27. NKG – 6. ČAS – b

XXVII. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
27. NKG – Svagdan 

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

ŠESTI ČAS 

HIMAN

O Bože silan, istinit,
Što vladaš redom svemirskim,
Što jutro puniš blistanjem
A podne ognjem plamenim.

Ugasi plamen razdora,
Utišaj vatru požudâ,
Pokloni zdravlje tjelesno
I pravi pokoj srdaca!

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

ili

Gle, šesti čas je došao:
Na molitvu nas poziva
Da žarkim duhom prožeti
Nebeskog tvorca slavimo.

Jer sad se svima vjernima
Po snazi križa presvetog
I žrtvom svetog Jaganjca
Spas, slava višnja dariva.

Od njenog sjaja blistavog
I samo podne mračno je.
Svim srcem stoga primimo
Dar silne Božje svjetlosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Gospodine, tvoje ja ištem naredbe,
po njima ti me oživljuješ.

PSALAM 119 (118)  89 – 96 XII (Lamed) Pohvala Božjem zakonu
Novu vam zapovijed dajem: kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga (Iv 13, 34)

Dovijeka, Gospodine, riječ tvoja ostaje, *
stalna poput nebesa.
Od koljena do koljena tvoja je vjernost; *
učvrstio si zemlju i ona stoji.

Po tvojim zakonima stoje zauvijek *
jer sve tebi služi.
Da nije tvoj Zakon uživanje moje, *
propao bih u nevolji svojoj.

Naredaba tvojih neću zaboravit` dovijeka, *
jer po njima ti me oživljavaš.
Tvoj sam, Gospodine: spasi me, *
jer tvoje ja ištem naredbe.

Bezbožni vrebaju da me upropaste, *
ali ja na tvoje pazim propise.
Svakom savršenstvu vidim granicu, *
a zapovijed tvoja nema granica.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Gospodine, tvoje ja ištem naredbe,
po njima ti me oživljuješ.

2^ Antifona
Gospodine, uzdanje od moje mladosti.

PSALAM 71 (70) Molitva starca
U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi (Rim 12, 12)

I (1 – 13)

Tebi si, Gospodine, utječem, *
ne daj da se ikada postidim!
U pravdi me svojoj spasi i izbavi, *
prikloni uho k meni i spasi me!

Budi mi hrid utočišta
i čvrsta utvrda spasenja: *
jer ti si stijena i utvrda moja.

Bože moj, istrgni me iz ruke zlotvora, *
iz šake silnika i tlačitelja:
jer ti si, o Gospode, ufanje moje, *
Gospodine, uzdanje od moje mladosti!
Na te se oslanjam od utrobe; †
ti si mi zaštitnik od majčina krila: *
u te se svagda uzdam.

Mnogima postadoh čudo, *
jer ti si mi bio silna pomoć.
Usta mi bijahu puna tvoje hvale, *
slaviše te svaki dan!
Ne zabaci me u starosti: *
kad mi malakšu sile, ne zapusti me!

Jer govore o meni moji dušmani, *
i koji me vrebaju složno se svjetuju:
„Bog ga je napustio; †
progonite ga i uhvatite *
jer nema tko da ga spasi!”

O Bože, ne stoj daleko od mene, *
Bože moj, pohitaj mi u pomoć!
Neka se postide i propadnu koji mi o životu rade; *
neka se sramotom i stidom pokriju
koji mi žele nesreću!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Gospodine, uzdanje od moje mladosti.

3^ Antifona
Ni u starosti, Bože,
ne zapusti me.

II (14 – 24)

A ja ću se uvijek uzdati, *
iz dana u dan hvaleći  te sve više.
Ustima ću naviještati pravednost tvoju, †
povazdan pomoć tvoju: *
jer im ne znam broja.

Kazivati ću silu Gospodnju, *
slaviti ću samo tvoju pravednost.
Bože, ti mi bijaše učitelj od mladosti moje, *
i sve do sada naviještam čudesa tvoja.

Ni u starosti, kad posijedim, *
Bože, ne zapusti me,
da kazujem mišicu tvoju naraštaju novom *
i svima budućima silu tvoju,
i pravednost tvoju, Bože, koja seže do neba, †
kojom učini velika djela. *

Bože, tko je kao ti!
Tjeskobe mnoge i zla bacio si na me: †
ali ti ćeš me opet oživiti *
i opet me podići iz dubine zemlje.

Povećaj dostojanstvo moje *
i opet me utješi:
A ja ću uz harfu slaviti tvoju vjernost, o Bože, *
svirat ću ti u citaru, Sveče Izraelov!

Moje će usne klicati pjevajući tebi *
i moja duša koju si spasio.
I moj će jezik svagda slaviti pravdu tvoju, †
jer su postiđeni i posramljeni *
oni što traže moju nesreću.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Ni u starosti, Bože,
ne zapusti me.

KRATKO ČITANJE Rim 6, 22
Sada pak pošto ste oslobođeni grijeha i postali sluge Božje, imate plod svoj za posvećenje, a svršetak – život vječni.

R. Bože, ti ćeš nas opet oživit.
O. I narod će se tvoj radovati u tebi.

MOLITVA
Bože, ti si gospodar i čuvar usjeva i vinograda. Ti podjeljuješ službe i daješ pravednu nagradu. Daj nam tako podnijeti teret i žegu dana da nikad ne mrmljamo protiv tvoje volje. Po Kristu.

DOPUNSKA PSALMODIJA

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.