0301 – VEČERNJA – b

BOŽIĆNO VRIJEME – PONEDJELJAK
03. SIJEČANJ -Svagdan ili: Presveto Ime Isusovo

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

O Isuse spase naš
Kog prije svake svjetlosti
Božanstvom sebi jednaka
Nebeski Otac porodi.

Ti sjajno svjetlo Očevo,
Ti nado roda ljudskoga,
Čuj molbe što se uzdižu
Iz grudi tvojim slugama!

O Stvorče svijeta, sjeti se
Da rađajuć se nekada
Ti naše tijelo obuče
U tijelu čiste Djevice.

Svjedoči to nam ovaj dan,
Što sviće svake Godine,
Od Oca da si došao
Otkupitelj nam jedini.

Sve zvijezde, zemlja, mora sva
I svaki stvor ga pozdravlja
u novoj pjesmi kao dan,
Kad poče novo spasenje.

A mi, koje umio
Val blažen krvi presvete,
O danu tvojeg rođenja
Svim srcem hvalu pjevamo.

Sva slava tebi, Isuse,
Kog rodi Djeva Marija
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

1^Antifona
Lijep si, najljepši od ljudskih sinova,
po usnama ti se milina prosula.

PSALAM 45 (44) 2 – 10 (I)  Kraljevska svadbena pjesma
O ponoći nasta vika: ‘Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ (Mt 25, 6).

Iz srca mi naviru riječi divne: †
pjesmu svoju ja kralju pjevam. *
jezik mi je kao pisaljka hitra pisara.
Lijep si. najljepši od ljudskih sinova, †
po usnama ti se milina prosula, *
stoga te Bog blagoslovio dovijeka.

Pripaši mač uz bedra, junače, *
ogrni se sjajem i veličanstvom!
Zajaši i kreni za istinu, za blagost i pravdu, *
desnica ti tvoja gađa čudesno!
Strelice tvoje prodiru †
u srce kraljevih dušmana, *
narodi padaju pred tobom.

Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, *
i pravedno žezlo – žezlo je tvoga kraljevstva!
Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, †
stoga Gospodin, Bog tvoj, tebe pomaza *
uljem radosti kao nikog od tvojih drugova.

Smirnom, alojem i kasijom mirišu ti haljine, *
iz dvorova bjelokosnih harfe te vesele.
Kraljevske ti kćeri idu u susret, *
zdesna ti je kraljica u zlatu ofirskom.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^Antifona
Lijep si, najljepši od ljudskih sinova,
po usnama ti se milina prosula.

2^Antifona
Evo Zaručnika,
izađite mu u susret.

PSALAM 45 (44) 11 – 18 (II)  Kraljica i nevjesta
I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. (Otk 21, 2).

»Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni: *
zaboravi svoj narod i dom oca svog!
Zaželi li kralj ljepotu tvoju, †
smjerno se pokloni njemu, *
jer je on gospodar tvoj.

Narod tirski dolazi s darovima *
Naklonost tvoju traže prvaci naroda,
Sva lijepa korača kći kraljeva *
u haljinama zlatom vezenim
U Haljini od veza šarena kralju je dovode » *
Pratnja su joj djevice druge njezine.
s veseljem ih vode i s klicanjem, *
u kraljeve dvore ulaze.
Umjesto otaca imat ćeš sinove, *
postavit ćeš ih knezovima na svoj zemlji
Iz koljena u koljeno naviještat će ime tvoje, *
hvalit će te narodi u vijeke vjekova.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^Antifona
Evo Zaručnika,
izađite mu u susret.

3^Antifona
U punini vremena Bog naumi
da Krist bude glava svemu.

HVALOSPJEV (Ef 1, 3− 10)  Bog Spasitelj

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve − na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^Antifona
U punini vremena Bog naumi
da Krist bude glava svemu.

KRATKO ČITANJE  1Iv 1, 5b.7
Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve! Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svijetlosti,imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa Krista, Sina njegova, čisti ga od svakoga grijeha.

KRATKI OTPJEV
R. Riječ je tijelom postala, * aleluja, aleluja.
Riječ je tijelom postala, aleluja, aleluja.
O. I nastanila se među nama. Aleluja, aleluja. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Riječ je tijelom postala, aleluja, aleluja.

Antifona uz Veliča
Kličimo u Gospodinu, puni duhovne slasti radujmo se:
spasenje vječno očitova se svijetu, aleluja.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Kličimo u Gospodinu, puni duhovne slasti radujmo se:
spasenje vječno očitova se svijetu, aleluja.

PROŠNJE
O Kristovu dolasku proklijao je i procvao sveti Božji narod. Stoga radošću prožeti i mi zahvalno recimo svome Spasitelju:

Nek tvoje rođenje obraduje svijet!

Kriste živote naš, došao si da postaneš glavom Crkve:
– povećaj svoje tijelo, Crkvu, daj da se u ljubavi izgrađuje
Klanjamo se tvome božanstvu i čovještvu:
– daj da budemo i dionici tvoga božanstva
Utjelovljenjem si postao posrednik:
– svojoj službi pridruži svetošću života službenike Crkve!
Dolaskom si svojim novi poredak u svijetu uspostavio:
– privedi sve narode svome spasenj
Svojim si rođenjem raskinuo okove smrti:
– oslobodi pokojne svih spona

Oče naš…

MOLITVA
Bože tvoj se Sin rodio od Djevice u tijelu, nama u svemu jednak osim u grijehu. S njim započinje novi svijet. Oslobodi, molimo te, i nas zaraze staroga zla! Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.

O. Amen.
Blagoslivljamo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Advertisement