KRŠTENJE GOSPODINOVO – 1. VEČERNJA

I. VEČERNJA

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Jedinče Očev, Isuse,
Kog Djeva nama porodi:
Ti krsne vode posveti
Da vjerom nas preporodiš.

S visina neba dolaziš
I lik čovječji uzimaš
Da sav svijet smrću otkupiš,
Da svima nebo otvoriš.

Pomozi nam, o Spase naš:
Dar Duha svog udijeli nam
Da svjetlom svojim božanskim
On srca naša rasvijetli.

Ti, Kriste, s nama ostani
I grijeha noć nam otjeraj,
Od svih nas umij zločina,
Izliječi nas od rana svih!

Sva slava tebi, Isuse
Ti Put si, Život. Istina:
To Otac s Duhom Presvetim
Svjedoči i objavljuje. Amen

1^ Antifona
Pojavi se Ivan u pustinji,
krstio je i propovijedao krst obraćenja
na otpuštenje grijeha.

PSALAM 135 (134) 

I  (1 – 12)

Hvalite ime Gospodnje, *
hvalite, sluge Gospodnje
koji u Domu Gospodnjemu stojite, *
u predvorjima Doma Boga našega!

Hvalite Gospodina, jer dobar je Gospodin, *
pjevajte imenu njegovu, jer je ljupko!
Jer Gospodin sebi odabra Jakova, *
Izraela za dragu svojinu.
Znadem da je velik Gospodin, *
da je Gospodin naš nad svim bozima.
Što god se Gospodinu svidi, †
to čini na nebu i na zemlji, *
na moru i u bezdanima.
Oblake diže s kraja zemlje; †
stvara kiše i munje, *
vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.

On Egiptu pobi prvorođence, *
ljude i stoku podjednako.
On učini znamenja i čudesa usred tebe, Egipte, *
protiv Faraona i svih slugu njegovih.
On pobi narode mnoge *
i pogubi kraljeve moćne:
Sihona, kralja amorejskog, †
i Oga, kralja bašanskog
i sva kraljevstva kanaanska.
I dade njihovu zemlju u baštinu, *
u baštinu Izraelu, narodu svome.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Pojavi se Ivan u pustinji,
krstio je i propovijedao krst obraćenja
na otpuštenje grijeha.

2^ Antifona
Ja vas krstim vodom za obraćenje,
a on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

II (13 – 21)

Ime tvoje, Gospodine, ostaje dovijeka, †
i spomen na te, Gospodine, *
od koljena do koljena.
Jer Gospodin štiti narod svoj, *
slugama svojim on je milostiv.

Kumiri poganski, srebro i zlato, *
ljudskih su ruku djelo:
usta imaju, a ne govore; *
oči imaju, a ne vide;
uši imaju, a ne čuju; *
i nema daha u ustima njihovim.
Takvi su i oni koji ih napraviše *
i svi koji se u njih uzdaju.

Dome Izraelov, Gospodina blagoslivljaj! *
Dome Aronov, Gospodina blagoslivljaj!
Dome Levijev, Gospodina blagoslivljaj! *
Štovatelji Gospodnji, Gospodina blagoslivljajte!

Blagoslovljen sa Siona Gospodin *
koji prebiva u Jeruzalemu!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Ja vas krstim vodom za obraćenje,
a on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

3^ Antifona
Nakon Krštenja Isus odmah izađe iz vode,
i gle, otvoriše se nad njim nebesa.

HVALOSPJEV (usp. 1 Tim 3, 16)  Otajstvo i slava Kristova.

Hvalite Gospodina, svi puci.

On je očitovan u tijelu,*
opravdan u Duhu.
Hvalite Gospodina, svi puci.

Viđen je od anđela,*
propovijedan među narodima.
Hvalite Gospodina, svi puci.

Vjerovan je svijetu,*
uznesen u slavu.
Hvalite Gospodina, svi puci.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Nakon Krštenja Isus odmah izađe iz vode,
i gle, otvoriše se nad njim nebesa.

KRATKO ČITANJE Dj 10, 37 – 38
Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom , njega koji je, jer Bog bijaše s njim prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.

KRATKI OTPJEV
R. Gospodine Bože * poslušaj vapaj puka svoga!
Gospodine Bože poslušaj vapaj puka svoga! 
O. I otvori svima izvor žive vode!. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Gospodine Bože poslušaj vapaj puka svoga! 

Antifona uz Veliča
Spasitelj se dođe krstiti da obnovi starog čovjeka,
da palu narav po vodi uzdigne
i sve nas zaodjene haljinom besmrtnosti.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Veliča
Spasitelj se dođe krstiti da obnovi starog čovjeka,
da palu narav po vodi uzdigne
i sve nas zaodjene haljinom besmrtnosti.

PROŠNJE
Molbom se utecimo svome Spasitelju i Otkupitelju, koji se udostojao na Jordanu od Ivana primiti krst, i njemu zavapijmo:

Pošalji nam, Gospodine, Duha svojega!

Kriste, slugo Božji, kojeg je Otac primio ti koji Ocu omilje,
− pošalji nam, Gospodine, Duha svojega!
Kriste, Božji odabraniče, koji napukle trske nisi slomio niti stijenja što tinja ugasio
− smiluj se svima koji te iskreno traže!
Kriste Sine Božji, tebe je Otac pozvao da u novom savezu budeš svjetlo narodima
− u krsnoj vodi otvori oči slijepih!
Kriste, spasitelju ljudi, koga Otac pomaza Duhom Svetim za spasiteljsku službu
− povedi sve da te vide i uzvjeruju te imaju vječni život.
Kriste, nado naša, koji izvodiš na svjetlo spasa one što u tminama čame
− primi u svoje kraljevstvo našu preminulu braću!

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući vječni Bože, kod krštenja na Jordanu Duh Sveti sašao je na Isusa Krista, a ti si ga svečano proglasio svojim ljubljenim sinom. I nas si iz vode i Duha Svetoga nanovo rodio za svoju djecu: daj da vazda ostanemo u tvojoj ljubavi. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala

Advertisement