03. VAZ – 9. ČAS – d

III. VAZMENI TJEDAN – SRIJEDA
03. VAZ – Svagdan

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu.
Kako bijaše. Aleluja

DEVETI ČAS

HIMAN

U sveti čas popodnevni
Na križu Janje izdahnu:
On tmine grijeha rasprši
I sav svijet svjetlom obasja.

Gle dan se bliži smiraju,
A Krista u grob polažu,
On mrtve tada poziva
Iz groba neka ustanu.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Antifona
Aleluja, aleluja, aleluja.

PSALAM 119 (118) 105 – 112 XIV (Nun)

Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka *
i svjetlo mojoj stazi.
Kunem se, i riječ ću održati: *
pravedne ću tvoje slijedit odluke.

U nevolji sam velikoj, Gospodine, *
po riječi me svojoj poživi.
Prinose usta mojih primi, Gospodine, *
uči me sudovima svojim.

Život mi je u pogibelji neprestanoj, *
ali tvog Zakona ja ne zaboravljam.
Grešnici mi postaviše zamku, *
ali ne skrećem od tvojih naredaba.

Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, *
ona su radost mome srcu.
Prignuh srce da vrši naredbe tvoje *
uvijek i do kraja.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

PSALAM 70 (69) Vapaj za pomoć
Gospodine, spasi, izgibosmo (Mt 8, 25)

O Bože, spasi me, *
Gospodine, u pomoć mi pohitaj!
Neka se postide i smetu *
svi koji mi o glavi rade!

Neka odstupe i nek` se posrame *
koji se nesreći mojoj raduju!
Neka uzmaknu u sramoti svojoj *
koji zlurado na me grohoću!

Neka kliču i neka se vesele u tebi *
svi koji tebe traže!
Neka govore svagda: “Velik je Bog!” *
svi koji spasenje tvoje ljube!

A bijedan sam ja i nevoljan, *
o Bože, u pomoć mi pohitaj!
Ti si pomoć moja i spasitelj; *
Gospodine, ne kasni!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

PSALAM 75 (74) Bog – pravedni sudac
Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne (Lk 1, 52)

Slavimo te, Bože, slavimo †
i zazivamo ime tvoje, *
pripovijedamo čudesa tvoja.
“Kad odredim vrijeme, *
sudit ću po pravu.
Pa neka se strese zemlja †
sa stanovnicima svojim, *
ja sam učvrstio stupove njezine.”

Drznike opominjem: “Ne budite drski!” *
bezbožnike: “Ne budite tako rogati!”
Ne dižite roga svog protiv Neba, *
nemojte govoriti drsko na Boga!
Jer niti sa istoka niti sa zapada, *
niti iz pustinje niti sa bregova …
Bog je koji sudi: *
ovoga snizuje, onog uzvisuje!

Jer je u Gospodnjoj ruci čaša *
vina pjenušava, jako začinjena
iz njega on napaja, †
do taloga će ga iskapiti *
i ispiti svi zlotvori svijeta.
Sve ću rogove polomiti bezbožniku, *
a pravednik će podići glavu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona  Aleluja, aleluja, aleluja.

DOPUNSKA PSALMODIJA ZA TREĆI, ŠESTI I DEVETI ČAS

KRATKO ČITANJE  Ef 4,23 – 24
Obnavljajte se duhom svoje pameti i obucite novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.

R. Gospodine, ostani s nama, aleluja.
O. Jer zamalo će večer, aleluja.

MOLITVA
Budi s nama Gospodine. Dao si nam milost vjere: daj nam dijela u uskrsnuću tvoga Sina Isusa Krista. Koji s tobom.

O. Amen.
Blagoslivljamo Gospodina.
O. Bogu hvala.