27. NKG – VEČERNJA – b

XXVII. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
27. NKG – Svagdan

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

O Stvorče neba bezmjerni,
Što svijet od smetnje štiteći
Od voda vode rastavljaš,
Kao među svod im postavljaš.

Ti stalna daješ sjedišta
Nebeskim, zemnim vodama,
Da vlaga žegu ublaži
I žega zemlje ne cijepa.

U duše naše, Bože blag,
Ti trajnu milost ulijevaj,
Da novom varkom u zlo nas
Ne surva stari pakosnik.

Prosvijetli vjerom razum naš,
I sjaj nam njezin očuvaj,
Da ona varke rasprši,
Nje nigda laž ne potamni.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Oči su naše vazda uprte u Gospodina,
dok nam se ne smiluje.

PSALAM 123 (122) Pouzdanje u Boga
Dva slijepca… vikahu:  »Gospodine, Sine Davidov, smiluj nam se.« (Mt 20, 30).

Oči svoje uzdižem k tebi *
koji u nebesima prebivaš.

Evo, kao što su uprte oči slugu *
u ruke gospodara,
i oči sluškinje *
u ruke gospodarice,
tako su oči naše uprte u Gospodina Boga našega, *
dok nam se ne smiluje.

Smiluj nam se, Gospodine, smiluj se nama, *
jer se do grla nasitismo prezira.
Presita nam je duša *
podsmijeha obijesnih, poruga oholih.

Slava Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu.
Kao što je bilo u početku, sada i uvijek, *
u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Oči su naše vazda uprte u Gospodina,
dok nam se ne smiluje.

2^ Antifona
Pomoć je naša u imenu Gospodnjem,
koji stvori nebo i zemlju.

PSALAM 124 (123) Pomoć je naša u imenu Gospodnjem
Gospodin reče Pavlu:  »Ne boj se… ja sam s tobom.« (Dj 18, 9 – 10).

Da nije Gospodin za nas bio *
– neka slobodno rekne Izrael –
da nije Gospodin za nas bio: †
kad se ljudi digoše proti nama, *
žive bi nas progutali.

Kad je uskipio bijes njihov na nas, *
voda bi nas podavila;
bujica bi nas odnijela, *
vode pobjesnjele sve nas potopile.

Blagoslovljen Gospodin koji nas ne dade *
za plijen zubima njihovim!
Duša je naša poput ptice umakla *
iz zamke lovačke:
raskinula se zamka, *
a mi umakosmo!

Pomoć je naša u imenu Gospodnjem *
koji stvori nebo i zemlju.

Slava Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu.
Kao što je bilo u početku, sada i uvijek, *
u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Pomoć je naša u imenu Gospodnjem,
koji stvori nebo i zemlju.

3^ Antifona
U Sinu svome izabra nas
Bog za posinstvo.

HVALOSPJEV (Ef 1, 3 – 10) Bog Spasitelj

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu.
Kao što je bilo u početku, sada i uvijek, *
u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
U Sinu svome izabra nas
Bog za posinstvo.

KRATKO ČITANJE       Jak 4, 11 – 12
Ne ogovarajte, braćo jedni druge! Tko ogovara ili sudi, ogovara i sudi Zakon. A sudiš li Zakon, nisi vršitelj Zakona nego sudac Zakona. Jedan je Zakonodavac i Sudac: Onaj koji može spasiti i pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega?

KRATKI OTPJEV
R.  Iscijeli mi dušu * jer tebi sagriješih.
Iscijeli mi dušu  jer tebi sagriješih.
O. Zavapih: Gospodine, smiluj mi. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Iscijeli mi dušu  jer tebi sagriješih.

Antifona uz Veliča
Veliča duša moja Gospodina,
što pogleda na neznatnost moju.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Veliča duša moja Gospodina,
što pogleda na neznatnost moju.

PROŠNJE
Krist želi sve ljude privesti spasenju. Stoga mu iskreno i predano uskliknimo:

Sve k sebi privuci Gospodine.

Blagoslovljen budi, Gospodine, jer si nas otkupio od ropstva grijeha predragocjenom krvlju svojom:
– daj nam slobodu i slavu djece Božje.
Milost svoju udijeli biskupu našemu I. i svim biskupima svoje Crkve,
– da radosno i revno slave tvoja otajstva.
Svima koji se trude da upoznaju istinu daj da je tražeći nađu
– i kad je nađu, da je još više traže.
Gospodine, budi obrana sirotama, udovicama i svima napuštenima:
– nek osjete da si im bliz, te uz tebe još tješnje prionu.
Primi pokojnu našu braću u svoj sveti grad
– gdje ćeš ti s Ocem i Duhom Svetim biti sve u svemu.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, ti si sunce koje nema zalaza. U ovaj večernji sat upravljamo ti svoju prošnju: odagnaj od nas svaku tamu i dobrostivo nam oprosti sve naše grijehe. Po Gospodinu. Amen.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala