2101 – SV. AGNEZA – VEČERNJA

II. TJEDAN KROZ GODINU  – PETAK
02. NKG – Sv. Agneza, djevica i mučenica

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Djevice Janje rođendan
Svi skladnom pjesmom slavimo:
U krvi tijelo ostavlja
Duh mladi Bogu predaje.

Za svadbu još je nejaka,
Za mučeništvo sazrela:
Na stratište, gle, polazi
Baš kao na pir, vesela.

Kumirima na žrtvenik
Ne, ona neće žrtvovat,
Jer vjerne djeve Kristove
Božanske žrtve prinose.

Od krive žrtve gasi se
Žar vjere, svjetlo Kristovo;
I zato Janja krvareć
Sad gasi oganj poganski.

O kako slavno poginu
To čisto janje žrtveno!
Gle još na tijelo mučeno
I halju stavlja čednosti!

Sva slava tebi, Isuse
Kog rodi Djeva Marija,
I Ocu s Duhom preblagim
U vjekovječne vjekove. Amen.

1^ Antifona
Kristova djevica nije mukama slomljena
niti obećanjima zavedena.

PSALAM 116 (114)

Ljubim Gospodina, jer čuje *
vapaj molitve moje:
uho svoje prignu k meni *
u dan u koji ga zazvah.
Užeta smrti sapeše me, †
stegoše me zamke Podzemlja, *
snašla me muka i tjeskoba.

Tada zazvah ime Gospodnje: *
»Gospodine, spasi život moj!«
Dobrostiv je Gospodin i pravedan, *
pun sućuti je Bog naš.

Gospodin čuva bezazlene: *
u nevolji bijah, on me izbavi.
Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj, *
jer Gospodin je dobrotvor tvoj:

On mi život od smrti izbavi, *
oči moje od suza, noge od pada.
Hodit ću pred licem Gospodnjim *
u zemlji živih.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Kristova djevica nije mukama slomljena
niti obećanjima zavedena..

2^ Antifona
Samo sam njemu vjerna,
samo se njemu potpuno izručujem.

PSALAM 116 (115)

Ja vjerujem i kada kažem: *
»Nesretan sam veoma.«
U smetenosti svojoj rekoh: *
»Svaki je čovjek lažac!«

Što da uzvratim Gospodinu *
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja *
i zazvati ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim.
Dragocjena je u očima Gospodnjim *
smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga, †
tvoj sluga, sin službenice tvoje − *
ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim,
u predvorjima Doma Gospodnjega, *
posred tebe, Jeruzaleme!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Samo sam njemu vjerna,
samo se njemu potpuno izručujem.

3^ Antifona
Blagoslivljam te, Oče mojega Gospodina Isusa Krista,
jer si po svome Sinu pribavio pobjedu svojoj službenici.

HVALOSPJEV (Otk 4, 11; 5, 9. 10 – 12)

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
primiti slavu i čast i moć!
Jer ti si sve stvorio, *
i tvojom voljom sve postade
i bî stvoreno!

Dostojan si uzeti knjigu *
i otvoriti pečate njezine.
jer si bio zaklan †
i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
ljude iz svakog plemena i jezika,
puka i naroda.

Učinio si ih Bogu našemu
kraljevstvom i svećenicima, *
i kraljevat će na zemlji.
Dostojan je zaklani Jaganjac *
primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
i čast i slavu i blagoslov!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Blagoslivljam te, Oče mojega Gospodina Isusa Krista,
jer si po svome Sinu pribavio pobjedu svojoj službenici.

KRATKO ČITANJE   1 Pt 4, 13 – 14
Ljubljeni radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama jer Duh Slave, Duh Božji u vama počiva.

KRATKI OTPJEV
R. Nju Bog izabra. * I unaprijed je sebi odabra.
Nju Bog izabra.  I unaprijed je sebi odabra.
O. U šatoru joj svome dade boravište. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Nju Bog izabra.  I unaprijed je sebi odabra.

Antifona uz Veliča
Blažena je Agneza raširenih ruku molila:
Tebe, Oče sveti molim; evo dolazim k tebi, koga sam ljubila, koga sam tražila i za kojim sam trajno žudila.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV   Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Blažena je Agneza raširenih ruku molila:
Tebe, Oče sveti molim; evo dolazim k tebi, koga sam ljubila, koga sam tražila i za kojim sam trajno žudila.

PROŠNJE
U ovo vrijeme kad je Kralj mučenika svoj život na Večeri prinio i na križ položio, zahvalimo mu govoreći:

Tebe, Gospodine, slavimo.

Tebe, Gospodine, slavimo jer si nas do kraja ljubio, Spasitelju naš, izvore i uzore svakog mučeništva:

Tebe, Gospodine, slavimo.
Sve si raskajane grešnike pozvao na nagradu života, zato:
Tebe, Gospodine, slavimo.
Danas smo primili krv Novoga i vječnoga saveza, prolivenu za otpuštenje grijeha:
Tebe, Gospodine, slavimo.
Ovog smo dana tvojom milošću ustrajali u vjeri, zato:
Tebe, Gospodine, slavimo.
Danas si svojoj smrti mnogu braću ljude pridružio, zato:
Tebe, Gospodine, slavimo.

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući vječni Bože, ti u svijetu odabireš nejake da postidiš jake. Udijeli nam da nasljedujemo postojanu vjeru svete Agneze mučenice, kojoj slavimo nebeski rođendan. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala

.

Advertisement