04. VAZ – POVEČERJE – c

IV. VAZMENI TJEDAN – UTORAK
04. VAZ – Svagdan ili: Bl. Ivan Merz

POVEČERJE

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

ISPIT SAVJESTI
Kod zajedničkog ali i pojedinačnog moljenja može se obaviti pokajnički čin jednim od slijedećih obrazaca:

Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom: moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh.
Zato molim blaženu Mariju vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo,
da se molite za me Gospodinu, Bogu našemu.

ili

Smiluj nam se Gospodine
O. Jer smo sagriješili tebi.
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje
O. I spasenje svoje daj nam.

Ako je nazočan svećenik, govori zaključak:

Smilovao nam se svemogući Bog,
otpustio nam grijehe naše
i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Nastavi čitati

04. VAZ – VEČERNJA – b – BL. IVAN MERZ

IV. VAZMENI TJEDAN – UTORAK
04. VAZ – Bl. Ivan Merz

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Otkupitelju Isuse,
Pastira vijenče vječiti,
U ovaj dan dobrostivo
Oprosti svim, što mole te.

Ta danas slavno zasja se
Tvog imena priznavalac,
Što svetkovinu godišnju
Puk pobožni mu proslavlja.

Svjetovna on je prolazna
Veselja s pravom prezreo
I nagradu je vječitu
Među anđelima dobio.

Pomozi blag, da njegovim
Mi pošli bismo stopama,
Na njegov sveti zagovor
Oprosti grijehe slugama.

Neka bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Kao Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.

Nastavi čitati

04. VAZ – VEČERNJA – c

IV. VAZMENI TJEDAN – UTORAK
04. VAZ – Svagdan ili: Bl. Ivan Merz

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Vjekovit Kralju svevišnji
I Stvoritelju stvari svih,
Ti Ocu svom bez prestanka
Sin jednaki si odvijeka.

Kad postao je ovaj svijet,
Ti, svojom slikom Adama
Oživljujući, s prahom si
Duh plemeniti združio.

A kada lukav zavidnik
Nagrdio je ljudski rod,
Ti, uzev tijelo, vješto si
Lik iskvaren obnovio.

Od Djeve negda porođen
Iz groba sada rađaš se,
I mi, što s tobom umrijesmo,
Iz groba ustat imamo.

Ko Pastir vječnim krštenjem
Ti stado svoje umivaš:
To sveta kupelj duša je,
To pokop ljudskih grijeha je.

Mi davno križ zaslužismo:
Prikovat na nj se dade ti
I krv do kapi posljednje
Rad našeg spasa istoči.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen. Nastavi čitati

04. VAZ – 9. ČAS – c

IV. VAZMENI TJEDAN – UTORAK
04. VAZ – Svagdan ili: Bl. Ivan Merz

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

DEVETI ČAS

HIMAN

U sveti čas popodnevni
Na križu Janje izdahnu:
On tmine grijeha rasprši
I sav svijet svjetlom obasja.

Gle dan se bliži smiraju,
A Krista u grob polažu,
On mrtve tada poziva
Iz groba neka ustanu.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen. Nastavi čitati

04. VAZ – 6. ČAS – c

IV. VAZMENI TJEDAN – UTORAK
04. VAZ – Svagdan ili: Bl. Ivan Merz

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

ŠESTI ČAS

HIMAN

Čas šesti, evo, počinje,
U koji žrtven Jaganjac
Na tvrdi križ bi prikovan:
Na molitvu se skupimo.

U srcu Krista nosimo,
Svud njega se spomenimo,
Na djela, misli pazimo,
Žar Duha Svetog molimo!

Blagoslovno je vrijeme to,
U njemu zlo je skršeno.
U šestom času počinju
Vremena nova, milosna.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen. Nastavi čitati

04. VAZ – 3. ČAS – c

IV. VAZMENI TJEDAN – UTORAK
04. VAZ – Svagdan ili: Bl. Ivan Merz

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

TREĆI ČAS

HIMAN

Sve sluge Božje, dođite
I srcem skladnim pjevajte:
“U tvome, Kriste, imenu
Svi mi smo složno skupljeni.”

U ovo vrijeme jutarnje
Gospodin bješe osuđen;
I njega, Suca jedinog,
Tad grešan čovjek osudi.

U svetom strahu živimo,
Svi život svet provodimo,
Da Sudac svijeta čitavog
Milostivo nam presudi.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen. Nastavi čitati

04. VAZ – JUTARNJA – c – BL. IVAN MERZ

IV. VAZMENI TJEDAN – UTORAK
04. VAZ –  Bl. Ivan Merz

JUTARNJA

Bl. Ivan Merz., hrvatski katolički djelatnik, duhovni pisac (Banja Luka, BiH, 16. XII. 1896 – Zagreb, 10. V. 1928). Studirao pravo i književnost u Beču), sudjelovao kao časnik u ratu na talijanskoj fronti nastavio studij u Parizu; doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu .Profesor francuskoga u Nadbiskupskoj gimnaziji u Zagrebu. Organizator Katoličke akcije; suosnivač i dopredsjednik Hrvatskog orlovskoga saveza. U Hrvatskom katoličkom pokretu zauzimao se za duhovnu obnovu i privrženost katoličkoga laikata Rimu, a protivio se njihovu političkom angažmanu. Objavljivao članke o književnosti, kršćanske duhovnosti i osobito o katoličkim udrugama. Tijelo mu je preneseno s groblja Mirogoj u baziliku Srca Isusova u Zagrebu (1977). Papa Ivan Pavao II. proglasio ga je blaženim 2003. u Banja Luci.

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

Izostavlja kad neposredno prethodi Pozivnik.

POZIVNIK

Nastavi čitati