03. NKG – JUTARNJA – e – SV. ANĐELA MERICI

III. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
03. NKG  – Sv. Anđela Merici, djevica

JUTARNJA

Sveta Anđela Merici djevica, (1470 – 1540) osnivateljica Sestara uršulinki, svrha koju je sveta Anđela postavila svojoj družbi jest skrb za žensku mladež, posebno za one djevojčice koje su ostale bez roditelja. Umrla u Bresciji 27. siječnja 1540

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja kad neposredno prethodi Pozivnik.

POZIVNIK

HIMAN

Sa upaljenom svjetiljkom
Sva sretna hrliš, djevice,
Uz nebeska poklike
Na svadbu Kralja Jaganjca.

Vez čvrstog, vjernog Saveza
Povezuje te zauvijek
Sa Zaručnikom prečistim
Na gozbi dvora nebeskih.

Životu smjernom, čistomu
Nauči i nas, djevice,
Da mudro, hrabro svladamo
Lukavstva đavla zavidnog.

Nek sveta Djeva Marija,
Svih svetih uzor djevica,
U Sina svojeg nevinog
Čist život svima izmoli.

Trojedinomu budi čast
Kroz vjekove vjekovječne
Što krunom slave nebeske
Sve budne kruni djevice. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Divote se govore o tebi
grade Božji.

PSALAM 87 (86) Jeruzalem – majka svih naroda
Onaj pak Jeruzalem gore slobodan je: on je majka naša (Gal 4, 26).

Zdanje svoje na svetim gorama *
ljubi Gospodin;
draža su mu vrata sionska *
nego svi šatori Jakovljevi.

Divote se govore o tebi, *
grade Božji!
»Evo, Rahab i Babilon brojit ću *
k onima što me štuju;
Filisteja i Tir i narod etiopski – *
i oni su rođeni ondje.«
O Sionu se govori: †
»Ovaj i onaj u njemu je rođen! *
Svevišnji ga utemelji!«

Gospodin će zapisati u knjigu naroda: *
»Ovi su rođeni ondje.«
I pjevat će igrajući kolo: *
»Svi su izvori moji u tebi!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Divote se govore o tebi
grade Božji.

2^ Antifona
Gle, Gospodin Bog dolazi u moći
i s njim naplata njegova.

HVALOSPJEV (Iz 40, 10 – 17) Dobri pastir: uzvišeni i premudri Bog
Dolazim ubrzo i plaća je moja sa mnom (Otk 22, 12).

Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, *
mišicom svojom vlada!
Evo s njim naplata njegova, *
a ispred njega njegova nagrada.
Kao pastir pase stado svoje, *
u ruke uzima jaganjce,
nosi ih u svome narueju, *
i brižljivo njeguje dojilice.

Tko je šakom izmjerio more, *
i nebesa premjerio pedljem?
Tko je mjericom izmjerio zemlju, †
i planine na mjerila, *
a tezuljom bregove?
Tko je pokrenuo duh Gospodnji, *
koji ga je uputio savjetnik?
S kim se on posavjetova, †
tko je njemu mudrost ulio, *
naučio ga putovima pravde?
Tko li ga je naučio znanju, *
pokazao mu put k umnosti?

Gle, narodi su kao kap iz vedra, †
vrijede kao prah na tezulji. *
Otoci, gle, lebde poput truna!
Libanon je malen za lomaču, *
a zvijeri njegovih nema dosta za paljenicu.
Svi narodi kao ništa su pred njim, *
ništavilo su njemu i praznina.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Gle, Gospodin Bog dolazi u moći
i s njim naplata njegova.

3^ Antifona
Uzvisujte Gospodina, Boga našega,
padnite pred svetu goru njegovu.

PSALAM 99 (98) Bog – sveti i pravedni kralj
Ti si iznad kerubina; postavši nama sliean, izmijenio si zlo stanje naše zemlje (sv. Atanazije).

Gospodin kraljuje – nek zadršću narodi; *
sjedi nad kerubima –
zemlja neka se potrese!
Velik je Gospodin na Sionu, *
uzvišen nada sve narode.

Neka slave ime tvoje veliko i strašno: *
ono je sveto!
Ti kralj si moćni koji ljubiš što je pravo, †
pravednost ti si utvrdio, *
pravo i pravednost vršiš u Jakovu.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega, †
padnite pred podnožje njegovo: *
ono je sveto.

Mojsije i Aron među svećenicima njegovim †
i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo: *
zazivahu Gospodina, i on ih usliša.
Iz stupa od oblaka govoraše njima: †
slušahu zapovijedi njegove *
i odredbe što ih dade.
Gospodine, Bože naš, ti si ih uslišivao; †
Bože, milostiv si bio njima *
premda si kažnjavao grijehe njihove.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega, †
padnite pred svetu goru njegovu: *
jer svet je Gospodin, Bog naš.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Uzvisujte Gospodina, Boga našega,
padnite pred svetu goru njegovu.

KRATKO ČITANJE Pj 8,7
Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav niti je rijeke potopiti. Da netko daje za ljubav sve što u kući ima, taj bi navukao prezir na sebe. Gospodina

KRATKI OTPJEV
R. Srce ti moje veli: * Lice sam tvoje tražila.
Srce ti moje veli:  Lice sam tvoje tražila.
O. Lice ću tvoje, Gospodine, tražiti. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Srce ti moje veli:  Lice sam tvoje tražila.

Antifona uz Hvalospjev
Evo razborite djevice, Kristu se preselila,
sja u zboru djevica poput sjajnog sunca na nebu.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Evo razborite djevice, Kristu se preselila,
sja u zboru djevica poput sjajnog sunca na nebu.

MOLBENICA
Kristu, Zaručniku i Kruni djevica, radosno pokliknimo i pobožno ga zamolimo:

Isuse, kruno djevica, usliši nas.

Kriste, tebe svete djevice kao jedinog Zaručnika ljubiše:
– ne daj da nas išta odijeli od tvoje ljubavi.
Ti si Mariju, majku svoju, okrunio za Kraljicu djevica:
– daj da ti i mi njezinim zagovorom trajno omilimo čistoćom srca.
Po zagovoru tvojih službenica koje su se nepodijeljena i spremna srca uvijek za tebe brinule da budu svete tijelom i duhom:
– ne daj da nas ikad odijeli od tebe lik ovoga svijeta što prolazi.
Gospodine Isuse Zaručniče, koga su mudre djevice čekale:
– daj nam da te dočekamo bdijući u nadi.
Zagovorom svete Anđele koja je bila mudra i razborita djevica:
– udijeli nam nevin život i svetu mudrost.

Oče naš…

MOLITVA
Gospodine, daj da nas sveta djevica Anđela bez prestanka preporučuje tvojoj dobroti, da nasljedujemo njezinu ljubav i razboritost, vjerno čuvamo tvoj nauk i životom ga svjedočimo. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.