02. NKG – JUTARNJA – g – SV. VINKO

II. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
02. NKG – Sv. Vinko, đakon i mučenik

JUTARNJA

Vinko, đakon Crkve u Zaragozi, za Dioklecijanova progonstva . okrutnom je mučeničkom smrću umro u Valenciji i u današnjoj Španjolskoj  U Crkvi mu se odmah proširilo štovanje.

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja kad neposredno prethodi Pozivnik.

POZIVNIK

HIMAN

O junače neslomljivi,
U vojsci Sina Božjega
Nadvladao si dušmane
I rajsku krunu dobio.

Pomozi nama molitvom,
Od ljage grijeha peri nas,
Od zloće tako i ti nas
Odijeli Božjom milosti.

Smrt mučenička tebe je
Od tijela tvog odijelila:
Od zloće tako i ti nas
Odijeli Božjom milosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Jutrom naviještamo, Gospodine,
ljubav tvoju i noću vjernost tvoju.

PSALAM 92 (91) Pohvala Gospodina Stvoritelja
Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. (Iv 15, 5).

Dobro je slaviti Gospodina, *
pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju *
i noću vjernost tvoju,
uz harfu od deset žica i liru, *
s pjesmom uz citru.
Obradovao si me djelima svojim, Gospodine, *
kličem zbog djela ruku tvojih.

Kako su silna djela tvoja, Gospodine, *
kako duboki naumi tvoji!
Bezuman čovjek ne spoznaje, *
luđak to ne shvaća.
Sve ako bi bezbošci nicali kao trava, *
i cvali svi što zlo čine,
određeni su za vječnu propast; *
a ti, Gospodine, dovijeka uzvišen ostaješ.

Doista, dušmani tvoji, Gospodine, †
tvoji će dušmani propasti: *
raspršit će se svi što čine zlo.
Rog si mi digao kao u bivola, *
pomazao me uljem prečistim;
i oko mi s visoka gleda dušmane, *
i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.

Kao palma cvate pravednik *
i raste kao cedar libanonski.
Zasađeni u Domu Gospodnjemu, *
cvatu u dvorima Boga našega.
Rod donose i u starosti, *
sočni i puni svježine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin, *
Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Jutrom naviještamo, Gospodine,
ljubav tvoju i noću vjernost tvoju.

2^ Antifona
Boga našega veličajte.

HVALOSPJEV (Pnz 32, 1 – 12)  Gospodnja ljubav prema njegovu narodu
Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila (Mt 23, 37).

Slušajte, nebesa, sad ću govoriti: *
čuj, zemljo, riječi usta mojih!
Neka mi nauk daždi poput kiše, *
kao rosa riječ neka moja pada,
kao kišica po mladoj zeleni, *
kao pljusak po travi velikoj!
Jer, Gospodnje ću Ime uznositi, *
a vi, Boga našega veličajte!

On je Stijena, djelo mu je savršeno, *
jer pravi su svi njegovi putovi.
Bog je on vjeran i bez zloće, *
pravedan je on i pravičan.

Oni mu se iznevjeriše – †
nisu mu sinovi, već nakaze sinovske, *
porod izopačen i prepreden.
Tako li uzvraćaš Gospodinu, *
narode glupi i bezumni!
Nije li on Otac tvoj, Stvoritelj, *
koji te sazdao, po kom postojiš.

Spomeni se dana pradavnih, *
promotri godine od naraštaja do naraštaja.
Oca svoga pitaj, i poučit će te, *
pitaj starije, pa će ti kazati.

Kad je Višnji baštinu dijelio narodima, †
kad je razmještao sinove čovječje, *
odredi im međe po broju Božjih sinova:
tad Gospodina njegov narod zapade, *
Jakov bî njegova baština.

U zemlji stepskoj on ga je našao, *
u pustinjskoj jezivoj pustoši.
Obujmio ga, gajio ga *
i čuvao kao zjenu oka svoga.
Poput orla što bdi nad gnijezdom, *
nad svojim orlićima lebdeći,
tako on krila širi, uzima ga, *
pa ga na svojim nosi perima.
Gospodin sam njega je vodio, *
tuđeg boga s njim ne bijaše.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Boga našega veličajte.

3^ Antifona
Divno je, Gospodine,
Ime tvoje po svoj zemlji.

PSALAM 8 Božja uzvišenost i čovjekovo dostojanstvo
Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi (Ef 1, 22)

Gospodine, Bože naš, †
divno li je Ime tvoje po svoj zemlji, *
veličanstvom nebo natkriljuješ!

U ustima djece i dojenčadi †
hvalu si pripravio protiv neprijatelja, *
da postidiš mrzitelja, tlačitelja.

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, *
mjesec i zvijezde što ih učvrsti –
pa što je čovjek da ga se spominješ, *
sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđela, *
slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, *
njemu pod noge sve podloži:

ovce i svakolika goveda, *
i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske, *
i što god prolazi stazama morskim.

Gospodine, Bože naš, *
divno li je Ime tvoje po svoj zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Divno je, Gospodine,
Ime tvoje po svoj zemlji.

KRATKO ČITANJE  2 Kor 1,3 – 5
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe! On nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog. Jer kao što su obilate patnje Kristove u nama, tako je po Kristu obilata i utjeha naša.

KRATKI OTPJEV
R. Gospodin je moja snaga * i pjesma moja.
Gospodin je moja snaga i pjesma moja.
O. On mi je spasitelj. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Gospodin je moja snaga i pjesma moja.

Antifona uz Hvalospjev
Tko mrzi svoj život na ovome svijetu, 
sačuvat će ga za život vječni.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Tko mrzi svoj život na ovome svijetu, 
sačuvat će ga za život vječni.

MOLBENICA
Braćo, slavu iskažimo Spasitelju svome, vjernome svjedoku, po mučenicima koji su svoj život dali radi riječi Božje, te mu uskliknimo:

Krvlju si nas svojom otkupio za Boga.

Po svojim mučenicima koji su smrt dragovoljno prihvatili kao svjedočanstvo vjere:
− daj nam, Gospodine, pravu slobodu duha.
Po mučenicima svojim koji su svoju vjeru zapečatili krvlju svjedočanskom:
− daj nam, Gospodine, čistu i postojanu vjeru.
Po mučenicima svojim koji su podnijeli mučeništvo i tako tvojim stopama pošli:
− daj nam, Gospodine, izdržati u nevoljama i gorčinama života.
Po svojim mučenicima koji su haljine svoje oprali u krvi Janjetovoj:
− daj nam, Gospodine, nadvladati sve navale tijela i svijeta.

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući vječni Bože, prožmi nas svojim Duhom i onom snažnom ljubavi po kojoj je sveti mučenik Vinko nadvladao sve tjelesne muke. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.