VELIKA SUBOTA – 9. ČAS

VELIKI TJEDAN – SUBOTA

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.

DEVETI ČAS

HIMAN

O Spase roda ljudskoga,
Na križu za nas raspeti,
Iz tvoga boka presvetog
Neka život svima prostruji.

Ti snagom križa krvavog
Sav dug nam, Kriste, otpusti,
I ropstvo staro dokonča,
Slobodom ljude obdari.

Sva slava tebi, Isuse,
Sa Ocem, Duhom Presvetim:
Udijeli nam u vječnost svu
Uživat križa plodove. Amen.

PSALMODIJA

Antifona:
U Šalemu je šator njegov,
na Sionu boravište njegovo.

PSALAM 27 (26)

Gospodin mi je svjetlost i spasenje: *
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga: *
pred kime da strepim?

Kad navale na me zlotvori *
da mi tijelo žderu,
protivnici moji i dušmani, *
oni posrću i padaju.

Neka se vojska protiv mene utabori, *
srce se moje ne boji;
neka i rat plane protiv mene, *
i tada pun sam pouzdanja.

Za jedno molim Gospodina, *
samo to ja tražim:
da živim u Domu Gospodnjem *
sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju *
i dom njegov gledam.

U sjenici svojoj on me zaklanja *
u dan kobni;
skriva me u skrovištu šatora svoga, *
na hridinu on me uzdiže.
I sada izdižem glavu *
iznad dušmana oko sebe.

U njegovu ću šatoru prinositi žrtve radosne, *
Gospodinu ću pjevati i klicati.
Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja, *
milostiv mi budi, usliši me!

Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo! « *
Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim.
Ne skrivaj lica svoga od mene. *
Ne odbij u gnjevu slugu svoga!

Ti, Pomoći moja, nemoj me odbaciti! *
I ne ostavi me, Bože, Spasitelju moj!
Ako me otac i mati ostave, *
Gospodin će me primiti.

Nauči me, Gospodine, putu svojemu, †
ravnom me stazom povedi *
poradi protivnika mojih.
Bijesu dušmana mojih ne predaj me, †
jer ustadoše na mene svjedoci lažni *
koji dašću nasiljem.

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja *
u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se, †
čvrsto neka bude srce tvoje: *
u Gospodina se uzdaj!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

PSALAM 30 (29)

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio *
i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
Gospodine, Bože moj, zazvah te, *
i ti si me ozdravio;
Gospodine, izveo si mi dušu iz Podzemlja, *
na rubu groba ti si me oživio.

Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi, *
zahvaljujte svetom imenu njegovu!
Jer samo za tren traje srdžba njegova, *
a cio život dobrota njegova.

Večer donese suze, *
a jutro klicanje.
A ja u svojoj sreći rekoh: *
»Neću se pokolebati nikada!«

Dobrotom si me, Gospodine,
na goru nade postavio, *
ali čim lice sakriješ, sav se uplašim.
Tada, Gospodine, zavapih k tebi, *
i zazvah milosrđe Boga svojega:
»Kakva je korist od krvi moje, *
kakva korist da u grob siđem?

Zar će te prašina slaviti, *
zar će naviještati vjernost tvoju? «
Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni; *
Gospodine, budi mi na pomoć!

Okrenuo si plač moj u igranje, †
skinuo kostrijet s mene *
i opasao me radošću.
Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti: *
Gospodine, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

PSALAM 76 (75)

Na glasu je Bog u Judeji, *
u Izraelu veliko je ime njegovo!
U Šalemu je Šator njegov, *
na Sionu boravište.

Tu polomi strijele lukovima, *
štitove, mačeve, sve oružje.
Blistav li si, *
veličanstveniji od bregova drevnih.

Opljačkani su oni koji bijahu jaki srcem, †
i san svoj snivaju, *
klonuše ruke svim hrabrima.
Od prijetnje tvoje, Bože Jakovljev, *
skameniše se kola i konji.

Strašan si ti, i tko da opstane *
kraj žestine gnjeva tvojega.
S neba reče presudu *
od straha zemlja zadrhta i zanijemje
kad se diže Bog da sudi, *
da spasi sve uboge na zemlji.

Jer će te i bijes Edoma slaviti, *
i preživjeli iz Hamata štovat će te.
Zavjetujte i izvršite zavjete Gospodinu,
Bogu svojemu, *
svi oko njega neka donose darove Strašnome
koji obuzdava oholost knezova, *
koji je strašan kraljevima zemlje.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona:
U Šalemu je šator njegov,
na Sionu boravište njegovo.

DOPUNSKA PSALMODIJA ZA TREĆI, ŠESTI I DEVETI ČAS

KRATKO ČITANJE 1 Iv 2, 8b. 10
Tama prolazi, svjetlost istinita već svijetli. Tko ljubi brata svojega, u svjetlosti ostaje, i sablazni nema u njemu.

R. Kad su Gospodina ukopali, zapečatiše grob.
O. I postaviše vojnike da ga čuvaju.

MOLITVA
Svemogući vječni Bože, tvoj je Jedinac sišao u Podzemlje i odatle je slavan uzišao. Daj da tvoji vjernici koji su s njime u krštenju suukopani, s njime i uskrsnu te postignu vječni život. Koji s tobom.

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.