0301 – JUTARNJA – b – PRESVETO IME ISUSOVO

BOŽIĆNO VRIJEME – PONEDJELJAK
03. SIJEČANJ  – Presveto Ime Isusovo

JUTARNJA

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja se kad neposredno prethodi POZIVNIK

HIMAN

Na Isusov se spomen sâm
u duši budi dragi plâm
al’ vrh milinama je svim
u milom društvu kad si snjim.

Što nježnije da zapjevaš,
što ljupkije da poslušaš,
il’ što draže promatraš
no Isus što je, Gospod naš?

O blag spram svima, Isuse,
što mole ili kaju se,
il’ traže te kroz žića vaj,
tko tebe nađe, nađe raj.

Govoriti je uzalud,
badava peru sav je trud,
tko kuša taj tek pravo zna,
što znači ljubav Gospodnja.

Ti, Isuse, milinom svom
i našom budi nagradom:
naš ponos cijeli bio tek
u tebi, Spase, zauvijek.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Kad ću doći i lice Božje gledati?

PSALAM 42 (41) Želja za Gospodinom i hramom njegovim
Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava (Otk 22, 17).

Kao što košuta žudi za izvor-vodom, *
tako duša moja čezne, Bože, za tobom.
Žedna mi je duša Boga, Boga živoga: *
o kada ću doći i lice Božje gledati?

Suze su kruh moj danju i noću, †
dok me svednevice pitaju: *
»Gdje ti je Bog tvoj?«
Duša moja gine kada se spomenem †
kako koračah u mnoštvu *
predvodeći ga k Domu Božjemu
uz radosno klicanje i hvalopojke *
u povorci svečanoj.

Što si mi, dušo, klonula *
i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, *
spasenje svoje, Boga svog!

Tuguje duša u meni, †
stoga se tebe spominjem *
iz zemlje Jordana i Hermona, s brda Misara.
Bezdan doziva bezdan bukom slapova tvojih: *
sve vode tvoje i vali preko mene prijeđoše.
Neka mi danju Gospodin naklonost udijeli, *
a noću pjesmom ću hvalit Boga života svog.

Reći ću Bogu: †
»Hridino moja, zašto me zaboravljaš? *
Zašto obilazim žalostan,
pritisnut dušmanima?«
Kosti mi se lome od poruge neprijateljâ †
dok me svednevice pitaju: *
»Gdje ti je Bog tvoj?« –

Što si mi, dušo, klonula *
i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, *
spasenje svoje, Boga svog!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Kad ću doći i lice Božje gledati?

2^ Antifona
Pokaži nam, Gospodine,
svjetlo dobrote svoje.

HVALOSPJEV (Sir 36, 1 – 5. 10 – 13) Molitva za sveti grad Jeruzalem 
Ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinitoga Boga, i koga si poslao – Isusa Krista (Iv 17, 3).

Smiluj nam se, Gospodaru,
Bože svega svijeta, †
i pogledaj na nas, *
i prožmi strahom svojim sve narode!
Podigni ruku protiv naroda tuđinskih, *
da spoznaju tvoju moć.

Kako si se u očima njihovim
pokazao nama svetim, *
tako se sada u očima našim
pokaži velik prema njima.
Da poznaju kao što znamo i mi *
da nema Boga osim tebe, Gospodine.
Obnovi znake i ponovi čudesa, *
proslavi ruku i desnicu svoju.
Okupi sva plemena Jakovljeva, *
vrati im baštinu kao na početku.

Smiluj se, Gospodine, narodu †
koji se zove imenom tvojim, *
Izraelu, kojeg si učinio prvijencem svojim.
Smiluj se svetom gradu svojem, *
Jeruzalemu, prebivalištu svome.
Ispuni Sion pjesmom u svoju hvalu, *
i Svetište svoje slavom svojom.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Pokaži nam, Gospodine,
svjetlo dobrote svoje.

3^ Antifona
Blagoslovljen si, Gospodine,
na svodu nebeskom.

PSALAM 19 (18 A) Hvalospjev Bogu Stvoritelju
Pohodi nas Mlado Sunce s visine… da upravi noge naše na put mira (Lk 1, 78. 79).

Nebesa slavu Božju kazuju, *
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje, *
a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije, *
nije ni glas što se može čuti,
ali po svoj zemlji razliježe se jeka, *
riječi njihove sve do nakraj svijeta sežu.

Ondje suncu razape šator, †
te ono kao ženik iz ložnice ide, *
kao div kliče kad prelijeće stazu.

Izlazi ono od nebeskog kraja, †
i put mu se opet s krajem spaja, *
ne skriva se ništa žaru njegovu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Blagoslovljen si, Gospodine,
na svodu nebeskom.

KRATKO ČITANJE Iz 62, 11 – 12
Recite Kćeri Sionskoj: Evo dolazi tvoj spasitelj. Evo s njim naplata njegova, i njegova nagrada ispred njega! Oni će se zvati “Sveti narod”, “Otkupljenici Gospodnji”.

KRATKI OTPJEV
R. Gospodin obznani, spasenje svoje, * aleluja, aleluja.
Gospodin obznani, spasenje svoje, aleluja, aleluja.
O. Poganima pravednost objavi.* Aleluja, aleluja. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Gospodin obznani, spasenje svoje, aleluja, aleluja.

Antifona uz Hvalospjev
Žrtvova se da izbavi svoj narod
i steče vječno ime.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Žrtvova se da izbavi svoj narod
i steče vječno ime.

MOLBENICA
Braćo i sestre, pomolimo se Kristu, koji je krotka i ponizna srca, te mu zavapijmo:

Kralju ljubljeni smiluj nam se.

Isuse, u tebi prebiva sva punina božanstva;
− učini nas dionicima svoje božanske naravi.
Isuse, u tebi je sve blago mudrosti i znanja;
− objavi nam po Crkvi mnogovrsnu objavu Boga.
Isuse, ti si miljenik Očev i radost njegova;
− daj da ustrajno slušamo riječ tvog propovijedanja.
Isuse, od tvoje punine svi mi primismo;
− daj nam u izobilju Očevu milost i istinu.
Isuse, izvore života i svetosti,
− učini nas svetima i neokaljanima u ljubavi.

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući Bože, štujemo Ime tvoga ljubljenoga Sina i slavimo spomen njegove ljubavi prema nama. Daj da iz tog nebeskog vrela crpimo obilne darove milosti. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.