *
u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu †
–  uspostavivši mir krvlju križa njegova – *
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
U početku, prije svih vjekova, Bog bijaše Riječ.
I danas se rodio kao spasitelj svijeta.

KRATKO ČITANJE  Usp. 2 Pt 1, 3 – 4
Po spoznaji Krista, koji nas pozva slavom svojom i krepošću, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost. Time smo obdareni dragocjenim,
najvećim obećanjima da po njima postanemo zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.

KRATKI OTPJEV
R. Riječ je tijelom postala, * aleluja, aleluja.
Riječ je tijelom postala,  aleluja, aleluja.
O. I nastanila se među nama. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Riječ je tijelom postala,  aleluja, aleluja.

Antifona uz Veliča
Slavimo te, sveta Bogorodice!
Iz tebe se rodio Krist.
Spasi sve koji te slave!

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Slavimo te, sveta Bogorodice!
Iz tebe se rodio Krist.
Spasi sve koji te slave!

PROŠNJE
Radosno uskliknimo Kristu, koji je knez što iziđe iz Betehema Judina da pase svoj sveti narod:

Milost tvoja, Gospodine, nek bude s nama!

Kriste Spasitelju, iščekivanje naroda, raširi svoje evanđelje u krajevima koji još nisu primili riječ života:
– svakog čovjeka privuci k sebi!
Kriste Gospodine, rasprostrani po svem svijetu svoju Crkvu i razapni njezin šator među svim narodima:
– daj da se ljudi svakoga jezika i naroda u njem nađu.
Kralju kraljeva, upravljaj srca i pameti vladara,
– da teže za pravednošću i ostvaruju mir i slobodu među narodima.
Svemogući Gospodaru, snago slabašnih, utvrdi kolebljive, pridigni pale, zaštiti one koji su u opasnostima:
– utješi očajne, klonule, ojačaj vjeru kolebljivcima!
Tješitelju žalosnih, osnaži one koji su u smrtnoj borbi,
– privedi ih izvoru žive vode!

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući Bože, staro nas zlo drži pod jamom grijeha. Molimo da nam novo tjelesno rođenje tvoga Sina donese oslobođenje. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Advertisement