03. NKG – POVEČERJE – f

III. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
03. NKG – Sv. Toma Akvinski, prezbiter i crkveni naučitelj

POVEČERJE

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

ISPIT SAVJESTI
Kod zajedničkog ali i pojedinačnog moljenja može se obaviti pokajnički čin jednim od slijedećih obrazaca:

Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom: moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh.
Zato molim blaženu Mariju vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo,
da se molite za me Gospodinu, Bogu našemu.

ili

Smiluj nam se Gospodine
O. Jer smo sagriješili tebi.
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje
O. I spasenje svoje daj nam. Nastavi čitati

Advertisement

03. NKG – VEČERNJA – f – SV. TOMA AKVINSKI

III. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
03. NKG – Sv. Toma Akvinski, prezbiter i crkveni naučitelj

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

O Bože, sunce vječito,
Sve stvorove obasjavaš.
Ti svjetlo si nam duhovno,
Svim srcem tebe slavimo.

Ti Duhom Svetim pališ nam
Vijek nova, živa svjetlila,
I po njima, kroz vjekove
Spasenja staze otvaraš.

Nebeska riječ spasonosna
I umnost ljudske pameti
Po ovim tvojim slugama
Nas novim svjetlom obasja.

Muž ovaj što ga slavimo,
Što naukom svetim odskače,
U zboru svetih blista se
Nebeskom slavom ovjenčan.

O Bože, mi te molimo
Po zagovoru njegovu:
Daj nama spoznat istinu
I sretno k tebi prispjeti.

Udijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

Nastavi čitati

03. NKG – 9. ČAS – f

III. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
03. NKG – Sv. Toma Akvinski, prezbiter i crkveni naučitelj

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

DEVETI  ČAS

HIMAN

O Stvorče, štono držiš sve,
U sebi što se ne mijenjaš,
A vrijeme trena svakoga
Sunčanim hodom obnavljaš:

Daj svjetlosti nam uvečer
Da život nam ne propada,
Već sretnu smrt nam nagradi
Nebeska slava vječita.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen. Nastavi čitati

03. NKG – 6. ČAS – f

III. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
03. NKG – Sv. Toma Akvinski, prezbiter i crkveni naučitelj

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

ŠESTI ČAS 

HIMAN

O Bože silan, istinit,
Što vladaš redom svemirskim,
Što jutro puniš blistanjem
A podne ognjem plamenim.

Ugasi plamen razdora,
Utišaj vatru požudâ,
Pokloni zdravlje tjelesno
I pravi pokoj srdaca!

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

ili

Gle, šesti čas je došao:
Na molitvu nas poziva
Da žarkim duhom prožeti
Nebeskog tvorca slavimo.

Jer sad se svima vjernima
Po snazi križa presvetog
I žrtvom svetog Jaganjca
Spas, slava višnja dariva.

Od njenog sjaja blistavog
I samo podne mračno je.
Svim srcem stoga primimo
Dar silne Božje svjetlosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona  
Prezren bijaše, odbačen od ljudi,
čovjek boli, vičan patnjama.

PSALAM 22 (21)  Patnje i nade pravednika
Povika Isus iza glasa: ”Eli. Eli, lema sabahtani?” (Mt 27, 46)

(I)  2 – 12 

Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? *
Daleko si od ridanja moga.
Bože moj, vičem danju, ali ne odvraćaš; *
noću vapijem i nema mi počinka.

A ipak, ti u Svetištu prebivaš, *
Nado Izraelova!
U tebe se očevi naši uzdaše, *
uzdaše se, i ti ih izbavi;
k tebi su vikali i spasavali se, *
u tebe se uzdali, i postidjeli se nisu.

A ja, crv sam, a ne čovjek, *
ruglo ljudi i naroda prezir.
Koji me vide, podruguju se meni, *
razvlače usne, mašu glavom:
“U Gospodina se on uzda, neka ga sad izbavi, *
neka ga spasi ako mu omilje!”

Iz krila majčina ti si me izveo, *
mir mi dao na grudima majke.
Tebi sam predan iz materine utrobe, *
od krila majčina ti si Bog moj.
Ne udaljuj se od mene, blizu je nevolja, *
a nikog nema da mi pomogne.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona  
Prezren bijaše, odbačen od ljudi,
čovjek boli, vičan patnjama.

2^ Antifona  
Razdijeliše haljine Isusove
bacivši kocku.

(II)  13 – 23 

Opkoliše me junci mnogobrojni, *
bašanski bikovi okružiše mene.
Ždrijela svoja razvaljuju na me *
kao lav koji plijen kida i riče.
Kao voda razlih se, *
sve mi se kosti rasuše;
srce mi posta poput voska, *
topi se u grudima mojim.
Grlo je moje kao crijep suho, †
i moj se jezik uz nepce slijepi: *
u prah smrtni bacio si mene.

Opkolio me čopor pasa, *
rulje me zločinačke okružile.
Probodoše mi ruke i noge, †
sve kosti svoje prebrojiti mogu, *
a oni me gledaju i zure na me.
Razdijeliše među se haljine *
i kocku bacaju za odjeću moju.

