08. NKG – VEČERNJA – b

VIII. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
08. NKG – Svagdan

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

O Stvorče neba bezmjerni,
Što svijet od smetnje štiteći
Od voda vode rastavljaš,
Kao među svod im postavljaš.

Ti stalna daješ sjedišta
Nebeskim, zemnim vodama,
Da vlaga žegu ublaži
I žega zemlje ne cijepa.

U duše naše, Bože blag,
Ti trajnu milost ulijevaj,
Da novom varkom u zlo nas
Ne surva stari pakosnik.

Prosvijetli vjerom razum naš,
I sjaj nam njezin očuvaj,
Da ona varke rasprši,
Nje nigda laž ne potamni.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Hvalite Gospodina,
jer vječna je ljubav njegova.

PSALAM 136 (135)  1 – 9 (I) Vazmeni hvalospjev
Naviještati Gospodnja djela znači slaviti njega (Kasiodor).

Hvalite Gospodina, jer je dobar:
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nad bogovima: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Gospodara nad Gospodarima *
vječna je ljubav njegova!
Jedini on učini čuda velika: *
vječna je ljubav njegova!
Mudro sazda on nebesa: *
vječna je ljubav njegova!
On utvrdi zemlju nad vodama: *
vječna je ljubav njegova!
On načini svjetlila velika: *
vječna je ljubav njegova!
Sunce da vlada danom: *
vječna je ljubav njegova!
Mjesec i zvijezde da vladaju noću:
vječna je ljubav njegova!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

1^ Antifona
Hvalite Gospodina,
jer vječna je ljubav njegova.

2^ Antifona
Velika i čudesna su djela tvoja,
Gospodine, svemogući Bože.

PSALAM 136 (135)  10 – 26 (II) Vazmeni hvalospjev
Sve postade kroz Riječ, i bez nje ne postade ništa svemu što postade. (usp. Iv 1,3).

On pobi prvorođence Egiptu: *
vječna je ljubav njegova!
Izvede Izraela iz njega: *
vječna je ljubav njegova!
Mišicom jakom, rukom ispruženom: *
vječna je ljubav njegova!
On Crveno more razdvoji: *
vječna je ljubav njegova!

Provede Izraela posred vodâ: *
vječna je ljubav njegova!
I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: *
vječna je ljubav njegova!

On narod svoj vođaše pustinjom: *
vječna je ljubav njegova!
On udari kraljeve velike: *
vječna je ljubav njegova!
I pogubi kraljeve moćne: *
vječna je ljubav njegova!
Sihona, kralja amorejskog: *
vječna je ljubav njegova!
Oga, kralja bašanskog: *
vječna je ljubav njegova!
I njihovu zemlju dade u baštinu: *
vječna je ljubav njegova!
U baštinu Izraelu, sluzi svome: *
vječna je ljubav njegova!
On se spomenu nas u poniženju našem: *
vječna je ljubav njegova!
Od dušmana nas naših oslobodi: *
vječna je ljubav njegova!
On daje hrane svakom tijelu: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nebeskog: *
vječna je ljubav njegova!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

2^ Antifona
Velika i čudesna su djela tvoja,
Gospodine, svemogući Bože.

3^ Antifona
U punini vremena Bog naumi
da Krist bude glava svemu.

HVALOSPJEV (Ef 1, 3 – 10)  Bog Spasitelj

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

3^ Antifona
U punini vremena Bog naumi
da Krist bude glava svemu.

KRATKO ČITANJE 1 Sol 3, 12 – 13
Vama pak Gospodin dao te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama. Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o Dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime.

KRATKI OTPJEV
R. Nek se, Gospodine, moja molitva uzdigne k tebi.
 Nek se, Gospodine, moja molitva uzdigne k tebi.
O. Kao kâd pred lice tvoje. * .Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
 Nek se, Gospodine, moja molitva uzdigne k tebi.

Antifona uz Veliča
Nek te vazda veliča
duša moja,Bože moj.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Nek te vazda veliča
duša moja,Bože moj.

PROŠNJE
Pomolimo se Kristu, koji ne napušta onih koji se u nj uzdaju, i ponizno zavapijmo:

Usliši nas, Bože naš.

Kriste Gospodine, prosvjetlitelju naš, rasvijetli Crkvu svoju svojim svjetlom,
– da narodima naviješta veliko otajstvo utjelovljene ljubavi.
Čuvaj svećenike i službenike svoje Crkve,
– da drugima propovijedajući, sami budu vjerni u službi tebi.
Ti koji si krvlju svojom mir svijetu donio,
– odagnaj grijeh razdora i bič rata.
Milošću svojom priteci u pomoć oženjenima,
– da budu što savršeniji znak otajstva tvoje Crkve.
Dobrotom svojom otpusti grijehe pokojnima,
– da se po tvojem milosrđu nađu zajedno sa svecima nebeskim.

Oče naš…

MOLITVA
Ostani s nama, Gospodine Isuse, jer zamalo će večer. Ti, koji si naš životni suputnik, srca nam ražezi, nadu potakni da te zajedno s braćom upoznamo u Pismima i u lomljenju kruha. Koji živiš i kraljuješ u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.