03. NKG – 9. ČAS – d

III. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
03. NKG – Sv. Timotej i Tit, biskupi

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

DEVETI ČAS 

HIMAN

O Stvorče, štono držiš sve,
U sebi što se ne mijenjaš,
A vrijeme trena svakoga
Sunčanim hodom obnavljaš:

Daj svjetlosti nam uvečer
Da život nam ne propada,
Već sretnu smrt nam nagradi
Nebeska slava vječita.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

ili

Dob dana srednja uminu
Po volji svetoj Gospodnjoj,
Sad uskliknimo pobožno
Jedinstvu, Trojstvu presvetom!

U srcu čistom nosimo
Otajstvo Božje blaženo
Što Petar nam ga predade
Kao znak i zalog spasenja.

Iz duše, braćo, pjevajmo
Kao apostoli nekada
Da mladice još nejake
Porastu snagom Kristovom.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

1^ Antifona  
Tko ide za mnom,
neće hoditi u tami,
nego će imati svjetlost života, govori Gospodin.

PSALAM  119 (118) 105 − 112 XIV  (Nun) Pohvala Božjem zakonu
Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge (Iv 15, 12).

Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka *
i svjetlo mojoj stazi.
Kunem se, i riječ ću održati: *
pravedne ću tvoje slijedit odluke.

U nevolji sam velikoj, Gospodine, *
po riječi me svojoj poživi.
Prinose usta mojih primi, Gospodine, *
uči me sudovima svojim.

Život mi je u pogibelji neprestanoj, *
ali tvog Zakona ja ne zaboravljam.
Grešnici mi postaviše zamku, *
ali ne skrećem od tvojih naredaba.

Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, *
ona su radost mome srcu.
Prignuh srce da vrši naredbe tvoje *
uvijek i do kraja.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona  
Tko ide za mnom,
neće hoditi u tami,
nego će imati svjetlost života, govori Gospodin.

2^ Antifona  
Bijedan sam ja i nevoljan:
Bože, pomozi mi.

PSALAM 70 (69) Vapaj za pomoć
Gospodine, spasi, izgibosmo (Mt 8, 25)

O Bože, spasi me, *
Gospodine, u pomoć mi pohitaj!
Neka se postide i smetu *
svi koji mi o glavi rade!

Neka odstupe i neka se posrame *
koji se nesreći mojoj raduju!
Neka uzmaknu u sramoti svojoj *
koji zlurado na me grohoću!

Neka kliču i neka se vesele u tebi *
svi koji tebe traže!
Neka govore svagda: “Velik je Bog!” *
svi koji spasenje tvoje ljube!

A bijedan sam ja i nevoljan, *
o Bože, u pomoć mi pohitaj!
Ti si pomoć moja i spasitelj; *
Gospodine, ne kasni!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona  
Bijedan sam ja i nevoljan:
Bože, pomozi mi.

3^ Antifona  
Neće Bog suditi po viđenju,
već po pravdi i pravednosti.

PSALAM 75 (74) Bog − pravedni sudac
Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne (Lk 1, 52)

Slavimo te, Bože, slavimo †
i zazivamo ime tvoje, *
pripovijedamo čudesa tvoja.
“Kad odredim vrijeme, *
sudit ću po pravu.
Pa neka se strese zemlja †
sa stanovnicima svojim, *
ja sam učvrstio stupove njezine.”

Drznike opominjem: “Ne budite drski!” *
bezbožnike: “Ne budite tako rogati!”
Ne dižite roga svog protiv Neba, *
nemojte govoriti drsko na Boga!
Jer niti sa istoka niti sa zapada, *
niti iz pustinje niti sa bregova …
Bog je koji sudi: *
ovoga snizuje, onog uzvisuje!

Jer je u Gospodnjoj ruci čaša *
vina pjenušava, jako začinjena
iz njega on napaja, †
do taloga će ga iskapiti *
i ispiti svi zlotvori svijeta.
Sve ću rogove polomiti bezbožniku, *
a pravednik će podići glavu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona  
Neće Bog suditi po viđenju,
već po pravdi i pravednosti.

KRATKO ČITANJE   Kol 3,14 – 15
A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite!

R. Zemlju će baštiniti krotki
O. Obilje mira oni će uživati.

MOLITVA
Gospodine Isuse Kriste, ti si raširio ruke na krizu da spasiš ljude. Daj da ti naši čini budu mili te u svijetu očituju djelo tvog otkupljenja. Koji živiš.

DOPUNSKA PSALMODIJA ZA TREĆI, ŠESTI I DEVETI ČAS

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.