Ali ti, o Gospodine, daleko mi ne budi; *
snago moja, pohiti mi u pomoć!
Dušu moju istrgni maču, *
iz šapa pasjih život moj.
Spasi me iz ralja lavljih *
i jadnu mi dušu od rogova bivoljih!
A sada, braći ću svojoj
naviještati ime tvoje, *
hvalit ću te usred zbora.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona  
Razdijeliše haljine Isusove
bacivši kocku.

3^ Antifona
Pred Gospodinom će nice pasti
sve obitelji pogana.

(III)  24 – 32

“Koji se bojite Gospodina, hvalite njega! †
Svi od roda Jakovljeva, slavite njega! * Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!
Jer nije prezreo ni zaboravio muku jadnika, †
i nije sakrio lice svoje od njega; *
kad ga je zazvao, on ga je čuo.”

Zato ću te hvaliti u zboru veliku, *
pred vjernicima tvojim izvršitI zavjete.
Siromasi će jesti i nasitit će se, †
hvalit će Gospodina koji traže njega: *
nek živi srce vaše dovijeka!
Spomenut će se i Gospodinu se vratit` *
svi krajevi zemlje;
pred njim će nice pasti *
sve obitelji pogana.

Jer Gospodnje je kraljevstvo, *
on je vladar pucima.
Njemu će se jedinom klanjati svi koji snivaju u zemlji, *
pred njim se sagnuti svi koji u prah silaze.

I moja će duša za njega živjeti, *
njemu će služiti potomstvo moje.
O Gospodu će se pripovijedat` slijedećem koljenu, †
o njegovoj pravdi naviještati narodu budućem: *
“Ovo učini Gospodin!”

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona  
Pred Gospodinom će nice pasti
sve obitelji pogana.

KRATKO ČITANJE Rim 3, 21 – 22a
Sada se pak izvan Zakona očitovala pravednost Božja, posvjedočena Zakonom i Prorocima, pravednost Božja po vjeri Isusa Krista, prema svima koji vjeruju.

R. Prava je naredba Gospodnja – srce sladi.
O. Čista je zapovijed Gospodnja – oči prosvjetljuje.

MOLITVA
Gospodine Isuse Kriste, o šestom si času, dok je tama sav svijet prekrivala, radi našega spasenja uzišao nevin na drvo križa. Podjeljuj nam trajnu svjetlost koja će nas voditi u život vječni. Koji živiš.

DOPUNSKA PSALMODIJA ZA TREĆI, ŠESTI I DEVETI ČAS

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

03. NKG – 3. ČAS – f

III. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
03. NKG – Sv. Toma Akvinski, prezbiter i crkveni naučitelj

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

TREĆI ČAS

HIMAN

O Duše, koji s Ocem si
I Sinom Gospod jedini,
Nastani blag se u nama
I duše naše napuni!

Naš um i srce, jezik nam
Neka svom te moći uzdiže,
Neka plamti ljubav ognjena
I žar nam bližnje užiže.

Daj Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen. Nastavi čitati

03. NKG – JUTARNJA – f – SV. TOMA AKVINSKI

III. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
03. NKG – Sv. Toma Akvinski, prezbiter i crkveni naučitelj
Spomendan

JUTARNJA

SVETI TOMA AKVINSKI,
PREZBITER I CRKVENI NAUČITELJ: Rođen je oko 1225. u obitelji akvinskih plemića. Išao je u školu najprije u samostanu na Montecassinu , a zatim u Napulju. Kasnije je ušao u red dominikanaca te je svoje nauke dovršio u Parizu i Kolnu pod vodstvom sv. Alberta Velikog. Napisao je mnoge učene spise i sam je, veoma izobražen u filozofiji i teologiji, mnoge poučavao. Umro je blizu Tarracine 7. ožujka 1274. Spomen mu se svetkuje 28. siječnja kad je njegovo tijelo bilo godine 1369. preneseno u Toulousu.

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja kad neposredno prethodi Pozivnik.

POZIVNIK

Nastavi čitati

2801 – POZIVNIK – SV. TOMA AKVINSKI

2801 – SV. TOMA AKVINSKI

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Antifona
Dođite, poklonimo se Gospodinu,
izvoru svake mudrosti.

PSALAM 95 (94) Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Dođite, kličimo Gospodinu, *
   uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
   kličimo mu u pjesmama!(Ant.).

Jer Gospodin je Bog velik, *
    Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
    njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
    i kopno koje načiniše ruke njegove:(Ant.).

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
    poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
    a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva(Ant.).

O da danas glas mu poslušate: †
    »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
    kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
    iskušavahu, premda vidješe djela moja. (Ant.).

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
    pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
    i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
    Nikad neće ući u moj počinak!«(Ant.).

Slava Ocu i Sinu *
     i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
     tako i sada i vazda *
     i u vijeke vjekova. (Ant.)

PSALMI ZA POZIVNIK