26. NKG – JUTARNJA – g – SV. TEREZIJA OD DJETETA ISUSA

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
26. NKG – Sv. Terezija od Djeteta Isusa, djevica i crkvena naučiteljica
Spomendan

JUTARNJA

SVETA TEREZIJA OD DJETETA ISUSA, djevica i crkvena naučiteljica

Rodila se u Alençonu u Francuskoj godine 1873. Još kao djevojčica ušla je u samostan karmelićanki u Lisieuxu. Njegovala je osobito evanđeosku malenost i poniznost te pouzdanje u Boga, poučavajući u tome novakinje. Prinijela je život za spas duša i rast Crkve. Umrla je 1897. godine.

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja kad neposredno prethodi Pozivnik.

POZIVNIK

HIMAN

O Kriste, Riječi Očeva,
slavni kralju djevica,
svjetlost i spasenje svijeta,
mi vjerujemo u tebe.

Hrana i piće života,
melem, odjeća, prebivalište,
snaga, utočište, utjeha,
nadamo se tebi.

Osvijetli svojim duhom
tamnu noć zla,
usmjeri naš put
na susret s Ocem. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Jutrom naviještamo, Gospodine,
ljubav tvoju i noću vjernost tvoju.

PSALAM 92 (91) Pohvala Gospodina Stvoritelja
Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. (Iv 15, 5).

Dobro je slaviti Gospodina, *
pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju *
i noću vjernost tvoju,
uz harfu od deset žica i liru, *
s pjesmom uz citru.
Obradovao si me djelima svojim, Gospodine, *
kličem zbog djela ruku tvojih.

Kako su silna djela tvoja, Gospodine, *
kako duboki naumi tvoji!
Bezuman čovjek ne spoznaje, *
luđak to ne shvaća.
Sve ako bi bezbošci nicali kao trava, *
i cvali svi što zlo čine,
određeni su za vječnu propast; *
a ti, Gospodine, dovijeka uzvišen ostaješ.

Doista, dušmani tvoji, Gospodine, †
tvoji će dušmani propasti: *
raspršit će se svi što čine zlo.
Rog si mi digao kao u bivola, *
pomazao me uljem prečistim;
i oko mi s visoka gleda dušmane, *
i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.

Kao palma cvate pravednik *
i raste kao cedar libanonski.
Zasađeni u Domu Gospodnjemu, *
cvatu u dvorima Boga našega.
Rod donose i u starosti, *
sočni i puni svježine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin, *
Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Jutrom naviještamo, Gospodine,
ljubav tvoju i noću vjernost tvoju.

2^ Antifona
Boga našega veličajte.

HVALOSPJEV (Pnz 32, 1 – 12)  Gospodnja ljubav prema njegovu narodu
Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila (Mt 23, 37).

Slušajte, nebesa, sad ću govoriti: *
čuj, zemljo, riječi usta mojih!
Neka mi nauk daždi poput kiše, *
kao rosa riječ neka moja pada,
kao kišica po mladoj zeleni, *
kao pljusak po travi velikoj!
Jer, Gospodnje ću Ime uznositi, *
a vi, Boga našega veličajte!

On je Stijena, djelo mu je savršeno, *
jer pravi su svi njegovi putovi.
Bog je on vjeran i bez zloće, *
pravedan je on i pravičan.

Oni mu se iznevjeriše – †
nisu mu sinovi, već nakaze sinovske, *
porod izopačen i prepreden.
Tako li uzvraćaš Gospodinu, *
narode glupi i bezumni!
Nije li on Otac tvoj, Stvoritelj, *
koji te sazdao, po kom postojiš.

Spomeni se dana pradavnih, *
promotri godine od naraštaja do naraštaja.
Oca svoga pitaj, i poučit će te, *
pitaj starije, pa će ti kazati.

Kad je Višnji baštinu dijelio narodima, †
kad je razmještao sinove čovječje, *
odredi im međe po broju Božjih sinova:
tad Gospodina njegov narod zapade, *
Jakov bî njegova baština.

U zemlji stepskoj on ga je našao, *
u pustinjskoj jezivoj pustoši.
Obujmio ga, gajio ga *
i čuvao kao zjenu oka svoga.
Poput orla što bdi nad gnijezdom, *
nad svojim orlićima lebdeći,
tako on krila širi, uzima ga, *
pa ga na svojim nosi perima.
Gospodin sam njega je vodio, *
tuđeg boga s njim ne bijaše.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Boga našega veličajte.

3^ Antifona
Divno je, Gospodine,
Ime tvoje po svoj zemlji.

PSALAM 8 Božja uzvišenost i čovjekovo dostojanstvo
Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi (Ef 1, 22)

Gospodine, Bože naš, †
divno li je Ime tvoje po svoj zemlji, *
veličanstvom nebo natkriljuješ!

U ustima djece i dojenčadi †
hvalu si pripravio protiv neprijatelja, *
da postidiš mrzitelja, tlačitelja.

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, *
mjesec i zvijezde što ih učvrsti –
pa što je čovjek da ga se spominješ, *
sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđela, *
slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, *
njemu pod noge sve podloži:

ovce i svakolika goveda, *
i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske, *
i što god prolazi stazama morskim.

Gospodine, Bože naš, *
divno li je Ime tvoje po svoj zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Divno je, Gospodine,
Ime tvoje po svoj zemlji.

KRATKO ČITANJE Pj 8,7
Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav niti je rijeke potopiti. Da netko daje za ljubav sve što u kući ima, taj bi navukao prezir na sebe.

KRATKI OTPJEV
R. Srce ti moje veli: * Lice sam tvoje tražila.
Srce ti moje veli:  Lice sam tvoje tražila.
O. Lice ću tvoje, Gospodine, tražiti. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Srce ti moje veli:  Lice sam tvoje tražila.

Antifona uz Hvalospjev
Ako se ne obratite
i ne postanete kao djeca, 
nećete ući u Kraljevstvo Nebesko!

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Ako se ne obratite
i ne postanete kao djeca, 
nećete ući u Kraljevstvo Nebesko!

MOLBENICA
Kristu, Zaručniku i Kruni djevica, radosno pokliknimo i pobožno ga zamolimo:

Isuse, kruno djevica, usliši nas.

Kriste, tebe svete djevice kao jedinog Zaručnika ljubiše:
– ne daj da nas išta odijeli od tvoje ljubavi.
Ti si Mariju, majku svoju, okrunio za Kraljicu djevica:
– daj da ti i mi njezinim zagovorom trajno omilimo čistoćom srca.
Po zagovoru tvojih službenica koje su se nepodijeljena i spremna srca uvijek za tebe brinule da budu svete tijelom i duhom:
– ne daj da nas ikad odijeli od tebe lik ovoga svijeta što prolazi.
Gospodine Isuse Zaručniče, koga su mudre djevice čekale:
– daj nam da te dočekamo bdijući u nadi.
Zagovorom svete Anđele koja je bila mudra i razborita djevica:
– udijeli nam nevin život i svetu mudrost.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, ti si svoje kraljevstvo obećao poniznima i malenima. Daj nam s pouzdanjem ići putem svete Terezije te se njezinim zagovorom i nama otkrije vječna slava tvoga lica. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.