3112 – 1. VEČERNJA – SV. MARIJA BOGORODICA

BOŽIĆNO VRIJEME
01. SIJEČANJ – SV. MARIJA BOGORODICA, Svetkovina

I. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Sine, rođen od svog Oca,
Od vremena vječitih,
Zvan Početak i Svršetak
Vir i uvir stvari svih,
što su bile, što su sada
I što još će biti ih.

O goleme sreće naše
Kad te u čas blaženi
Osjenjenjem Duha svetog
Djeva Majka porodi,
Kad se kao dječak divan
Za spas svijeta pojavi!

S anđelima skupa svima
Neka nebo kikuje,
Što je igdje koje moći
Bogu nek zahvaljuje,
nek u poju složnom sada
Svaki glas odjekuje!

O ti što si od pjevača
Prastarih uzvisivan,
Što od drevnih proroka si
Bio dugo dozivan;
Sad, gdje ideš, od stvorenja
Budi svih blagoslivan!

Dičio te zbor dječaka,
hvalio te star i mlad,
S djevicama roditeljke,
Nježna ženska nejačad,
Slavio te svetom pjesmom
Sviju grla mili sklad! Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
O čudesne zamjene!
Stvoritelj roda ljudskoga uzeo je tijelo
i udostojao se roditi od Djevice,
bez sjemena posta čovjekom
i obdari nas svojim božanstvom.

PSALAM 113 (112) Bogu slave i milosrđa
Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne (Lk 1, 52).

Hvalite, sluge Gospodnje, *
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje *
sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska *
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš, †
koji u visinama stoluje *
i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga, *
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima, *
s prvacima svoga naroda.
Nerotkinji daje da u domu stanuje *
kao radosna majka djece brojne.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
O čudesne zamjene!
Stvoritelj roda ljudskoga uzeo je tijelo
i udostojao se roditi od Djevice,
bez sjemena posta čovjekom
i obdari nas svojim božanstvom.

2^ Antifona
Kad si neizrecivo rođen od Djevice,
ispunjena su Pisma.
Sišao si kao kiša na runo
da spasiš rod ljudski.
Hvalimo te Bože, naš!

PSALAM 147

Slavi Gospodina, Jeruzaleme, *
hvali Boga svoga, Sione!

On učvrsti zasune vrata tvojih, *
blagoslovi u tebi tvoje sinove.
On dade mir granicama tvojim, *
pšenicom te hrani najboljom.
Besjedu svoju šalje na zemlju, *
brzo trči riječ njegova.

Kao vunu snijeg razbacuje, *
prosipa mraz poput pepela.
On sipa grad kao zalogaje, *
voda mrzne od njegove studeni.
riječ svoju pošalje, i vode se tope; *
dunu vjetrom i vode otječu.

Riječ svoju on objavi Jakovu, *
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu: *
nijednom naredbe svoje ne objavi!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Kad si neizrecivo rođen od Djevice,
ispunjena su Pisma.
Sišao si kao kiša na runo
da spasiš rod ljudski.
Hvalimo te Bože, naš!

3^ Antifona
Grm neizgorjeli što ga vidje Mojsije
pretkazao je tvoje časno djevičanstvo.
Bogorodice, zagovaraj nas!

HVALOSPJEV (Ef 1, 3 – 10) Bog Spasitelj

Blagoslovljen Bog i Otac, *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim;

u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe, po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupa *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću
i razumijevanjem,

obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Grm neizgorjeli što ga vidje Mojsije
pretkazao je tvoje časno djevičanstvo.
Bogorodice, zagovaraj nas!

KRATKO ČITANJE  Gal 4, 4 – 5
Kada dođe punina vremena, odasla Bog svoga Sina: od žene bi rođen, Zakonu podložan da podložnike zakona otkupi te primimo posinstvo.

KRATKI OTPJEV
R. Riječ je tijelom postala * aleluja, aleluja.
Riječ je tijelom postala, aleluja, aleluja.
O. I nastanila se među nama. Aleluja, aleluja.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Riječ je tijelom postala, aleluja, aleluja.

Antifona uz Veliča
Zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi
Bog posla Sina u obličju grešnog tijela:
od žene rođena, Zakonu podložna, aleluja.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Veliča
Zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi
Bog posla Sina u obličju grešnog tijela:
od žene rođena, Zakonu podložna, aleluja.

PROŠNJE
Blagoslovljen Gospodin Isus mir naš, koji dođe da od dvoga jedno stvori. Njemu se usrdnom molbom utecimo:

Gospodine, svima udijeli svoj mir!

Ti si svojim rođenjem ljudima očitovao svoju dobrotu i čovjekoljublje:
– daj da ti vazda zahvaljujemo za svekolika dobročinstva tvoja.
Ti si Mariju svoju Majku, milošću ispunio:
– svima udijeli obilje milosti!
Došao si svijetu navijestiti radosnu Božju vijest
– umnoži navjestitelje i slušatelje svoje riječi!
Od Marije si se rodio i brat nam svima postao:
– nauči sve ljude da se uzajamno ljube i bratstvo stvaraju.
Pojavio si se svijetu kao Mlado Sunce:
– daj da te pokojnici licem u lice ugledaju.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, ti si plodnim djevičanstvom svete Marije ljudskom rodu darovao vječno spasenje.
Po njoj smo primili tvoga Sina, začetnika novog života: molimo te da i u ovoj godini iskusimo njezin zagovor. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljamo Gospodina.
O. Bogu hvala.