06. VAZ – POVEČERJE – c

VI. VAZMENI TJEDAN – UTORAK
06. VAZ – Svagdan

POVEČERJE

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

ISPIT SAVJESTI
Kod zajedničkog ali i pojedinačnog moljenja može se obaviti pokajnički čin jednim od slijedećih obrazaca:

Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom: moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh.
Zato molim blaženu Mariju vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo,
da se molite za me Gospodinu, Bogu našemu.

ili

Smiluj nam se Gospodine
O. Jer smo sagriješili tebi.
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje
O. I spasenje svoje daj nam.

Ako je nazočan svećenik, govori zaključak:

Smilovao nam se svemogući Bog,
otpustio nam grijehe naše
i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

HIMAN

Otkupitelj u svijeta blag,
Božanski Spase, Isuse,
Ti vječna Riječi Očeva,
I vjernih sviju Čuvaru!

Ti Vladar sveg si stvorenog,
Vremena Rasporeditelj:
Sad tijelu našem umornom
Udijeli smiren počinak.

Ti Pobjedniče svakog zla,
Od Zloga nas oslobađaj,
Od njegovih nas zasjeda
Obrani, blag, i očuvaj .

Odmori snom nam udove,
Za dobra djela spremi nas,
Da budno tebe čekamo
O drugom tvome Dolasku.

Gospodinu Trojedinom
Nek bude slava vječita,
Da svet i blažen počinak
U vječnosti nam udijeli. Amen.

Antifona
Aleluja, aleluja, aleluja.

PSALAM 143 (142) 1 – 11 Molitva u nevolji
Čovjek se ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista (Gal 2, 16)

Gospodine, usliši moju molitvu,
u vjernosti svojoj prikloni uho
mojim vapajima, *
u pravednosti me svojoj usliši!

Ne idi na sud sa slugom svojim, *
jer nitko živ nije pravedan pred tobom!
Jer, dušmanin mi dušu progoni, *
o zemlju pritisnu život moj;
u tmine me baci da stanujem *
kao oni koji su davno umrli.

Duh moj već zamire u meni, *
srce mi trne u grudima.
Spominjem se dana minulih,
mislim o svim djelima tvojim, *
o djelima ruku tvojih razmišljam.

Ruke svoje za tobom pružam, *
duša moja kao suha zemlja za tobom žeđa.
Usliši me brzo, Gospodine,
dah moj već je na izmaku!

Lica svojeg preda mnom ne skrivaj, *
da ne postanem kao oni koji u grob silaze!
Objavi mi jutrom dobrotu svoju *
jer se uzdam u tebe.

Put mi kaži kojim ću krenuti, *
jer k tebi dušu uzdižem.
Izbavi me, Gospodine, od mojih dušmana,
tebi ja se utječem.
Nauči me da vršim volju tvoju, *
jer ti si Bog moj.

Duh tvoj dobri *
neka me po ravnu putu vodi!
Zbog imena svog, Jahve, poživi me, *
zbog svoje pravednosti
dušu mi izvedi iz tjeskobe!
Po svojoj dobroti satri moje dušmane, *
uništi sve moje tlačitelje,
jer ja sam sluga tvoj!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona
Aleluja, aleluja, aleluja.

KRATKO ČITANJE 1 Pt 5, 8 – 9
Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi, tražeći koga da proždre. Oprite mu se čvrsti u vjeri!

OTPJEV
R. U ruke tvoje, Gospodine, * predajem duh svoj, aleluja, aleluja.
U ruke tvoje, Gospodine, predajem duh svoj, aleluja, aleluja.
O. Otkupio si nas, Gospodine, Bože vjerni. Slava Ocu.
U ruke tvoje, Gospodine, predajem duh svoj, aleluja, aleluja.

Antifona
Brani nas, Gospodine, dok bdijemo,
čuvaj nas dok spavamo,
da bdijemo s Kristom i počivamo u miru, aleluja.

ŠIMUNOV HVALOSPJEV Lk 2, 29 – 32
Krist svjetlost naroda i slava Izraelova

Sad otpuštaš slugu svoga, Gospodaru, *
po riječi svojoj u miru.
Ta vidješe oči moje, *
spasenje tvoje,
koje si pripravio *
pred licem sviju naroda.
Svjetlost na prosvjetljenje naroda, *
i slavu puka svoga izraelskoga.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona
Brani nas, Gospodine, dok bdijemo,
čuvaj nas dok spavamo,
da bdijemo s Kristom i počivamo u miru, aleluja.

MOLITVA
Rasvijetli, Gospodine, dobrostivo ovu noć. Daj da mi, djeca tvoja, usnemo u miru te u tvoje ime radosno ustanemo na svjetlost novog dana. Po Kristu.

Nato se reče:
O. Mirnu noć i sretan svršetak udijelio nam svemogući Gospodin.
O. Amen.

Kraljice neba, raduj se. Aleluja.
Jer koga si bila dostojna nositi. Aleluja.
Uskrsnu, kako je rekao. Aleluja.
Moli za nas Boga. Aleluja.