VELIKI ČETVRTAK – VEČERNJA

VELIKI ČETVRTAK
ČETVRTAK VEČERE GOSPODNJE

VEČERNJA

(Večernju govore samo oni koji ne sudjeluju na večernjoj misi Večere Gospodnje)

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.

HIMAN

Uspomeno smrti Spasa premilog,
Živi kruše što si život puka svog:
Daj da sveđ od tebe i moj živi duh,
Dokraj žića budi najslađi mu kruh.

Pelikane nježni, Spasitelju moj,
Blatna me u krvi peri presvetoj:
kap njena može svijet da spasi cijel,
Da bez ljage bude, posve čist i bijel.

Isuse, kog sad mi krije veo taj,
Žarku želju, molim ti mi uslišaj:
Daj da otkrito ti lice ugledam
I u slavi tvojoj blažen uživam. Amen.

(Psalmi i hvalospjev kao u četvrtak Il. tjedna)

1^ Antifona
Učini nas Bogu i Ocu svome kraljevstvom, svećenicima.
On Prvorođenac od mrtvih, Vladar nad kraljevima zemaljskim.

PSALAM 72 (71) 1 – 11 (I) Mesijino kraljevstvo
Otvoriše svoje blago i prinesoše mu darove: zlato, tamjan i smirnu (Mt 2, 11).

Bože, sud svoj daj kralju *
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno, *
siromasima po pravici!

Nek bregovi narodu urode mirom, *
a brežuljci pravdom.
Dosudit će pravo ubogim pučanima, †
djeci siromaha donijet će spasenje, *
a tlačitelja on će smrviti.
I živjet će dugo kao sunce *
i kao mjesec u sva pokoljenja.

Sići će kao dažd na travu, *
kao kiša što natapa zemlju!
U danima njegovim cvjetat će pravda *
i mir velik – sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora, *
i od Rijeke do granica svijeta.

Dušmani će njegovi preda nj kleknuti, *
i protivnici lizati prašinu.
Kraljevi Taršiša i otokâ nosit će dare, *
vladari Šabe i Sebe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari, *
svi će mu narodi služiti.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Učini nas Bogu i Ocu svome kraljevstvom, svećenicima.
On Prvorođenac od mrtvih, Vladar nad kraljevima zemaljskim.

2^ Antifona
Gospodin će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema.

PSALAM 72 (71) 12 – 19 (II) Mesijino kraljevstvo
Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje (Mk 16, 15).

On će spasiti siromaha koji uzdiše, *
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu *
i spasit će život nevoljniku:
oslobodit će ih nepravde i nasilja, *
jer je dragocjena u njegovim očima krv njihova.

Stoga nek živi! Neka ga daruju zlatom iz Arabije, †
nek mole za njega svagda *
i vazda ga blagoslivljaju!
Nek bude izobila žita u zemlji, *
po vrhuncima klasje neka šušti ko Libanon!
I cvjetali stanovnici gradova *
kao trava na livadi.

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka! *
Dok je sunca, živjelo mu ime!
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje, *
svi narodi nazivali ga blaženim!
Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
koji jedini tvori čudesa!

I blagoslovljeno njegovo slavno ime dovijeka! †
Sva se zemlja napunila slave njegove! *
Tako neka bude. Amen!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Gospodin će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema.

3^ Antifona
Sveti pobijediše krvlju Jaganjčevom
i riječju svojega svjedočanstva.

HVALOSPJEV (Otk 11, 17 – 18; 12. 10b – 12a) Božji sud

Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože, Svevladaru, †
koji jesi i koji bijaše *
zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
i zakraljio se!

Gnjeviše se narodi,
ali dođe srdžba tvoja, *
i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama
tvojim prorocima i svetima *
i svima koji se boje imena tvoga,
malima i velikima.

Sada nasta spasenje i snaga †
i kraljevstvo Boga našega *
i vlast Pomazanika njegova!
Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
koji ih dan i noć optuživaše
pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom †
i riječju svoga svjedočanstva: *
nisu ljubili života svoga
– sve do smrti.
Zato, veselite se, nebesa *
i svi nebesnici!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Sveti pobijediše krvlju Jaganjčevom
i riječju svojega svjedočanstva.

KRATKO ČITANJE  Heb 13, 12 – 15
Isus, da bi vlastitom krvlju posvetio narod, trpio je izvan vrata. Stoga iziđimo k njemu izvan tabora noseći njegovu muku, jer nemamo ovdje trajna grada, nego onaj budući tražimo. Po njemu, dakle, neprestano prinosimo Bogu žrtvu hvalbenu, to jest plod usana što ispovijedaju ime njegovo.

Namjesto otpjeva kaže se:
Antifona 
Krist je postao za nas poslušan sve do smrti.

Antifona uz Veliča
Za večere uze Isus kruh, blagoslovi, prelomi,
i dade učenicima svojim.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Za večere uze Isus kruh, blagoslovi, prelomi,
i dade učenicima svojim.

PROŠNJE
Spasitelj naš na Posljednjoj večeri, u noći kad je bio predan, naredi Crkvi da trajno slavi spomen-čin njegove smrti i uskrsnuća. Njemu se stoga poklonimo i upravimo mu prošnju:

Posveti narod koji si krvlju svojom otkupio.

Otkupitelju naš, daj nam pokorom potpunije prionuti uz tvoju muku
da postignemo slavu uskrsnuća.

Podaj nam da postignemo zaštitu tvoje Majke, utočišta žalosnih
te zaslužimo ojačati onom utjehom kojom nas ti sam jačiš.
Daj vjernima da u gorkim trenucima budu dionici tvoje muke
te tvoje spasenje na sebi očituju.
Sama si sebe ponizio postavši poslušan sve do smrti, smrti na križu
daj svojim slugama da budu poslušni, strpljivi i postojani.

Dostoj se svom slavnom tijelu suobličiti naše pokojne,
a nama daj da jednom budemo s njima dionici tvoje slave.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, sebi na slavu i na spasenje ljudskog roda, htio si da Krist bude veliki i vječni svećenik. Podaj da narod koji je On svojom krvlju tebi stekao, udioništvom na njegovu spomen-činu, zadobije snagu njegova križa i uskrsnuća. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.