24. NKG – SLUŽBA ČITANJA – g

XXIV. TJEDAN KROZ GODINU  – SUBOTA
24. NKG – Svagdan

SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Antifona
O da danas glas Gospodnji poslušamo
i u njegov pokoj uđemo.

PSALAM

HIMAN

(ako se slavi noću ili rano ujutro)

O Oče skrajne blagosti,
Što upravljaš vasionom
I jesi jedan jedini
U osobama trima Bog:

Čuj pjesme nam i vapaj naš
I milostiv usliši nas,
Od skvrna srce čisti nam
Da više tebe uživa.

Sve želje zle i sav nam gnjev
Sažezi svetim plamenom,
Da ginu ružne požude,
A tijelo budno ostane.

Daj svima koji noćni mir
Sad prekidamo pjevanjem
Zadobiti izobilje
Dobara doma blaženog.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

Ili po danu:

Ti Očev Sine, odvijeka
Kao od Boga Bog ishodiš
I kao svijeta Spasitelj
U povijest našu ulaziš.

Ti željo naša najviša,
Ti srećo naša, radosti,
Za tobom čeznu srca sva,
Milina sva nam u tebi!

O Gospodaru, Oče svet,
Sa Rođenim od Djevice
Po Duhu svom nas okupljaj
I primi sve nas u svoj dom.

Spomeni se, o Trojice,
Dobrote svoje sjeti se:
Da svaki čovjek stvor je tvoj
U krvi opran Kristovoj.

Jedinstvo, Trojstvo stvori nas,
A spasi ljubav Kristova:
Ta ljubav što nas otkupi
Neka spasenju privede nas.

Udijeli, Trojstvo blaženo.
Podari, Bože jedini,
Da život tvojim vjernima
Donese plod obilati. Amen.

1^ Antifona
Gospodin zove nebesa odozgo
i zemlju da sudi svome narodu.

PSALAM 50 (49) Za bogoslužje u duhu i istini
Nisam došao dokinuti Zakon nego dopuniti (usp. Mt 5,17)

I (1 – 6)

Bog nad bogovima, Gospodin, govori i zove zemlju *
od izlaza sunčeva do zalaza.
Sa Siona predivnog Bog zablista: *
Bog naš dolazi i ne šuti.
Pred njim ide oganj što proždire, *
oko njega silna bjesni oluja.

On zove nebesa odozgo i zemlju *
da sudi narodu svojemu:
uberite mi sve pobožnike *
koji žrtvom Savez sa mnom sklopiše’«
Nebesa objavljuju pravednost njegovu − *
on je Bog sudac!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Gospodin zove nebesa odozgo
i zemlju da sudi svome narodu.

2^ Antifona
Zazovi me u dan tjeskobe:
oslobodit ću te.

II (7 – 15)

»Slušaj, narode moj, ja ću govoriti, †
o Izraele, svjedočit ću protiv tebe: *
ja, Bog — Bog tvoj!
Ne korim te zbog žrtava tvojih — *
paljenice su tvoje svagda preda mnom.

Neću od doma tvog uzeti junca, *
ni jaraca iz tvojih torova:
ta moje su sve životinje šumske, *
tisuće zvjeradi u gorama mojim.

Znam sve ptice nebeske, *
moje je sve što se miče u poljima.
Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, *
jer moja je zemlja i sve što je ispunja.

Zar da ja jedem meso bikova *
Ili da pijem krv jaraca?
Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu, *
ispuni Višnjemu zavjete svoje!
Zazovi me u dan tjeskobe: *
oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti.«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Zazovi me u dan tjeskobe:
oslobodit ću te.

3^ Antifona
Žrtva me zahvalna pravo štuje,
veli Gospodin.

III (16 – 23)

A grešniku Bog progovara: †
»Što nabrajaš naredbe moje, *
što mećeš u usta Savez moj?
Ti, komu stega ne prija, *
te riječi moje za leđa bacaš?

Kad tata vidiš, s njime se bratimiš *
i družiš se s preljubnicima.
Svoja si usta predao pakosti, *
a jezik ti plete prijevare.

U društvu na brata govoriš *
i kaljaš sina matere svoje.
Sve si to učinio, a ja da šutim? †
Zar misliš da sam ja tebi sličan? *
Pokarat ću te i stavit ću ti sve to pred oči.«

Shvatite ovo, svi vi koji Boga zaboraviste *
da vas ne pograbim, i nitko vas spasiti neće.
Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu: †
i onomu koji hodi stazama pravim — *
njemu ću pokazati spasenje svoje.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Žrtva me zahvalna pravo štuje,
veli Gospodin.

R. Neprestano za vas molimo i ištemo.
O. Da se ispunite spoznajom volje Njegove.

PRVO ČITANJE:
Iz Knjige proroka Ezekiela
18, 1 – 13. 20 – 32

Svatko će primiti nagradu za svoja djela

Dođe mi riječ Gospodnja: “Što vam je te o Izraelu ponavljate poslovicu: Oci jedoše kiselo grožđe, sinovima trnu zubi!
Života mi moga, riječ je Gospodina Boga: nitko od vas neće više u Izraelu ponavljati tu poslovicu; jer, svi su životi moji, kako život očev tako i život sinovlji. I evo, onaj koji zgriješi, taj će umrijeti.
Tko je pravedan i poštuje zakon i pravdu i ne blaguje po gorama i očiju ne podiže kumirima doma Izraelova, ne oskvrnjuje žene bližnjega svoga i ne prilazi ženi dok je nečista; nikomu ne nanosi nasilja, vraća što je u zalog primio i ništa ne otima; kruh svoj dijeli s gladnim, gologa odijeva, ne posuđuje uz dobit i ne uzima pridavka, ruku usteže od nedjela, po istini presuđuje, po mojim naredbama hodi i čuva moje zakone, postupajući po istini − taj je zaista pravedan i taj će živjeti, riječ je Gospodina Boga.
Ali, porodi li on sina nasilnika, koji krv prolijeva ili bratu takvo što učini, a ne radi kao njegov roditelj, nego blaguje po gorama, oskvrnjuje ženu bližnjega; ubogu i bijednu nanosi nasilje, otima, ne vraća što je u zalog primio, oči podiže kumirima čineći gadosti; posuđuje uz dobit i uzima pridavak − ne, takav sin neće živjeti! Učinio je te gadosti i umrijet će, a krv će njegova na njega pasti.
Onaj koji zgriješi, taj će i umrijeti. Sin neće snositi grijeha očeva, ni otac grijeha sinovljega. Na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku bezbožnost njegova.
Ako se bezbožnik odvrati od svih grijeha što ih počini, i bude čuvao sve moje naredbe i vršio zakon i pravdu, živjet će i neće umrijeti. Sva njegova nedjela što ih počini bit će zaboravljena: zbog pravednosti što je čini, živjet će. Jer, zar je meni do toga da umre bezbožnik − riječ je Gospodina Boga − a ne da se odvrati od svojih zlih putova i da živi? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu i sve gadosti koje radi bezbožnik − hoće li živjeti? Sva pravedna djela koja bijaše činio zaboravit će se, a zbog svoje nevjere kojom se iznevjerio i zbog grijeha što ih počini, umrijet će. A vi velite: Put Gospodinov nije pravedan! Čuj, dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moj zakon i pravdu, živjet će i neće umrijeti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti.
Ali dom Izraelov kaže: Put Gospodnji nije pravedan! Putovi moji da nisu pravedni, dome Izraelov? Nisu li vaši putovi nepravedni? Dome Izraelov, ja ću suditi svakome po njegovim putovima − riječ je Gospodina Boga. Obratite se, dakle, i povratite od svih svojih nedjela, i grijeh vam vaš neće biti na propast! Odbacite od sebe sva nedjela koja ste činili i načinite sebi novo srce i nov duh! Zašto da umirete, dome Izraelov? Ja ne želim smrti nikoga koji umre − riječ je Gospodina Boga. Obratite se, dakle, i živite!

OTPJEV Jr 31, 29; Ez 18, 20. 30. 20
R. Neće više govoriti: Oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima zubi trnu. * Nego će svatko umrijeti zbog vlastite krivice.
O. Sudit ću svakome po njegovim putovima, sin neće snositi grijeha očeva, ni otac grijeha sinovljeva. * Nego će svatko umrijeti zbog vlastite krivice.

DRUGO ČITANJE:
Iz Govora o pastirima, svetog Augustina, biskupa
Govor 46, 11 – 12; CCL 41, 538 – 539

Prinesi melem utjehe

Pismo kaže: Udara svakoga sina kojeg prima. A ti kažeš: „Možda ću biti izuzetak? «. Ako si izuzet od muke bičeva, izuzet si i iz broja sinova. Pitat ćeš: „Da li šiba svakog sina? « Udara svakoga, pače i onoga Jedinoga! Onaj Jedinac, rođen od Oca, jednak Ocu po božanstvu, Riječ po kojoj je sve stvoreno, nije mogla trpjeti u Božjoj naravi. Zato je uzela tijelo da uzmogne primiti udarce. Onaj koji udara Jedinca, koji je bez grijeha, zar će grešnoga posinka poštedjeti? Apostol kaže da smo pozvani na posinjenje da budemo zajedno s Jedincem subaštinici i njegova prava baština: Traži i dat ću ti narode za baštinu Dao nam je primjer u svojim patnjama.
Ali da slabi čovjek u budućim kušnjama ne bi klonuo, ne valja ni lažnom nadom varati, niti strahom lomiti. Reci mu: Pripravi se za kušnju. Ako možda počne popuštati, stani i ne navaljuj, nego mu reci ovo: Vjeran je Bog koji ne dopušta da budete kušani više nego možete podnijeti. Obećati to i unaprijed upozoriti na buduće kušnje, to znači učvrstiti slaboga. Kad onome koji se previše boji i silno je prestrašen obećaš Božje milosrđe, ne zato što neće biti kušan, nego zato što Bog neće dozvoliti da bude kušan više nego može podnijeti, onda to znači slomljena podignuti i pomoći.
Kad neki čuju za skore nevolje, puno se pripremaju na njih i žeđaju ih kao piće. Smatraju da je za njih malo živjeti kao obični vjernici pa traže mučeničku slavu. Ima i takovih koji se lome i posrću kad čuju za buduće neminovne kušnje koje moraju zateći kršćanina koje nitko neće osjetiti nego samo onaj koji želi biti uistinu kršćanin.
Takovima ponudi zavoj utjehe i poveži što je polomljeno i reci: „Ne boj se, u napastima te neće izdati onaj u koga si vjerovao. Vjeran je Bog, koji ne dopušta da budeš kušan više nego možeš podnijeti«. To nisu moje riječi, nego Apostolove, koji veli: Želite li imati njegov dokaz da preko mene govori Krist? Kad to čuješ, čuješ od samoga Krista, a čuješ i od onoga Pastira koji pase Izraela. Njemu je rečeno: Pojit ćeš nas u suzama, ali odmjereno. A to isto tvrdi i Apostol: Ne dopušta da budete kušani više nego možete podnijeti. A to je Prorok izrazio riječju: odmjereno. Samo ti ne odbijaj onoga koji te popravlja i potiče, plaši i tješi, udara i ozdravlja.«

OTPJEV Ps 44, 23; Rim 8, 37; Ps 44, 12
R. Zbog tebe ubijaju nas dan za danom, i mi smo im ko ovce za klanje. *U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.
O. Dao si nas ko ovce na klanje, i rasuo nas među neznabošce. * U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.

MOLITVA
Bože, Stvoritelju i Svedržitelju. Daj da ti služimo svim srcem te iskusimo darove tvoje ljubavi. Po Gospodinu.

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

24. NKG – POVEČERJE – f

XXIV. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
24. NKG –
Svagdan ili: Sv. Robert Bellarmino

 POVEČERJE

POVEČERJE – Početak

Antifona
Gospodine, vapijem danju
a noću naričem pred tobom.

PSALAM 88 (87) Vapaj iz nevolje
Ovo je vaš čas i vlast Tmina (Lk 22,53)

Gospodine, Bože moj, vapijem danju, *
a noću naričem pred tobom.
Neka dopre do tebe molitva moja, *
prigni uho k vapaju mome.

Jer mi je duša zasićena patnjama, *
moj se život bliži Podzemlju.
Broje me k onima što u grob silaze, *
postadoh sličan nemoćniku.

Među mrtvima moj je ležaj, *
poput ubijenih što leže u grobu
kojih se više ne spominješ, *
od kojih si ustegao ruku.
Smjestio si me u jamu duboku, *
u tmine, u bezdan. Nastavi čitati

24. NKG – VEČERNJA – f – SV. ROBERT BELLARMINO

XXIV. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
24. NKG –
 Sv. Robert Bellarmino

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

O Bože, sunce vječito,
Sve stvorove obasjavaš.
Ti svjetlo si nam duhovno,
Svim srcem tebe slavimo.

Ti Duhom Svetim pališ nam
Vijek nova, živa svjetlila,
I po njima, kroz vjekove
Spasenja staze otvaraš.

Nebeska riječ spasonosna
I umnost ljudske pameti
Po ovim tvojim slugama
Nas novim svjetlom obasja.

Muž ovaj što ga slavimo,
Što naukom svetim odskače,
U zboru svetih blista se
Nebeskom slavom ovjenčan.

O Bože, mi te molimo
Po zagovoru njegovu:
Daj nama spoznat istinu
I sretno k tebi prispjeti.

Udijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

Nastavi čitati

24. NKG – VEČERNJA – f

XXIV. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
24. NKG – Svagdan ili: Sv. Robert Bellarmino

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Nebeski Stvorče čovjekov,
Što rediš sam vasionu:
Zapovijedaš i izlaze
Iz krila zemlje gmaz i zvijer.

Na nalog tvoj oživljuju
Golemog tijela stvorovi,
Da služe tvojim slugama
Dok bude teklo vremena.

Pokori svaku požudu
Što silom na nas udara,
Ili u srce se uvlači,
Ili u krv već nam prelazi.

Daj dar nam svete radosti,
Daj pomoć svoje milosti,
Razlomi grijeha okove,
Poveži mira vezova.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetom
U kraju vladaš vječitom. Amen.

Nastavi čitati

24. NKG – SREDNJI ČAS – f

XXIV. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
24. NKG –
Svagdan ili: Sv. Robert Bellarmino

SREDNJI ČAS

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMNI ZA SREDNJI ČAS Nastavi čitati

24. NKG – JUTARNJA – f – SV. ROBERT BELLARMINO

XXIV. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
24. NKG – SV. ROBERT BELLARMINO

JUTARNJA

SVETI ROBERT BELLARMINO, BISKUP I CRKVENI NAUČITELJ: Rođen je godine 1542. u gradu Montepulciano u Toskani. U Rimu je stupio u Družbu Isusovu te je postao svećenikom. Vodio je sjajne rasprave u obranu katoličke vjere. Teologiju je poučavao u Rimskom kolegiju. Izabran je za kardinala i imenovan biskupom Capue. U rimskim kongregacijama rješavao je mnoga pitanja koja su se postavljala u ono vrijeme. Umro je u Rimu godine 1621.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Antifona
Dođite, poklonimo se Kristu,
prvaku pastira.

PSALAM

Nastavi čitati