0301 – VEČERNJA – b – PRESVETO IME ISUSOVO

BOŽIĆNO VRIJEME – PONEDJELJAK
03. SIJEČANJ – Presveto Ime Isusovo

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

O Isuse spase naš
Kog prije svake svjetlosti
Božanstvom sebi jednaka
Nebeski Otac porodi.

Ti sjajno svjetlo Očevo,
Ti nado roda ljudskoga,
Čuj molbe što se uzdižu
Iz grudi tvojim slugama!

O Stvorče svijeta, sjeti se
Da rađajuć se nekada
Ti naše tijelo obuče
U tijelu čiste Djevice.

Svjedoči to nam ovaj dan,
Što sviće svake Godine,
Od Oca da si došao
Otkupitelj nam jedini.

Sve zvijezde, zemlja, mora sva
I svaki stvor ga pozdravlja
u novoj pjesmi kao dan,
Kad poče novo spasenje.

A mi, koje umio
Val blažen krvi presvete,
O danu tvojeg rođenja
Svim srcem hvalu pjevamo.

Sva slava tebi, Isuse,
Kog rodi Djeva Marija
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

1^Antifona
Lijep si, najljepši od ljudskih sinova,
po usnama ti se milina prosula.

PSALAM 45 (44) 2 – 10 (I)  Kraljevska svadbena pjesma
O ponoći nasta vika: ‘Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ (Mt 25, 6).

Iz srca mi naviru riječi divne: †
pjesmu svoju ja kralju pjevam. *
jezik mi je kao pisaljka hitra pisara.
Lijep si. najljepši od ljudskih sinova, †
po usnama ti se milina prosula, *
stoga te Bog blagoslovio dovijeka.

Pripaši mač uz bedra, junače, *
ogrni se sjajem i veličanstvom!
Zajaši i kreni za istinu, za blagost i pravdu, *
desnica ti tvoja gađa čudesno!
Strelice tvoje prodiru †
u srce kraljevih dušmana, *
narodi padaju pred tobom.

Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, *
i pravedno žezlo – žezlo je tvoga kraljevstva!
Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, †
stoga Gospodin, Bog tvoj, tebe pomaza *
uljem radosti kao nikog od tvojih drugova.

Smirnom, alojem i kasijom mirišu ti haljine, *
iz dvorova bjelokosnih harfe te vesele.
Kraljevske ti kćeri idu u susret, *
zdesna ti je kraljica u zlatu ofirskom.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^Antifona
Lijep si, najljepši od ljudskih sinova,
po usnama ti se milina prosula.

2^Antifona
Evo Zaručnika,
izađite mu u susret.

PSALAM 45 (44) 11 – 18 (II)  Kraljica i nevjesta
I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. (Otk 21, 2).

»Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni: *
zaboravi svoj narod i dom oca svog!
Zaželi li kralj ljepotu tvoju, †
smjerno se pokloni njemu, *
jer je on gospodar tvoj.

Narod tirski dolazi s darovima *
Naklonost tvoju traže prvaci naroda,
Sva lijepa korača kći kraljeva *
u haljinama zlatom vezenim
U Haljini od veza šarena kralju je dovode » *
Pratnja su joj djevice druge njezine.
s veseljem ih vode i s klicanjem, *
u kraljeve dvore ulaze.
Umjesto otaca imat ćeš sinove, *
postavit ćeš ih knezovima na svoj zemlji
Iz koljena u koljeno naviještat će ime tvoje, *
hvalit će te narodi u vijeke vjekova.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^Antifona
Evo Zaručnika,
izađite mu u susret.

3^Antifona
U punini vremena Bog naumi
da Krist bude glava svemu.

HVALOSPJEV (Ef 1, 3− 10)  Bog Spasitelj

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve − na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^Antifona
U punini vremena Bog naumi
da Krist bude glava svemu.

KRATKO ČITANJE  1Iv 1, 5b.7
Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve! Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svijetlosti,imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa Krista, Sina njegova, čisti ga od svakoga grijeha.

KRATKI OTPJEV
R. Riječ je tijelom postala, * aleluja, aleluja.
Riječ je tijelom postala, aleluja, aleluja.
O. I nastanila se među nama. Aleluja, aleluja. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Riječ je tijelom postala, aleluja, aleluja.

Antifona uz Veliča
Ti ćeš mu nadjenuti ime Isus
jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Ti ćeš mu nadjenuti ime Isus
jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.

PROŠNJE
O Kristovu dolasku proklijao je i procvao sveti Božji narod. Stoga radošću prožeti i mi zahvalno recimo svome Spasitelju:

Nek tvoje rođenje obraduje svijet!

Kriste živote naš, došao si da postaneš glavom Crkve:
– povećaj svoje tijelo, Crkvu, daj da se u ljubavi izgrađuje
Klanjamo se tvome božanstvu i čovještvu:
– daj da budemo i dionici tvoga božanstva
Utjelovljenjem si postao posrednik:
– svojoj službi pridruži svetošću života službenike Crkve!
Dolaskom si svojim novi poredak u svijetu uspostavio:
– privedi sve narode svome spasenj
Svojim si rođenjem raskinuo okove smrti:
– oslobodi pokojne svih spona

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući Bože, štujemo Ime tvoga ljubljenoga Sina i slavimo spomen njegove ljubavi prema nama. Daj da iz tog nebeskog vrela crpimo obilne darove milosti. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.

O. Amen.
Blagoslivljamo Gospodina.
O. Bogu hvala.