2507 – VEČERNJA – SV. JAKOV APOSTOL

SV. JAKOV APOSTOL, Blagdan

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Poklikuj, svijete, radosno,
Odjekuj, nebo, hvalama:
Zbor apostola Gospodnjih
Sa zemljom svom proslavljujmo.

O suci roda ljudskoga
I svijetu svjetla istinska,
Iz sveg srca molimo:
Uslišite nam molitve.

Vi zatvarate riječju raj
I otvarate njega njom:
Od krivnje naše, molimo,
Odriješite nas grešnike.

I bol i zdravlje spremni su
Da zapovijed vam slušaju:
Izliječite nam slabi duh
I kreposti umnožite.

Pa kada Krist ko Sudac se
Na kraju vrati na zemlju,
Nek i nas tada milostiv
Veseljem vječnim nadijeli.

Sa Ocem Sinu višnjemu
I tebi, Duše Presveti,
Nek bude, ko što bila je,
I sad i vazda slava sva. Amen.

1^ Antifona
Isus uze sa sobom
Petra, Jakova i Ivana.
Spopade ga užas i tjeskoba.

PSALAM 116 (115). Pjesma zahvalnica u hramu

Ja vjerujem i kada kažem: *
»Nesretan sam veoma.«
U smetenosti svojoj rekoh: *
»Svaki je čovjek lažac!«

Što da uzvratim Gospodinu *
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja *
i zazvati ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim.
Dragocjena je u očima Gospodnjim *
smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga, †
tvoj sluga, sin službenice tvoje − *
ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim,
u predvorjima Doma Gospodnjega, *
posred tebe, Jeruzaleme!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Isus uze sa sobom
Petra, Jakova i Ivana.
Spopade ga užas i tjeskoba.

2^ Antifona
Tada im reče:
Bdijte i molite da ne padnete u napast.

PSALAM 126 (125). Radost i pouzdanje u Bogu

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske, *
bilo nam je kao da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha, *
a jezik klicanja.
Među poganima tad se govorilo: *
»Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin: *
opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše *
kao potoke negepske!
Oni koji siju u suzama *
žanju u pjesmi.

Išli su, išli plačući *
noseći sjeme sjetveno:
vraćat će se s pjesmom *
noseći snoplje svoje.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Tada im reče:
Bdijte i molite da ne padnete u napast.

3^ Antifona
Herod stade zlostavljati neke od Crkve.
Mačem pogubi Jakova, brata Ivanova.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10).

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve − na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Herod stade zlostavljati neke od Crkve.
Mačem pogubi Jakova, brata Ivanova.

Kratko čitanje (Ef 4, 11-13)
Krist “dade” jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđelise, a druge za pastire i učitelje da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove.

KRATKI OTPJEV
R. Kazujte poganima * slavu Gospodnju.
Kazujte poganima slavu Gospodnju.
O. Svim narodima čudesa njegova. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kazujte poganima slavu Gospodnju.

Antifona uz Veliča
Tko hoće da među vama bude najveći,
neka vam bude poslužitelj;
i tko god hoće da među vama bude prvi,
neka vam bude sluga.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46-5
Kliktaj duše u Gospodinu.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Tko hoće da među vama bude najveći,
neka vam bude poslužitelj;
i tko god hoće da među vama bude prvi,
neka vam bude sluga.

Prošnje
Braćo, nazidani smo na temelju apostola. Pomolimo se stoga Ocu svemogućemu za sveti narod njegov i zavapijmo prošnjom:

Gospodine, sjeti se Crkve svoje.

Oče, htio si da se tvoj Sin od mrtvih uskrišen očituje najprije apostolima:
− daj da mu budemo svjedoci sve do kraja zemlje.
Svoga si Sina poslao svijetu da siromasima naviješta blagovijest spasenja:
− daj da se evanđelje propovijeda svakome stvorenju.
Sina si svoga poslao da sije sjeme riječi:
− daj da i mi u muci sijući riječ, u radosti je žanjemo.
Sina si svog poslao da svijet krvlju svojom s tobom pomiri:
− daj da svi mi surađujemo na pomirenju svijeta s tobom.
Sina si svoga postavio u nebu zdesna sebi:
− uvedi u kraljevstvo blaženih naše drage pokojnike.

Oče naš…

Molitva
Svemogući vječni Bože, sveti Jakov prvi je od apostola svjedočenje za Krista potvrdio mučeničkom smrću. Daj da tvoju Crkvu ojača njegova odvažnost i zaštiti njegov zagovor. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla
i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala