02. BOŽ – 2. VEČERNJA – A

BOŽIĆNO VRIJEME – NEDJELJA
02. BOŽ  – DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU (što pada između 2. i 5. siječnja)

II. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

O Isuse, o Spase naš,
kog prije svake svjetlosti
Božanstvom sebi jednaka
Nebeski Otac porodi.

Ti sjajno svjetlo Očevo
Ti nado roda ljudskoga,
Čuj molbe što se uzdižu
Iz grudi tvojim slugama!

O, Stvorče svijet, sjeti se
Da rađajuć se nekada
Ti naše tijelo obuče
U tijelu čiste Djevice.

Svjedoči to nam ovaj dan,
Što sviće svake godine,
Od Oca da si došao,
otkupitelj nam jedini.

Sve zvijezde, zemlja, mora sva
I svaki stvor ga pozdravlja
U novoj pjesmi kao dan,
Kad počne novo spasenje.

A i mi, koje umio
Val blažen krvi presvete,
O danu tvojeg rođenja
Svim srcem hvalu pjevamo

Sva slava tebi, Isuse,
Kog rodi Djeva Marija
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Zasinu nam dan otkupljenja novog,
što nam ga Bog odavna pripravi,
dan vječne sreće.

PSALAM 110 (109) 1 – 5. 7 Mesija – kralj, svećenik, pobjednik.
On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje  (1 Kor 15, 25).

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne podložim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Zasinu nam dan otkupljenja novog,
što nam ga Bog odavna pripravi,
dan vječne sreće.

2^ Antifona
Posla Bog dobrotu svoju
i vjernost.

PSALAM 115 (113 B). Hvalospjev jedinom pravom Bogu
Od idola se obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinitomu (1 Sol 1, 9)..

Ne nama, Gospodine, ne nama, †
već svom imenu slavu daj *
zbog ljubavi i vjernosti svoje.

Zašto da govore pogani: *
»Ta gdje je Bog njihov?«
Naš je Bog na nebesima, *
sve što mu se svidi, to učini.

Idoli su njihovi srebro i zlato, *
ljudskih su ruku djelo.
Usta imaju, a ne govore, *
oči imaju, a ne vide.
Uši imaju, a ne čuju, *
nos imaju, a ne mirišu.
Ruke imaju, a ne hvataju, †
noge imaju, a ne hodaju; *
glas im iz grla ne izlazi.
Takvi su i oni koji ih napraviše *
i svi koji se u njih uzdaju.

Dome Izraelov, u Gospodina se uzdaj! *
– On je štit i pomoćnik njihov.
Dome Aronov, u Gospodina se uzdaj! *
– On je štit i pomoćnik njihov.
Koji se Gospodina bojite,
u Gospodina se uzdajte! *
– On je štit i pomoćnik njihov.

Gospodin će se nas spomenut *
i on će nas blagoslovit:
blagoslovit će dom Izraelov, *
blagoslovit će dom Aronov,
blagoslovit će one koji se Gospodina boje – *
i male i velike.

Umnožio vas Gospodin, *
vas i vaše sinove!
Blagoslovio vas Gospodin *
koji stvori nebo i zemlju!
Nebo je nebo Gospodnje, *
a zemlju dade sinovima čovječjim.
Ne, Gospodina mrtvi ne hvale, *
nitko od onih što siđu u Tišinu.
Mi živi, mi Gospodina slavimo *
sada i dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Posla Bog dobrotu svoju
i vjernost.

3^ Antifona
Na zemlji nam se rodio Gospodin,
Kralj kraljeva.
Evo došlo nam je spasenje svijeta,
otkupljenje naše, aleluja

HVALOSPJEV (usp. Otk 19, 1 – 7) Svadba Jaganjčeva

Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar. *
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
Opremila se Zaručnica njegova!Aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Na zemlji nam se rodio Gospodin,
Kralj kraljeva.
Evo došlo nam je spasenje svijeta,
otkupljenje naše, aleluja

KRATKO ČITANJE  1 Iv 1, 1  – 3
Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Riječi, Životu – da, Život se očitova, i vidjeli smo i svjedočimo, i navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše kod Oca i očitova se nama – što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama da i vi imate zajedništvo s nama. A naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom.

KRATKI OTPJEV
R. Riječ je tijelom postala, * aleluja, aleluja.
Riječ je tijelom postala, aleluja, aleluja.
O. I nastanila se među nama. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Riječ je tijelom postala, aleluja, aleluja.

Antifona uz Veliča
Blažena utroba
koja je nosila Sina vječnoga Oca;
blažene prsi
koje su dojile Krista Gospodina.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Veliča
Blažena utroba
koja je nosila Sina vječnoga Oca;
blažene prsi
koje su dojile Krista Gospodina.

PROŠNJE
Radosno proslavimo Krista! O njegovu su rođenju anđeli svijetu navijestili mir. Njemu i mi pobožno zavapijmo:

Nek tvoje rođenje donese svima mir!

Gospodine, svakim dobrom ispuni svoju Crkvu,
− koju tješiš otajstvom svog rođenja!
Došao si da budeš vođa pastira i nadglednik naših duša:
− daj da papa i naši biskupi budu vjerni djelitelji mnogostruke milosti.
Nek tvoje rođenje donese svima mir!
Vječni Kralju, u vremenu si se rodio, kratki si vijek proživio i htio si iskusiti kratkotrajnost ljudskog života:
− daj da mi, slabašni i smrtni, budemo dionici tvoje vječnosti.
Vjekovi su te iščekivali i došao si nam u punini vremena:
− očituj svoju nazočnost onima koji te još iščekuju!
Čovjekom si postao i obnovio si ljudsku narav grijehom iskvarenu:
− daj suobliči sebi pokojnike!

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući vječni Bože, ti prosvjetljuješ sve koji u te vjeruju. Ispuni čitav svijet svojom slavom i jasno se očituj svim narodima! Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.