0701 – VEČERNJA – f

BOŽIĆNO VRIJEME – PETAK
07. SIJEČANJ – Svagdan ili: Sv. Rajmund Penjafortski, prezbiter

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Što dršćeš, kruti Irude,
Od Kralja koji dolazi?
Ne, prijestolja ne otima
Tko rajski prijesto dariva.

Mudraci zvijezdu gledaju,
Za zvijezdom naprijed okreću,
Sve ištu Svjetlo svjetlošću
I darom Boga priznaju.

U čistu kupelj Jordana
Sad višnje Janje ulazi,
Nas peruć, smo nevino,
Sve grijehe na se uzime.

Gle čuda, na riječ njegovu
U posudama kamenim
Rumenom voda postaje
U vino se pretvarajuć.

Sva slava tebi, Isuse,
Što narodima javi se,
I Ocu s Duhom Presvetim
U vječne vijeke vjekova! Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Gospodine, život mi od smrti izbavi,
noge od pada.

PSALAM 116 (114)  Pjesma zahvalnica.
Kroz mnoge nam je nevolje uči u kraljevstvo Božje (Dj 14, 21).

Ljubim Gospodina, jer čuje *
vapaj molitve moje:
uho svoje prignu k meni *
u dan u koji ga zazvah.

Užeta smrti sapeše me, †
stegoše me zamke Podzemlja, *
snašla me muka i tjeskoba.
Tada zazvah ime Gospodnje: *
»Gospodine, spasi život moj!«

Dobrostiv je Gospodin i pravedan, *
pun sućuti je Bog naš.
Gospodin čuva bezazlene: *
u nevolji bijah, on me izbavi.

Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj, *
jer Gospodin je dobrotvor tvoj:
On mi život od smrti izbavi, *
oči moje od suza, noge od pada.
Hodit ću pred licem Gospodnjim *
u zemlji živih.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Gospodine, život mi od smrti izbavi,
noge od pada.

2^ Antifona
Pomoć je moja od Gospodina
koji stvori nebo i zemlju.

PSALAM 121 (120) Čuvar naroda
I više nigda neće ni ogladnjeti ni ožednjeti; više ih nigda neće moriti ni sunce nit ikakva žega (Otk 7, 16).

K brdima oči svoje uzdižem: *
odakle će mi doći pomoć?
pomoć je moja od Gospodina *
koji stvori nebo i zemlju.

Tvojoj nozi on posrnuti ne da *
i neće zadrijemati on, Čuvar tvoj.
Ne, ne drijema i ne spava *
on, Čuvar Izraelov.

Gospodin je Čuvar tvoj, *
Gospodin je zasjen tvoj s desne tvoje!
neće ti sunce nauditi danju *
ni mjesec noću.

Čuvao te Gospodin od zla svakoga, *
Čuvao dušu tvoju!
Čuvao Gospodin tvoj izlazak i povratak *
odsada dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Pomoć je moja od Gospodina
koji stvori nebo i zemlju.

3^ Antifona
Pravedni su i istiniti putovi tvoji,
kralju vjekova.

HVALOSPJEV (Otk 15, 3 – 4)  Poklonstvena pjesan

Velika su i čudesna djela tvoja, *
Gospodine, Bože, Svevladaru!
Pravedni su i istiniti putovi tvoji, *
kralju naroda!

Tko da te se ne boji, Gospodine, †
tko da ne slavi Ime tvoje! *
Ti si jedini svet!
I zato svi će narodi doći †
i klanjati se pred tobom, *
jer se očitovahu pravedna djela tvoja!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Pravedni su i istiniti putovi tvoji,
kralju vjekova.

KRATKO ČITANJE 2 Pet 1, 3 – 4
Krist nam, time što ga spoznasmo, za život i bogoljubnost darova svekoliku svoju božansku moć; on nas pozva svojom slavom i moću i po njoj nas obdari najvećim i dragocijenim obećanjima da po njima postanemo zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.

KRATKI OTPJEV
R. Njim se blagoslivljala * sva plemena zemlje!
Njim se blagoslivljala  sva plemena zemlje!
O. Svi narodi nazivali ga blaženim!*. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Njim se blagoslivljala  sva plemena zemlje!

Antifona uz Veliča
Kad Mudraci ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću velikom,
uđoše u kuću i prinješe Gospodinu zlato, tamjan i smirnu.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Kad Mudraci ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću velikom,
uđoše u kuću i prinješe Gospodinu zlato, tamjan i smirnu.

PROŠNJE
Blagoslovljen da je Krist Gospodin, koji pohodi sve što borave u tmini i smjeni 
smrtnoj te ih svojim dolaskom prosvjetljuje. Pobožnom ga molitvom zamolimo i mi:

Kriste, Mlado Sunce, pokaži nam svoje svjetlo!

Kriste Gospodine, tvoj dolazak je rođendan tvoga Tijela – Crkve:
– daj da ona raste i izgrađuje se u ljubavi.
Ti nebom i zemljom upravljaš svojom desnicom:
– daj da narodi i njihovi upravitelji upoznaju tvoju kraljevsku vlast
Svojim si utjelovljenjem postao vječni svećenik:
– daj da svećenici budu prikladni službenici tvoga otkupljenja.
U krilu Marije Djevice izveo si otajstveni brak čovještva i božanstva:
– blagoslovi djevice koje su posvećene tebi, nebeskom Zaručniku
Uzevši našu smrnu narav, uništio si smrt, koju nisi stvorio;
– smrt naših pokojnika izmijeni u život vječni!

Oče naš…

MOLITVA
Obasjaj nam, Gospodine, srce svojim nebeskom svjetlošću: vodi nas kroz tmine
ovoga svijeta i dovedi u domovinu vječne svijetlosti! Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala