0801 – JUTARNJA – g

BOŽIĆNO VRIJEME – SUBOTA
08. SIJEČANJ – Svagdan

JUTARNJA

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja se kad neposredno prethodi POZIVNIK

HIMAN

Svi koji Krista tražite.
Sad oči u vis dižite,
Tu moći ćete vidjeti
Znak očit slave vječite.

Navijestila nam zvijezda je,
Od samog sunca sjajnija,
Da dobri Bog je došao
U smrtnom tijelu na zemlju.

Sa žala, evo, perzijskih
Mudraci zvijezdu motreći
Stijeg Kraljev u njoj gledaju,
U čudu stojeć veliku.

I vele: Tko li Kralj je taj
Što zvijezdama zapovijeda,
Od koga dršće svemir sav
I svi mu služe stvorovi?

O prezira čudovitog!
To svjetlost je neprolazna,
Sjaj uzvišen, bez granica,
Od neba, zemlje stariji.

To kralj je sviju naroda,
To kralj je puka židovskog,
Što Abrahamu zauvijek
I djeci bi mu obećan.

Sva slava tebi, Isuse,
Što narodima javi se,
I Ocu s Duhom Presvetim
u vječne vijeke vjekova! Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Jutrom naviještamo, Gospodine, ljubav tvoju
i noću vjernost tvoju.

PSALAM 92 (91) Pohvala Gospodina Stvoritelja
Navještaj pohvale djelima Jedinorođenca (sv. Atanazije).

Dobro je slaviti Gospodina, *
pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju *
i noću vjernost tvoju,
uz harfu od deset žica i liru, *
s pjesmom uz citru.
Obradovao si me djelima svojim, Gospodine, *
kličem zbog djela ruku tvojih.

Kako su silna djela tvoja, Gospodine, *
kako duboki naumi tvoji!
Bezuman čovjek ne spoznaje, *
luđak to ne shvaća.
Sve ako bi bezbošci nicali kao trava, *
i cvali svi što zlo čine,
određeni su za vječnu propast; *
a ti, Gospodine, dovijeka uzvišen ostaješ.

Doista, dušmani tvoji, Gospodine, †
tvoji će dušmani propasti: *
raspršit će se svi što čine zlo.
Rog si mi digao kao u bivola, *
pomazao me uljem prečistim;
i oko mi s visoka gleda dušmane, *
i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.

Kao palma cvate pravednik *
i raste kao cedar libanonski.
Zasađeni u Domu Gospodnjemu, *
cvatu u dvorima Boga našega.
Rod donose i u starosti, *
sočni i puni svježine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin, *
Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Jutrom naviještamo, Gospodine, ljubav tvoju
i noću vjernost tvoju.

2^ Antifona
Boga našega veličajte.

HVALOSPJEV (Pnz 32, 1 – 12) Gospodnja ljubav prema njegovu narodu
Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila (Mt 23, 37).

Slušajte, nebesa, sad ću govoriti: *
čuj, zemljo, riječi usta mojih!
Neka mi nauk daždi poput kiše, *
kao rosa riječ neka moja pada,
kao kišica po mladoj zeleni, *
kao pljusak po travi velikoj!
Jer, Gospodnje ću Ime uznositi, *
a vi, Boga našega veličajte!

On je Stijena, djelo mu je savršeno, *
jer pravi su svi njegovi putovi.
Bog je on vjeran i bez zloće, *
pravedan je on i pravičan.

Oni mu se iznevjeriše – †
nisu mu sinovi, već nakaze sinovske, *
porod izopačen i prepreden.
Tako li uzvraćaš Gospodinu, *
narode glupi i bezumni!
Nije li on Otac tvoj, Stvoritelj, *
koji te sazdao, po kom postojiš.

Spomeni se dana pradavnih, *
promotri godine od naraštaja do naraštaja.
Oca svoga pitaj, i poučiti će te, *
pitaj starije, pa će ti kazati.

Kad je Višnji baštinu dijelio narodima, †
kad je razmještao sinove čovječje, *
odredi im međe po broju Božjih sinova:
tad Gospodina njegov narod zapade, *
Jakov bi njegova baština.

U zemlji stepskoj on ga je našao, *
u pustinjskoj jezivoj pustoši.
Obujmio ga, gajio ga *
i čuvao kao zjenu oka svoga.
Poput orla što bdi nad gnijezdom, *
nad svojim orlićima lebdeći,
tako on krila širi, uzima ga, *
pa ga na svojim nosi perima.
Gospodin sam njega je vodio, *
tuđeg boga s njim ne bijaše.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Boga našega veličajte.

3^ Antifona
Divno je, Gospodine,
Ime tvoje po svoj zemlji.

PSALAM 8 Božja uzvišenost i čovjekovo dostojanstvo
Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi (Ef 1, 22)

Gospodine, Bože naš, †
divno li je Ime tvoje po svoj zemlji, *
veličanstvom nebo natkriljuješ!

U ustima djece i dojenčadi †
hvalu si pripravio protiv neprijatelja, *
da postidiš mrzitelja, tlačitelja.

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, *
mjesec i zvijezde što ih učvrsti –
pa što je čovjek da ga se spominješ, *
sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđela, *
slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, *
njemu pod noge sve podloži:

ovce i svakolika goveda, *
i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske, *
i što god prolazi stazama morskim.

Gospodine, Bože naš, *
divno li je Ime tvoje po svoj zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Divno je, Gospodine,
Ime tvoje po svoj zemlji.

KRATKO ČITANJE  Iz 4, 2 – 3
U onaj će dan izdanak Gospodinov biti na diku i na slavu, a plod zemlje na ponos i ures spašenima u Izraelu. Koji ostanu na Sionu i prežive u Jeruzalemu, zvat će se »sveti« i bit će upisani da u Jeruzalemu žive.

KRATKI OTPJEV
R. Nad tobom, Jeruzaleme, * zablistat će Gospodin.
Nad tobom, Jeruzaleme,  zablistat će Gospodin.
O. I obasjat će te slava njegova.. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Nad tobom, Jeruzaleme,  zablistat će Gospodin.

KRATKI OTPJEV
R. Klanjat će mu se * svi vladari.
Klanjat će mu se svi vladari.
O. Svi će mu narodi služiti. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Klanjat će mu se svi vladari.

Antifona uz Hvalospjev
Tri dara priniješe Mudraci Gospodinu:
zlato, tamjan i smirnu,
Sinu Božjem, velikome kralju, aleluja.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Tri dara priniješe Mudraci Gospodinu:
zlato, tamjan i smirnu,
Sinu Božjem, velikome kralju, aleluja.

MOLBENICA
Krist je došao osloboditi stvorenje od ropstva raspadljivosti i darovati mu slobodu sinova Božjih. Slavu iskažimo njegovoj dobroti i milosrđu i pobožno ga zamolimo:

Po rođenju nas svome oslobodi od zla!

Gospodine, ti si odvijeka, a u vremenu si novi život uzeo:
− trajno nas obnavljaj po otajstvu svoga rođenja!
Božanstvo si sačuvao, a čovještvo si čudesno uzeo;
− daj da svojim životom u punini uzmemo udjela na tvom božanstvu.
Svojim si dolaskom posatao svjetlo naroda i učitelj svetosti:
− daj da tvoja riječ bude svjetiljka nogama našim.
Riječ Božja, što u krilu Djevice Marije postade čovjekom i dođe na ovaj svijet,
− po vjeri trajno se nastani u srcima našim!

Oče naš…

MOLITVA
Bože, tvoj se Jedinorođenac pojavio u našem tijelu i postao nam sličan ljudskim obličjem. Molimo te da nas iznutra obnoviš na njegovu sliku. Koji s tobom.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.