03. VAZ – VEČERNJA – d

III. VAZMENI TJEDAN – SRIJEDA
03. VAZ – Svagdan

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On pit nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Kao svećenik prikazuje.

Od krvi se na vratima
Strahovit plaši anđeo
Put u moru se otvara,
Dušmana vali gutaju.

Naš vazam odsad Isus je,
Vazmeno naše Janje On,
I čistim ljudskim dušama
Neokaljani, čisti kruh.

O rajska žrtvo istinska,
Što pakao si pokorila,
Što pretrgla si smrtni vez
I dar života donijela!

Nadvladav pakao slavno Krist
Barjake svoje razvija,
Raj otvara i povlači
Kao sužnja kralja tminskoga.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMOIJA

1^ Antifona 
Oni koji siju u suzama,
žanju u pjesmi.

PSALAM 126 (125) Radost i pouzdanje u Bogu
Kao što ste zajedničari patnja, tako ste i utjehe (2 Kor 1, 7).

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske, *
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha, *
a jezik klicanja.
Među poganima tad se govorilo: *
»Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin: *
opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše *
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama *
žanju u pjesmi.

Išli su, išli plačući *
noseći sjeme sjetveno:
vraćat će se s pjesmom *
noseći snoplje svoje.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona 
Oni koji siju u suzama,
žanju u pjesmi.

2^ Antifona 
Gospodin nam kuću gradi
i grad čuva.

PSALAM 127 (126)  Uzaludan je rad bez Boga
Ni onaj koji sadi ni onaj koji navodnjava nije nešto, ali Bog je taj koji to čini da raste. Vi ste Božja njiva, Božja građevina (1 Kor 3,7.9).

Ako Gospodin kuće ne gradi, *
uzalud se muče graditelji.
Ako Gospodin grada ne čuva, *
uzalud stražar bdi.

Uzalud vam je ustat prije zore *
i dugo u noa sjediti,
vi što jedete kruh muke: *
miljenicima svojim u snu on daje.

Evo: sinovi su Gospodnji dar, *
plod utrobe njegova je nagrada.
Strelica u ruci ratnika – *
to su sinovi mladosti.

Blago čovjeku koji njima napuni tobolac, †
neće se postidjeti *
kad se preo bude s dušmanom na vratima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

2^ Antifona 
Gospodin nam kuću gradi
i grad čuva.

3^ Antifona 
Krist je Prvorođenac, prije svakog stvorenja,
da u svemu bude prvak.

HVALOSPJEV (Kol 1, 3.12 – 20 )  Krist Prvorođenac prije svakog stvorenja i Prvorođenac od mrtvih.

S radošću zahvaljujmo Ocu †
koji nas osposobi *
za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame *
i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno †
na nebesima i na zemlji, *
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:

sve je po njemu i za njega stvoreno:
on je prije svega, *
i sve stoji u njemu.

On je Glava Tijela, Crkve; †
on je Početak, *
Prvorođenac od mrtvih,
da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo se Bogu *
u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu †
–  uspostavivši mir krvlju križa njegova – *
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

3^ Antifona 
Krist je Prvorođenac, prije svakog stvorenja,
da u svemu bude prvak.

KRATKO ČITANJE    Heb 7, 24-27
Isus, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ, da se za njih zauzima. Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa – koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom, prinijevši samoga sebe.

KRATKI OTPJEV
R. Ne tražite živog među mrtvima, *aleluja, aleluja.
 Ne tražite živog među mrtvima, aleluja, aleluja.
O. Uskrsnuo je i vlada  zauvijek.  Aleluja, aleluja.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
 Ne tražite živog među mrtvima, aleluja, aleluja.

Antifona uz Veliča
Sve koje mi daje Otac
doći će k meni,
i onoga tko dođe k meni neću izbaciti, aleluja.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV   Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Sve koje mi daje Otac
doći će k meni,
i onoga tko dođe k meni neću izbaciti, aleluja.

PROŠNJE
Pomolimo se Kristu koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi zdesna Ocu te mu usrdnom prošnjom zavapijmo:

  Kriste, koji vazda živiš, čuj nas.

Spomeni se, Gospodine, svih koji su u tvojoj službi
− da tvome narodu daju primjer sveta života.
Daj državnicima duh pravednosti i mira
− da ovdje na svijetu, u sveljudskoj obitelji, uzmognemo živjeti u slozi.
Naše dane upravljaj k spasenju
− i povećaj plodnost zemlje da svi mogu imati kruha svagdašnjega.
Kriste Spasitelju, ti si sav svijet rasvijetlio i svako si stvorenje, raspadljivosti podložno, pozvao na život;
− našoj pokojnoj braći i sestrama udijeli vječno svjetlo.

Oče naš…

MOLITVA
Budi s nama Gospodine. Dao si nam milost vjere: daj nam dijela u uskrsnuću tvoga Sina Isusa Krista. Koji s tobom.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla
i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala